23948sdkhjf

Klumme: Energinet er i gang med undersøge begrænset netadgang

Dette indlæg er skrevet af afdelingsleder Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder hos Energinet Systemansvar

Jesper Houe fra Eurowind havde d. 28. maj en klumme her i Energy Supply om muligheden for at blive tilsluttet med begrænset netadgang som elproducent. Deri beskrives den mulighed for at blive tilsluttet med begrænset netadgang, som Green Power Denmark har udviklet til netvirksomhedernes tarifmodel. Samtidig peges der på, at Energinet ikke har anmeldt en tilsvarende mulighed for Energinets producenttariffer.

Det anføres også, at Energinet har meldt ud, at det vil tage flere år, før Energinet er klar med et tilsvarende produkt. Det er dog ikke korrekt. Energinet er i gang med at undersøge mulighederne for at kunne tilbyde tilslutning med begrænset netadgang. I høringsfasen blev der udtrykt bred interesse for, at Energinet skulle tilbyde begrænset netadgang til nye produktionsanlæg. Vi tilkendegav derfor også i vores høringsnotat, at vi ville igangsætte et arbejde med at undersøge muligheden for at tilbyde begrænset netadgang. I den forbindelse peger vi også på, at der er en række principielle, drifts – og implementeringsmæssige forhold der skal afdækkes. En lavere tarifering af en elproducent med begrænset netadgang skal udmønte sig i et lavere investeringsbehov, ellers giver det ikke værdi for elsystemet at tilbyde et sådant produkt. Det kræver således blandt andet et driftsmæssigt set-up, der sikrer at den begrænsede netadgang rent faktisk kan udnyttes, når behovet opstår, og kan indgå i planlægningen af netudbygningen. Det er afgørende, at vi ikke kompromitterer kontrolcenterets evne til at balancere elsystemet og dermed forsyningssikkerheden. Det skal altså sikres, at vi kan håndtere en potentiel lang række produktionsanlæg med særlige vilkår, og at dette også kan fungere hen over snitfladen til distributionsnettet. Herudover er der samspillet med elmarkedet og de kommende lokale fleksibilitetsmarkeder, som også har til formål, at afhjælpe lokale netproblemer. Kunne disse markedsmæssige muligheder ikke bedre løse udfordringerne på en mere økonomisk optimal måde?

Som Eurowind skriver, så står vi overfor gigantiske investeringer i elnettet, og vi er nødt til at sikre, at hver eneste krone bruges bedst muligt. Det er vi i Energinet selvfølgelig fuldstændig enige i. Vi finder det derfor også grundlæggende nødvendigt at sikre, at vi får afklaret, hvad der er de mest effektive værktøjer til at løse opgaven med at sikre den mest optimale udnyttelse og udbygning af nettet.

Jesper Houe fra Eurowind peger også på en anden væsentlig problemstilling. Kan der udvikles et produkt, som producenterne ønsker at tilvælge? Bliver den risiko for afbrud, man løber, for stor, og vil banken finansiere et anlæg, der løber en afbrudsrisiko?

Energinet ser frem til at vende disse og flere temaer sammen med aktørerne på den anden side af sommerferien. Energinet er fuldt ud klar over, at dette tema ikke skal henstå uafklaret længere end allerhøjst nødvendigt, men vi er også forpligtet til at sikre, at vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag, der sikrer at Energinet anvender de mest effektive værktøjer i værktøjskassen til gavn for alle brugere af elsystemet.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (3)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.08