23948sdkhjf

Nye regler i Fællesregulativet: Installatører får ny opgave

Stadig flere familier får varmepumper og ladestandere, og nu skal autoriserede installatører tilmelde også disse el-tekniske aggregater til netselskaberne. De nye regler fremgår af Fællesregulativet 2022, der offentliggøres nu og træder i kraft den 1. september.

Elnettet leverer strøm i stikkontakterne 99,996 procent af tiden. Hvis det høje niveau skal holdes, er det bl.a. vigtigt at nye elektriske installationer i hjem og mindre virksomheder er installeret korrekt, og at elektriske brugsgenstande i hjemmene lever op til en række tekniske krav.

- Vores hjem bliver stadig mere komplekse el-teknisk set. Installatører og elektrikere er generelt dygtige til at drage omsorg for, at alt er i den skønneste orden, men de skal være opmærksomme på, at elnetselskaberne nu offentliggør en opdateret udgave af Fællesregulativet 2019. Fra 1. september 2022 skal Fællesregulativet 2022, der allerede nu kan læses på nettet, anvendes som håndbog, siger konsulent Peter Egestad fra Green Power Denmark, der organiserer de danske elnetselskaber.

Fællesregulativet fortæller autoriserede installatører, hvordan de skal tilslutte anlæg korrekt, så risikoen for at ’forstyrre’ elnettet bliver minimeret. Med en korrekt installation er kunderne med til at beskytte elnettet mod flimmer og strømafbrud – hos dem selv og deres naboer.

- Den største ændring i Fællesregulativet 2022 er, at installatørerne nu skal tilmelde nye varmepumper og nye ladestandere til netselskaberne i Installationsblanketten. Vi forventer, at der frem mod 2030 skal installeres tusindvis af varmepumper og måske over en million ladestandere, så det er ekstremt vigtigt, at vi – sammen – passer på lavspændingsnettet, siger Peter Egestad.

Vigtigt værktøj

At varmepumper og ladestandere nu skal tilmeldes, bliver et vigtigt værktøj for netselskaberne til at håndtere den grønne omstilling bedst muligt. Informationerne skal bl.a. bruges til at blive bedre til at forudsige, hvor 0,4 kV-nettet (og de overliggende net) skal forstærkes.

- På den måde kan elnetselskaberne undgå uforudsete fejl og afbrydelser, hvilket er vigtigt i forhold til drive et godt og sikkert net med en af verdens bedste leveringssikkerheder, siger Peter Egestad.

Udover tilføjelsen med varmepumperne og opladeudstyret er der også lavet mindre justeringer af de eksisterende afsnit i Fællesregulativet. Noget er blevet mere vejledende og andet er blevet præciseret.

Afspejler den teknologiske udvikling

Fællesregulativet bliver opdateret ca. hvert andet år eller efter behov. Opdateringerne afspejler den udvikling samfundet gennemlever og er et billede på den teknologiske udvikling i hjem og mindre virksomheder.

Alle 3,3 millioner fjernaflæste elmålere er registreret, og i en årrække har det også været et krav, at solceller, vindmøller og batterier bliver noteret i Installationsblanketten.

Under udarbejdelsen af Fællesregulativet 2022 har Green Power Denmark trukket på ekspertise i netselskaberne, ligesom der har været dialog med andre berørte parter.

Lettere for elinstallatører

Børge Toft, der er manager for kundetilslutning i Netselskabet N1, er en af de fageksperter, der har bistået Green Power Denmark. Han fastslår, at fællesregulativet både er vigtigt for netselskaber og landets autoriserede elinstallatører, da det giver et fælles regelsæt, så kravene til opbygning af målerinstallationer og krav om, hvad der skal tilmeldes, er nogenlunde ens i hele landet.

- De fælles regler gør det lettere for de installatører, der arbejder i flere netområder, siger Børge Toft.

En anden pointe ved Fællesregulativet er ifølge Børge Toft, at det dækker et hul. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser og standarder skal give en høj elsikkerhed, men korrekt elmåling/afregning indgår ikke i bestemmelserne.

- Reglerne i netselskabernes Fællesregulativ skal derfor også sikre, at kunden får en korrekt måling af sit elforbrug, og at kunden selv har adgang til at aflæse sin elmåler. Samtidig er det også et krav, at netselskaberne har adgang til målerne, så kommunikationen med elmarkedet kan opretholdes, påpeger Børge Toft.

Fællesregulativet indeholder også regler om tilslutning af potentielt spændingsforstyrrende enheder som fx solcelleanlæg og ladestandere til elbiler samt apparater i hjem og på arbejdspladser.

- Hvis reglerne for nettilslutning følges, mindsker vi risikoen for, at kundens brug af elnettet generer andre kunder, påpeger Børge Toft.

Dialog om forbedringer

Fællesregulativet 2022 har været et par år undervejs, og allerede nu starter arbejdet på den næste udgave, så Green Power Denmark inviterer til dialog om forslag til forbedringer.

- Lavspændingsnettene håndterer stadig mere forbrug og produktion, så det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde en høj elkvalitet. Fremskrivninger viser, at Danmarks elforbrug vil blive to- eller tredoblet i løbet af 2020’erne, så vi har en fælles opgave med at sørge for, at infrastrukturen kan følge med på en økonomisk effektiv måde, siger Peter Egestad.

Kravene i Fællesregulativet 2022 bygger på en EU-forordning og dansk lovgivning. Elnetselskaberne fik sidste sommer i en bekendtgørelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hjemmel til at kræve data for installation af varmepumper og ladestandere.

/badstue

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094