23948sdkhjf

Debat

Klumme: Nu skal energi testes som Danmarks styrkeposition

Klumme: Solcellepolitik i et valgår – Tør politikerne hæve ambitionerne?

Klumme: Ny rapport: Verdensmålene kan give 400 mia. kr. i eksport

1

Klumme: Vi skal fastholde og udvikle den danske styrkeposition inden for energiproduktion

3

Klumme: Den grønne energi skal være mere værd

Klumme: Danskerne bør engagere sig mere i drikkevandet

1

Klumme: Havet bølger af energi

1

Klumme: Nabohjælp skal styrke Danmarks cybersikkerhed

1

Klumme: Fjernvarmen trækker den grønne omstilling

1

Klumme: Er kabler til udlandet eneste farbare vej?

1

Klumme: HyBalance-anlægget leverer nu brint gennem rørsystem 24/7

1

Klumme: Gassen har en vigtig rolle at spille i det grønne energisystem

Gasopvarmningens død er ikke nært forestående, siger Thea Larsen

Klumme: Trusler mod et ellers godt år for drikkevandet

Der bør dog afsættes flere midler til overvågning af grundvandet

1

Klumme: Elsystemet må stå på egne ben

Det er på tide, at elforbruget også alene betales over elregningen, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme

2

Klumme: Vi skal være klar til japanske fjernvarmeprojekter

1

Klumme: Gode toner i klimaplan – men melodien mangler

Klumme: De første sider til energihistoriens næste kapitel skrives inden længe

Klumme: Solenergi er populært som aldrig før – på trods af slap solcellepolitik

Klumme: Gi’ den gas med CSR og Verdensmål – og fortæl om det

Klumme: Provenu-neutral grøn omstilling i transportsektoren

Klumme: Folketinget skal ikke lovgive med tilbagevirkende kraft

Klumme: Elbiler skal styre udenom kogespidsen

2

Klumme: Sådan bliver elnettet klar til 1 mio. grønne biler

Klumme: Nu skal testzonerne testes

Klumme: VE-brændstoffer er grundlast for transportens omstilling

Det kræver lovgivning - Vi kan ikke vente på et valg

Klumme: Undren over regeringens hjælp til forbrugerejede vandværker

Klumme: Brug CO2-kvoter til at løse plastikproblemerne

Klumme: Sammen kan vi mere

Klumme: Vi skal beskytte og ikke systematisk rense vores drikkevand

1

Klumme: Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Klumme: Solcelleejere er de moderne klimaforkæmpere

1

Klumme: Energiaftalen bekræfter, at vi har brug for gassen

Klumme: Trækker din teknologiudvikling vindmøllebranchen i den rigtige retning?

Klumme: FNs Verdensmål – måske er der støtte at hente i EU-fonde?

Klumme: Elektrolyse - Vindmøllens oplagte følgesvend

Forbrug og produktion af el stemmer ikke overens. Elektrolyse er løsningen

Klumme: Raffinaderierne bliver afgørende for den grønne omstilling

Klumme: Energilagring kræver politisk handling

3

Klumme: Batterier udnyttes bedst i fællesskab

8

Klumme: Elbilerne kommer

Klumme: Biogas - en lavthængende frugt til en visionær klimaplan

Klumme: Schaufenster für Energiewende

Forskningsmilliarden skal i spil. Hvis Danmark vil inspireres, skal man bare kigge mod syd

6

Klumme: To udfordringer – en løsning

Klumme: Hvorfor sender vi dansk affaldstræ til svenske ovne

- og importerer ny biomasse til vores egne?

Klumme: Gassens globale rolle set med danske øjne

Klumme: Horizon Europe – et nyt guldæg for den danske energi-model?

Klumme: Vi skal ikke sætte gang i en dominoeffekt

Klumme: Virksomhederne er klar til grønne firmabiler, men staten står i vejen

13

Klumme: Landvind giver økonomi til mere velfærd

2

Klumme: Mere grøn energi på lager

Energilagring i det danske energisystem må og skal være en bunden opgave

Klumme: De store energi-aktører har taget FN’s Verdensmål til sig

Klumme: Vandværkerne går med i ny tænketank

Klumme: Affald før biomasse i den grønne omstilling

Energiforliget skal sikre affaldsenergiens førsteprioritet i varmeforsyningen, før vi går på yderligere skovhugst i Sverige, Rusland og Baltikum efter mere biomasse.

Klumme: Vi må have biobrændstoffer med i den kommende klimaplan

Klumme: Vi får styr på data med sund fornuft og knofedt

Har du og din virksomhed styr på kundedata?

Klumme: Styrke = Energi

Klumme: Nu går den ikke længere, piphans

Overskudsvarme til flere tusinde husstande siver hver eneste dag ud til fuglene, fordi tungt bureaukrati og høje afgifter spænder ben for effektiv udnyttelse. Det kalder på en løsning, og de kommende energipolitiske forhandlinger kunne være en passende anledning til at justere lovgivningen.

Klumme: Stort potentiale for eksport og arbejdspladser

Klumme: EU’s renseanlæg skal producere energi ligesom i Danmark

Klumme: Danmark har brug for et bredt og visionært energiforlig

Klumme: Brint-projekter spreder sig

Klumme: Lad gassen styrke den grønne omstilling

Klumme: Norge viser vejen: Elnettet holder fint til elbilerne

1

Klumme: Resultater fra helbredsundersøgelsen – vil de ændre noget?

Jens Peter Hansen, senioranalytiker i Danmarks Vindmølleforeningen, kommenterer i ugens klumme på undersøgelsen, der har skulle klarlægge sammenhængen mellem sygdom og naboskab til vindmøller.

1

Klumme: Tre krav til deregulering af fjernvarmen

Klumme: Grøn omstilling med mindre energiforbrug

2

Klumme: Fremtidens energi kræver fleksible tariffer

Klumme: Vores nye kodeks er sund fornuft sat i system

Gode spilleregler for hvordan man driver et vandværk.

Klumme: FN’s Verdensmål åbner et kæmpe marked for danske energi-løsninger

1

Klumme: Det kommende energiforlig skal satse endnu mere på vores uendelige ressource – solen.

Hvorfor skal det være mere kompliceret at bruge solenergi end at lease en bil?

1

Klumme: Parisaftalen kræver flydende biobrændstoffer

1

Klumme: Vi skal tænke os grundigt om, før vi reformerer affaldsenergisektoren

3

Klumme: Ud med diesel – ind med el

Klumme: Støtte til energieffektive vandløsninger betaler sig

Klumme: Vidensdeling er luft under vingerne for vindbranchen

Klumme: Danske virksomheder skal være klar til det indiske marked

Klumme: Skal vi nå målet, skal rammerne være de rigtige

Klumme: Godaw - Vi har et godt tilbud

Hvem andre end biogassen kan bidrage til en løbende og fleksibel omstilling af gassystemet fra fossilt til vedvarende?

5

Klumme: Vigtigt for Danmark: E-fuels skal med i EU-direktiv

Et vindmølleland som Danmark bør kæmper for e-fuels.

Klumme: Nye energieffektive vandløsninger begrænser drivhusgasser

Klumme: Vejen mod 2050 er belagt med energieffektiviseringer

Vi kan ikke læne os tilbage og nyde udsigten.

1

Klumme: IEA giver gode råd til kommende energiforlig

Klumme: Prispres holder kæden stram

Prispresset har ikke ramt branchen som en tsunami - nærmere som en langsom rejsende bølge.

1

Klumme: Manglende infrastruktur spænder ben for Danmark

1

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Klumme: Rimer klima på Bonn?

Klumme: Fremtiden banker på

Klumme: Færøerne: Grøn omstilling i overhalingsbanen

Vores nordatlantiske venner er ved at omstille deres energiproduktion til vedvarende energi. De er også i gang med at teste lagring og fleksibelt elforbrug.

Klumme: Dårlig dag for miljøet

Klumme: Grøn førerposition bevares med udviklingsmidler

Klumme: Energiministeren bør forfremmes til integrationsminister

1

Klumme: Biogas – en central brik i det bæredygtige samfund

Klumme: Det fælles ansvar for vindmølleindustriens udvikling – eller dens afvikling

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

7

Klumme: Flydende el på tanken

Klumme: Fremtiden er elektrisk og drevet af batterier

3

Klumme: Ikke flere kulsorte lappeløsninger på registreringsafgiften – lav den helt om

Klumme: Nu har vi overblikket – lad os så få set på afgifterne

Klumme: EU’s kvotesystem er godt – fiks det nu!

Klumme: Vi bør høste de lavest-hængende frugter først

Klumme: Mere udvinding af gas og olie er hykleri

Klumme: Vækst må ikke blive en sovepude

Klumme: Elnetselskaber på trend-spotting i Glasgow

Klumme: Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Klumme: Åben invitation til vindmølleindustriens underleverandører

1

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

3

Klumme: Bliver elnettet disruptet?

Klumme: Fremtidens energisystem skal være digitalt

Klumme: Brugbar spildvarme skal ikke ende hos fuglene

1

Klumme: Fremtidens energisystem skal være fossilfri og stabilt

Klumme: Vågn op, Danmark, elbilerne kommer

3

Klumme: Hvorfor er den grønne omstilling af vejtransporten så vanskelig?

1

Klumme: Lad os få skabt energi mellem vindmøllerne og fjernvarmen

Klumme: Håb om forår for elbiler i Danmark

1

Klumme: Ny strategi kan fordoble eksporten

Klumme: Er den danske vindmølleindustri klar til konsolideringen?

3

Klumme: Drop de små varmepumper i byområder

Klumme: Uden bioenergi kommer vi ikke i mål

1

Klumme: Slip energien i vandsektoren løs

Klumme: Nye sol- og vindkraftregler bør støtte lokal udvikling

Klumme: Gør din indflydelse gældende!

Klumme: Den grønne fjernvarme fejres

Klumme: Biogas – så slår du flere fluer med ét smæk

1

Klumme: Regeringen bruger 620 mio på at hæve CO2-udledningen for biler

2

Klumme: Æstetik er godt – grøn omstilling bedre

Klumme: 10 spildte år skal vendes til 10 gode år

2

Klumme: Biobrændstoffer kan gøre transporten grøn

Send til en kollega

0.38