23948sdkhjf

Cowi-analyse: Gode lokale muligheder i byggeriet af Energiø Bornholms landanlæg

En ny rapport fra ingeniørrådgiven Cowi oplister tidsplanen og de lokale erhvervsmuligheder for udbuddet af  landanlægget til Energiø Bornholm, der ventes udbudt i andet halvår i år. 

Det er Energinet, der som ejer og operatør af den danske el-infrastruktur, er bygherre og som vil være gennemgående aktør i hele realiseringen af projektet fra byggeri til drift. 

Landanlægget består af en stor højspændingsstation i form af et udendørs anlæg, som modtager vekselstrømmen fra havmøllerne og store haller, hvor teknisk udstyr omformer strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm, før de via kabler sendes til Sjælland og Tyskland.  

Det ligger fast at opføre anlægget på et cirka 70 – 90 hektar stort areal sydvest for Aakirkeby.

Ud over anlægget på Bornholm, skal der bygges en omformerstation på Sjælland, der kan modtage, omforme og distribuere strømmen fra energiøen videre i det sjællandske elnet. 

Her er tidsplanen for landanlægget i Energiø Bornholm 

2. halvår 2023: Energinet offentliggør udbuddet for landanlægget

2. halvår 2024: Udbudsprocessen ventes afsluttet

2022–2024: Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. (Da Energinet er bygherre kan VVM gennemføres tidligere, end tilfældet er for energiøens havvindmøllepark)

2025-2029: Anlægsprocessen kører

Senest 2029: Landanlægget står færdigt til at modtage strøm fra Energiø Bornholms havvindmøllepark

Kilde: "Energiø Bornholm - Erhvervspotentialer", Cowi, december 2022.

Et stort anlægsprojekt 

I byggeriet af landanlægget vurderer Cowi, at de største entrepriser, dvs. transformerstation og råhusbyggeri mv. vil gå til store danske eller internationale virksomheder, eventuelt i et konsortium. Der er tre elementer i landanlægget er:

  • Højspændingsstation: Produktion af højspændingskomponenter og installation af komponenter.
  • Opførelse af bygninger/haller til højspændingsanlægget, byggeplads, vejadgang, jordforberedelse, forsyningsledninger: Energinet kan vælge at udbyde byggepladsforberedelsen i en selvstændig kontrakt, hvis det vurderes nødvendigt af tidsmæssige hensyn.
  • Kabelforbindelser: Højspændingskabler fra højspændingsstation og til Sjælland og Tyskland, hvor der også etableres landanlæg for modtagelse af strømmen.

Stort potentiale for lokale virksomheder  

Opførelsen af landanlægget er et stort industrielt byggeprojekt. Alligevel vurderer Cowi, at byggeriet vil kaste en bred vifte af bygge- og anlægsopgaver af sig i hele anlægsperioden og særligt i selve anlægsfasen fra 2025 og til 2029. 

Og mange af opgaverne vil kunne tilfalde lokale virksomheder, vurderer Cowi:

- Da det er relativt dyrt at sende både mandskab og materiel til Bornholm, er det sandsynligt, at entreprenørerne vil undersøge potentialerne for lokalt samarbejde.

Erfaringen fra lignende projekter er, at et byggeprojekt af denne type vil betyde afledte lokale opgaver i "relativt stort omfang". 

- Særligt inden for de fagentrepriser som hovedentreprenørerne ikke selv er specialister i, vil de undersøge mulighederne for at finde lokale underleverandører, eksempelvis inden for murer- og tømrerarbejde, malerarbejde, tagdækning, jordarbejde, stilladser, materieludlejning med videre, skriver Cowi i rapporten. 

Rapporten er udarbejdet som et desk-study på vegne af Bornholms Regionskommune og Energy Cluster Denmark. 

Artiklen er en del af temaet Energiøerne.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.114