23948sdkhjf

Ny elforsyningslov uden udligningsordning møder kritik

I går stemte et flertal i Folketinget for "L 53 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love". 

Lovforslagets overordnede formål er at modernisere og fremtidssikre elforsyningsloven gennem en tilpasning af rammerne for elproduktion, transmission, netvirksomhed, handel og øvrige elektricitetsaktiviteter.

"Lovforslaget indebærer ophævelse af reglerne om opkrævning af PSO og dermed en endelig afskaffelse af PSO-systemet. Lovforslaget indebærer herudover afskaffelse af udligningsordningen og en tilpasning af reglerne om tariffer, der muliggør geografisk differentieret tilslutningsbidrag og indfødningstariffer for producenter på både distributions- og transmissionsniveau", fremgår det af sagens resume. 

Netop den afskaffede udligningsordning, der har fungeret i næsten 30 år, møder kritik fra Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Solkraft, Landbrug & Fødevarer og Wind Denmark.

Her frygter man, at afskaffelsen vil bremse den grønne omstilling og parterne ser nu frem til, at Folketinget til foråret skal drøfte en konkret model for at forlænge en finanslovsbetalt ordning.

– Folketinget har med den vedtagne elforsyningslov besluttet, at der skal indføres producentbetaling, hvilket netselskaberne må tage bestik af, og derfor anmelde en model for producentbetaling i starten af det nye år. Men vi har samtidig akut brug for at speede udbygningen af vedvarende energi op for at nå de klimamål, som vi har fastsat i Danmark. Og vi er bekymret for, at der med den nye lov reelt bliver tale om en opbremsning, fordi der er skabt stor usikkerhed for både opstillere af vedvarende energi og netselskaber. Det er derfor afgørende, at Folketinget som minimum genbesøger muligheden for en for en længere overgangsperiode, som kan genskabe sikkerheden og sikre den grønne udbygning, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Bekymring på bekymring

I følge pressemeddelelsen fra Dansk Energi giver den ny elforsyningslov flere panderynker hos medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Først og fremmest har flere partier har i forbindelse med lovgivningsarbejdet udtrykt bekymring over, at ministeren ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at afskaffelsen af udligningsordningen ikke sender en større regning til elforbrugere i områder som Vestjylland og Lolland, hvor der er en ekstra høj andel af vedvarede energi.

Dernærst er flertallet er også bekymret over, at ministeriet i lovgivningsprocessen ikke har sikret, at lovforslagets nye økonomiske byrde på VE-anlæg ikke medfører en opbremsning af den nødvendige udbygning. Endelig blev der udtrykt bekymring for, at det ikke i tilstrækkelig grad er blevet undersøgt, om der kan findes en fremtidssikker finanslovsfinansieret model, der kan imødekomme afskaffelsen af udligningsordningen, skriver Dansk Energi i pressemeddelelsen.

– Vi er glade for, at et flertal i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget anerkender de mulige konsekvenser af en ophævelse af udligningsordningen vil have for udbygningen med vedvarende energi, og for at de har bedt ministeren om at genbesøge mulighederne for midlertidigt at forlænge den finanslovsfinansierede overgangsordning. Vi har brug for opsætning af mere sol- og vind, og VE-opstillerne har brug for klarhed og robuste rammevilkår, siger Troels Ranis, branchedirektør for DI Energi.

Parterne ser nu frem til at drøfte en ny model, og er glade for at et flertal i udvalget ønsker at undersøge muligheden yderligere i forbindelse med regeringens udspil til en grøn energi- og forsyningssektor, der ventes præsenteret i foråret 2022.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11