23948sdkhjf

Bred politisk aftale justerer regler for støtte til vedvarende energi

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en justeret model - det såkaldte teknologineutrale udbud - hvor forskellige former for vedvarende energi konkurrerer om støtten, og det billigste bud vinder. Støtten gives som et pristillæg pr. kilowatttime.

Hvor der tidligere er givet et fast pristillæg, bliver der nu for første gang anvendt en contract-for-difference (CfD) model. Det betyder, at producenten tildeles et varierende tillæg, der afhænger af elprisen. Staten garanterer dermed producenten en stabil afregningspris, men stiger elprisen betales overskuddet tilbage til staten.

- Jeg vil gerne takke partierne for et godt samarbejde om at revidere støttemodellen. Det skal sikre, at udbygningen af vedvarende energi fortsætter. Inden længe kan vindmøller og solceller opstilles helt uden støtte, men en tid endnu vil der fortsat være projekter, der ikke kan realiseres uden støtte. I de tilfælde skal vi naturligvis give støtte. Samtidig får staten mulighed for at få del i et eventuelt overskud i de projekter, der er givet støtte til. Det giver god mening, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Justeringerne tager højde for input fra branchen, som i markedsdialog med Energistyrelsen har udtrykt ønske om justeringer til modellen for at sikre, at udbudsmodellen øger investeringssikkerheden for de projekter, som ikke kan realiseres uden støtte.

De aftalte justeringer til CfD-modellen er betinget af statsstøttegodkendelse i Europa-Kommissionen. Denne forventes primo 2021, hvorefter udbuddet kan åbnes. Der forventes på den baggrund, at der vil blive afholdt to teknologineutrale udbud i 2021.

Der er aftalt følgende justeringer:

  1. Der indføres et projektspecifikt udbetalingsloft på 2,8 mio. kr./MW-landvindækvivalenter (i 2020-priser), således at det allerede aftalte udbetalingsloft på 600 mio. kr. fordeles pr. MW.
  2. Der indføres et projektspecifikt indbetalingsloft svarende til 5,6 mio. kr. per MW-landvindækvivalent, så indbetalinger til staten ikke kan overstige 1,2 mia. kr. (i 2020 priser).
  3. CfD-modellens referencepris ændres fra en landsgennemsnitlig til en el-områdespecifik referencepris, dvs. referenceprisen for et vindende VE-projekt baseres på en kalenderfast årsafregning svarende til det forudgående års gennemsnit af timespotpriserne i det el-markedsområde (DK1 eller DK2) fra 1. januar til 31. december, som det pågældende projekt opføres i.
  4. Der er foretaget øvrige mindre præciseringer i udbudsbetingelserne, herunder at VE-opstiller kan opdele sit projekt, så én del kan modtage støtte, mens resten kan opføres på markedsvilkår

Kilde: Klima,- Energi- Forsyningsministeriet

Kommenter på artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094