23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Højspændingstation

Lemvig Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan nr. 214 for højspændingsstation ved Volder Mark med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport endeligt.

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske anlæg i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer.

Pumpestation

Aabenraa Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb med tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Med det nye plangrundlag vil der kunne opføres en bygning på op til 400 kvm, som kan rumme en pumpestation, og en bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning mv. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform.

Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

Kloakarbejde

Viborg Byråd har vedtaget Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019, hvorved et nyt erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret.

Byrådet har samtidig tilkendegivet, at kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg som vedtaget i tillægget, hvis der ikke kan indgås frivillige aftale med berørte grundejere.

Solcelleanlæg

Lolland Byråd har besluttet at sende forslag til Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested i høring.

To lodsejere ønsker at etablere et solcelleanlæg, som forventes at få en kapacitet på cirka 145 MW og en årlig produktion på cirka 154.000 MWh, hvilket det nye plangrundlag skal bane vej for.

Udskiftning af vandmålere

Fjellerup Strands Vandværk AmbA har søgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på 3 mio. kr. til udskiftning af vandmålere hos 1.600 forbrugere, og Norddjurs Kommunalbestyrelse har besluttet at imødekomme ansøgningen.

Udskiftning og idriftsættelse forventes påbegyndt i løbet af efteråret 2021.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.078