23948sdkhjf

Biogas Danmark: Hele gasforbruget kan dækkes – også ved en halveret husdyrproduktion

En ny rapport, som EA-Energianalyse har udarbejdet for Greenpeace, viser, at den danske biogasproduktion kan nå 50 petajoule (PJ) i 2030 – også selv om husdyrproduktionen halveres.

Det oplyser Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

– At biogasproduktionen skulle være stærkt afhængig af husdyrgødning, er en myte, som Greenpeace-rapporten nu lægger i graven. Rapporten bekræfter nemlig de analyser, som Biogas Danmark har offentliggjort i Biogas Outlook 2022, der viser, at Danmark kan dække hele sit gasbehov med biogas, uanset om der måtte ske en halvering af husdyrproduktionen i Danmark, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark og tilføjer:

- Den positive effekt af at lagre CO2 fra biogas er desuden ikke medtaget i rapportens analyser. Her kan Danmark hente en betydelig klimagevinst, siger Frank Rosager.

Reduktion af udslip af klimagasser

Rapporten peger på, at en halvering af husdyrproduktionen i Danmark vil reducere udslippet af klimagasser i Danmark, men også, at en reduktion af animalsk produktion i Danmark må forventes at medføre øget animalsk produktion i andre lande.

– Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at reducere klimaeffekten af husdyrproduktionen, så vi fortsat kan levere mælk og ost til en voksende global befolkning, der efterspørger disse produkter. Her er biogasanlæggenes afmetanisering af husdyrgødning en oplagt mulighed, som reducerer klimaaftrykket fra landbrugsprodukterne, samtidig med at biogassen erstatter fossil gas fra eksempelvis Rusland, siger Frank Rosager.

Øget produktion af ustøttet biogas

Han oplyser, at Greenpeace-rapporten konkluderer, at med høje priser på gas og CO2 kan biogas være et omkostningseffektivt VE-alternativ til brug i sektorer, der vanskeligt kan elektrificeres. Biogas kan derfor omkostningseffektivt give et stort bidrag til at nå regeringens klimamål for 2025 ved at fremrykke de allerede besluttede udbud.

Frank Rosager peger på, at på den længere bane er det vigtigt, at den nye regering baner vejen for øget produktion af ustøttet biogas, så virksomheder kan komme med i den grønne omstilling og bidrage til, at Danmark når klimamålene.

– Det er vigtigt, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de får biogas leveret via gasnettet. Det skal sikre, at de virksomheder, der har svært ved at elektrificere, kan købe biogas uden at blive straffet med CO2-afgift. Det kan eksempelvis være virksomheder inden for energiintensiv industri eller tung transport, siger Frank Rosager.

En eventuel fremtidig klimaafgift i landbruget skal ifølge Biogas Danmark desuden udformes, så landmænd, der får afmetaniseret deres husdyrgødning i et biogasanlæg, ikke rammes af klimaafgifter på denne husdyrgødning.

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125