23948sdkhjf

Klumme: Ny gaslov peger gasnettet ind i fremtiden

Gassen i det danske gasnet bliver grønnere og grønnere for hver dag, der går. Andelen af biogas stiger nemlig støt, og som en naturlig følge heraf, har Folketinget omdøbt ”Lov om naturgasforsyning” til ”Lov om gasforsyning m.m.” Den nye lov træder i kraft den 30. juni 2021.

Udover navneændringen betyder lovændringen blandt andet, at Evida fremadrettet skal lave langsigtede udviklingsplaner, som 10 år frem i tiden udstikker vores bedste bud på den langsigtede udvikling af gassystemet på distributionssiden. Fokus vil særligt være på det fremtidige behov for distributionskapacitet og systemudvikling sammenholdt med de politiske- og markedsmæssige forventninger.

Planen vil indgå som en del af grundlaget for Evidas økonomiske regulering, og med den nye gasforsyningslov bliver der bedre mulighed for at lave investeringer, som imødekommer den grønne omstilling.

Den langsigtede udviklingsplan giver mulighed for at inddrage interessenter i behovsanalyserne, og vi ser i Evida meget frem til dialogen, ligesom vi glæder os til at sætte det lange lys på og udstikke vores bedste bud på den langsigtede udvikling af distributionssystemet.

Åbner op for iblanding af brint

Den nye lov vil samtidig åbne mulighed for iblanding af brint i gasnettet, og det kan give nye muligheder for den grønne omstilling. For gasinfrastrukturen i Danmark bringer i dag naturgas og biogas rundt i det meste af landet via transmissions- og distributionsnettet. Men kan det bruges til andet og mere end det?

Med støtte fra EUDP har Energinet, Evida, Dansk Gasteknisk Center og IRD Fuel Cells gennemført projektet ”Brintinjektion i gasnettet” for at undersøge, om brint kan håndteres i gassystemet. Brintmolekyler er nemlig mindre end metanmolekyler, så derfor har vi i projektet blandt andet testet, om gasrørene kan holde brinten inde. Et andet sigte med projektet var at teste, om komponenterne i Måler- og Regulatorstationer kan håndtere brint. Projektet viste, at distributions- og transmissionsrør samt MR-stationer fungerede, som de skulle med 15 procent iblanding af brint, og nu testes der med 25 procent iblanding. Evida stiller som statens gasdistributør sin viden til rådighed i det videre arbejde med transport af fremtidens grønne gasser.

Gasnettet skal imødegå den grønne omstilling

Den nye lov vil også give optimerede rammer for fortsat udvikling af distributionsnettet. Det giver rigtig god mening i takt med, at gassen bliver mere og mere grøn. For Danmark har førertrøjen i biogas i gasnettet. Ifølge European Biogas Associations opgørelse ligger Danmark på førstepladsen, når produktionen af opgraderet biogas opgøres ift. befolkningstallet. Med 476 kWh/pr. indbygger opgraderet biogas i 2020 passerer vi både Sverige og Tyskland, som ligger på henholdsvis en 2. og 3. plads.

Biogas produceres i Danmark generelt der, hvor husdyrproduktionen er, mens gas forbruges der, hvor danskerne bor og arbejder. I takt med at biogasmængderne i gasnettet stiger støt, er det helt naturligt, at der skal ske en omfordeling af gassen i nettet – det være sig mellem lokale distributionsnet eller en overflytning til fordelings- eller transmissionsnettet. Ganske som det foregår i elnettet.

En af de rigtig store fordele ved gasnettet er, at periodevise overskud af gas kan lagres for eksempel fra sommer til vinter og dermed udjævne sæsonvariationerne.

For selvom biogasanlæggene producerer stabilt over året, er vores behov for energi lavt i sommerhalvåret, hvor også industriens energibehov falder.

Vi ser i Evida meget frem til at implementere den nye lov, som sætter fokus på at kigge fremad og nøje overveje, hvordan gasnettet bedst muligt kan bidrage til den grønne omstilling.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.078