23948sdkhjf

Det indeholder olie-stop-aftalen

Aftalen om olie-stop i 2050 indeholder følgende elementer:

 • En 2050-slutdato
 • En aflysning af 8. og alle fremtidige udbudsrunder
 • Der iværksættes et lokalt forankret initiativ, der skal understøtte udvikling og beskæftigelse i Esbjerg og omegn.
 • Nedlæggelse af mulighed for at søge om tilladelse i Åben Dør-området, der er tre gange så stort som Sjælland
 • Resterende regler fastlåses, herunder fortsat mulighed for minirunder og nabobloktilladelser, dog indbefattet af slutdato
 • Der afsættes midler til at støtte undersøgelse og forberedelse af muligheden for lagring af CO2 (CCS) i udtjente olie- og gasfelter.
 • En analyse af potentialet ved elektrificering af produktionen
  • Danmark er den største olieproducent i EU. I 2020 forventer Energistyrelsen, at der produceres ca. 83,000 tønder olie, samt yderligere 21,000 olietøndeækvivalenter gas.
  • Energistyrelsen har på nuværende tidspunkt to ansøgninger under 8. udbudsrunde efter, at Total har meddelt, at de ønsker at trække sig. Ardent Oil står bag de to resterende ansøgninger.
  • De forventede økonomiske konsekvenser af en slutdato i 2050 og en aflysning af 8. og kommende udbudsrunder vurderes at medføre et samlet forventet mindreprovenu på ca. 13 mia. kr. (tallet er behæftet med væsentlig usikkerhed). 
  • Mindreprovenuet kræver en årlig finansiering på 90 mio. kr., som er finansieret som en del af aftalen. Det sikrer uændret finanspolitisk holdbarhed.
  • Det forventes, at beslutningen vil medføre, at der vil blive indvundet færre fossile brændsler, svarende til 9-15% eller 150 mio. olietøndeækvivalenter.
  • Klimarådet udgav deres analyse vedr. den danske Nordsø i juni 2020.
  • Klimarådet anbefalede at aflyse 8. udbudsrunde, primært af hensyn til den internationale signalværdi. Rådet anbefalede også at fastlægge en slutdato for indvinding i 2050.
  • En slutdato i 2050 vil blive fastsat som en ændring af undergrundsloven. Det vil regeringen forelægge Folketinget som et lovforslag.
  • På baggrund af tal fra Danmarks Statistik var der i 2017 var ca. 4.500 direkte og indirekte beskæftiget i industrien. Regeringen vil fremlægge beskæftigelsestiltag målrettet ansatte i olieindustrien.
  • Det forventes ikke, at beslutningen har væsentlige effekter på forsyningssikkerheden 
Kommenter på artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.172