23948sdkhjf

Midtvejsstatus: Harald er godt rustet til lagring af CO2

Det statsstøttede projekt Bifrost er nu halvvejs i studiet af CO2-transport og -lagring i stor skala i Nordsøen, og det er derfor blevet tid til at gøre status. Det skriver Energy Supply i dag. 

Bifrost analyserer potentialet for lagring af CO2 i det udtømte olie- og gasfelt Harald i Nordsøens undergrund.

Blandt de vigtigste fund i den første del af forskningsprojektet er de gunstige forhold til at lagre CO2 i Harald-feltets udtjente sandstensreservoirer. Studiet bekræfter også, at lerlagene over reservoiret er i stand til at holde CO2en tilbage, og at de tidligere borede brønde er tætte, og derfor ikke udgør en risiko for, at CO2en kan slippe ud i atmosfæren.

En gamechanger

Andre dele af studiet har også vist lovende resultater for lagring af CO2 i kalkstenreserver.

-Disse tidlige studier af CO2 lagring i både sandstensreserver og kalkstenreserver er særdeles lovende og viser, at vi er på rette vej med Projekt Bifrost, siger centerdirektør i DTU Offshore, Morten W. Jeppesen og tilføjer:

- Eftersom de fleste af fremtidens tomme olie-og gasfelter i Danmark er kalkstenbaserede, kan dette være første åbning mod at lagre CO2 i andre dele af Nordsøen - og det kan potentielt være en gamechanger,

Transport af CO2

Project Bifrost studerer også forskellige muligheder for transport af CO2 til Harald-platformen. 

Projektet undersøger et offshorekoncept, hvor en flydende enhed midlertidigt kan lagre og forberede CO2en, inden den sendes ned i undergrunden. Hertil undersøges potentialet i at genbruge Danmarks eksisterende rørledningsinfrastruktur til transport af CO2. 

Forløbelige resultater peger på, at både den flydende lagringsmulighed samt rørledningerne er stabile og sikre.

-Vi har analyseret muligheden for at genbruge vores eksisterende infrastruktur med gasrør, og det tegner rigtig godt. Netop nu er vi ved at undersøge et koncept, der forbinder den eksisterende rørledning med en terminal, hvor CO2 fra forskellige kilder kan blive leveret til, for herefter at blive flyttet fra skib over i rørledning så den kan sendes til Nordsøen. Der er klare fordele i at genbruge eksisterende infrastruktur, bl.a. i form af omkostningseffektivitet, bæredygtigt og storskala-transport af CO2, siger Johannes Sand Poulsen, chef for infrastrukturaktiver i Ørsted.

Om Bifrosts bidragsydere

  • Bifrost er et partnerskab mellem Det Danske Undergrundskonsortium DUC (Nordsøfonden, Noreco og TotalEnergies), Ørsted og Danmarks Teknologiske Institut (DTU). 
  • TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab med hovedsæde i Frankrig. TotalEnergies producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. TotalEnergies er operatør i den danske Nordsø sammen med de andre DUC-partnere.
  • Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted ejer og driver gasrør i Nordsøen. 
  • Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. DTU’s mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. DTU leder den forskningsmæssige del af Projekt Bifrost.

Kilde: Bifrost

Tær på langsigtede løsninger

Med disse vigtige fund halvvejs gennem samarbejdet er bidragsyderne bag Projekt Bifrost tæt på langsigtede løsninger, der kan skaleres op til flere CO2-lagringsprojekter i Nordsøen, og dermed realisere Danmarks CCSpotentiale (carbon capture and storage). Med tiden kan dette føre til, at Danmark videreudvikler forudsætningerne for at blive en europæisk hub for CO2 lagring.

I studiets næste fase vil bidragsyderne i Projekt Bifrost modne transport- og lagringsløsningerne ved yderligere at undersøge infrastrukturen og teknologier.

Europæisk hub

Halvvejs inde i studiet bekræfter partnere bag Bifrost nu med glæde forventningen om, at Danmark kan blive en europæisk hub for CO2 lagring.

“Danmark har en unik mulighed for at udvikle en helt ny grøn industri, som bidrager til Danmarks og EU’s omstilling til vedvarende energi. Jeg er stolt over, at industri og forskning er gået sammen for at kickstarte nye grønne storskalateknologier, som samtidig er omkostningseffektive”, siger Martin Rune Pedersen, landechef i TotalEnergies Danmark.

Om Bifrost

  •  Projekt Bifrost er et 2-årigt studie, der baner vejen for CO2-lagring og transport i den danske del af Nordsøen. Gennem 11 arbejdsprogrammer søger projektet at kortlægge og overkomme teknologiske udfordringer, skabe et sikkert CCS-koncept samt kortlægge de socioøkonomiske forhold ved storskala CO2-fangst og -lagring i Danmark. 
  • Projekt Bifrost udfører det grundlæggende arbejde, der er nødvendigt for fangst, transport og lagring i Nordsøens Harald-felt: Fra CO2’en bliver indfanget på land, transporteres via specialbyggede skibe og gennem eksisterende rørledninger, og endeligt lagres i de udtømte gasfelter i Harald-feltets undergrund. 
  • Projekt Bifrost er støttet af tilskudsordningen Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som hører under Energistyrelsen. 
  • Navnet Bifrost kommer fra nordisk mytologi og refererer til den regnbuebro, der forbinder Asgård (gudernes verden) til Midgård (menneskenes verden). Således forbinder Bifrost hav og land som en bro: CO2 fanges på land og ledes tilbage i undergrunden.

Kilde: Projekt Bifrost

Artiklen er en del af temaet Energiøer.

Se nøgletal for:
Læs mere om: DTU DUC Projekt Bifrost
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.547