23948sdkhjf

Endelig ser stenlageret dagens lys

En testmodel af en ny type energilager bestående af en bunke sten bliver i dag indviet på DTU Risø.

Mere om projektet

Seas-NVE er projektansvarlig

Øvrige partnere: DTU, Dansk Energi, Rockwool, Energinet, Aarhus Universitet

Niras er rådgiver på energilagerets design.

Projektet er støttet af Energistyrelsens EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Endelig kunne man fristes til at sige. Projektet har været undervejs siden 2016.

Det er energiselskabet Seas-NVE, der står i spidsen for projektet, og her håber man på at kunne udvikle den nye metode til at oplagre energi til storskala løsninger.

- En af vores største udfordringer som samfund er at minimere brugen af fossile brændsler. Der er et stort behov for endnu mere energi fra vedvarende energikilder og for at kunne lagre denne energi. Projektets undersøgelser tyder på, at lagring i opvarmede sten måske kan være med til at imødekomme dette behov. Stenlagre er en miljøvenlig og billig løsning, som i større skala kan være med til at indfri målsætningerne om en 100 procent fossilfri energiforsyning uden tab af forsyningssikkerhed, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør, Seas-NVE.

Family-size
Lageret består af en bunke isolerede sten, som opvarmes til 600 grader, og som drives af overskuds-strøm fra vindmøller. Efter par dage, når der er behov for energien igen, ledes varmen igennem en generator, som skaber strøm og restvarmen ledes til fjernvarmen.

Testlageret på DTU Risø kan med sine 3,5 kubikmeter oplagre en energimængde, som svarer til 875 kWh. Det er omtrent, hvad en gennemsnitlig husstand med to voksne og to børn forbruger af el over to måneder.

Seas-NVE vil sammen med partnerne i projektet analysere resultater og målinger fra testlageret, før der træffes beslutning om at gå videre med større testanlæg.

Der har i projektet været overvejelser om et energilager på størrelse med et moderne Ikea-varehus på ca. 200.000 kubikmeter.

Et lager i denne størrelse vil skulle deles op i celler, som hver kan gemme ca. 2,5 GWh, svarende til ca. 9.000 husstandes årlige elforbrug.

Stort potentiale
Metoden til energilagring har et stort eksportpotentiale. Særligt internationalt hvor flere lande konverterer til vedvarende energi men er begrænset af infrastrukturen. Implementering af energilagre vil kunne øge andelen af vedvarende energi og dermed reducere udledningen af CO2.

- I den grønne omstilling af vores energisystem er lagring af vedvarende energi en stor udfordring. Sol, vind og bølger har det med at komme, når de vil, og ikke kun når der er brug for energien. Her er det lykkedes at lave en low-tech løsning baseret på simple materialer, som effektivt kan oplagre grøn energi til efterfølgende elproduktion – løsningen har stort potentiale både nationalt og internationalt, siger Jens Brandt Bering, forretningschef for forsyning i Niras.

Som rådgiver for Seas-NVE har Niras koordineret de mange idéer til design samt opstillet et endeligt design for lageret, som både kan skaleres og overholder de tekniske krav, som der stilles til lageret.

Artiklen er en del af temaet Energilagring.

Kommenter artiklen (6)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125