VE dækker nu mere end 40 procent af elforbruget

| Af Heidi Sejlund | Tip redaktionen om en historie

Stort fald i det faktiske energiforbrug og i udledningen af drivhusgasser i 2011, mens forbruget af vedvarende energi fortsat vokser.

Det fremgår af Energistatistik 2011, som Energistyrelsen offentliggør mandag.

Forbruget af vedvarende energi steg i 2011 med 2,5 procent til 174 PJ blandt andet som følge af en stor stigning i produktionen af vindkraft. Opgjort efter EU’s beregningsmåde dækkede vedvarende energi 23,6 procent af energiforbruget i 2011 mod 22,1 procent i 2010.

Samtidig udgjorde produktionen af el baseret på vedvarende energi 40,7 procent af den indenlandske elforsyning i 2011, hvoraf vindkraft bidrog med 28,1 procent, fremgår det af statistikken.

Energiaftalen fra februar 2008 indeholdt en målsætning om, at vedvarende energi skulle dække mindst 20 procent af bruttoenergiforbruget i 2011. Denne målsætning blev opfyldt, da andelen af vedvarende energi blev 21,8 procent i 2011.

Faldende energiforbrug
Det faktiske energiforbrug faldt 6,4 procent til 792 PJ i 2011 og er dermed næsten på niveau med forbruget i 1990. Det store fald skyldes lunere vejr i 2011 end i 2010 og et større bidrag fra vindkraft. Samtidig var Danmark nettoimportør af el i 2011 og brugte dermed mindre brændsel på kraftværkerne.

Læs også: Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Energistyrelsen opgør også et korrigeret energiforbrug, hvor der korrigeres for klimaudsving og udenrigshandlen med elektricitet. Det korrigerede energiforbrug, der giver et billede af de underliggende tendenser i udviklingen, faldt 0,9 procent i 2011 til 807 PJ. Faldet skyldes primært mindre konverteringstab, når vindkraft udgør en større andel af elforsyningen.

I energiaftalen fra 2008 var det målet, at det korrigerede bruttoenergiforbrug skulle falde 2 procent fra 2006 til 2011. Bruttoenergiforbruget er reduceret med 6,6 procent i perioden, og målsætningen er således opfyldt med stor margin.

Læs også: Millioner venter: Nye muligheder for varmepumpetilskud

Da BNP samtidig voksede med 0,8 procent i 2011, blev energieffektiviteten forbedret med 1,7 procent i 2011. Den forbedrede energieffektivitet de sidste to årtier svarer til, at hver BNP-enhed krævede 28,5 procent mindre energi i 2011 end i 1990.

Fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser
De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt i 2011 med 10,6 procent til 44,3 mio. ton, mens de korrigerede CO2-udledningerne faldt 2,8 procent. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 25,2 procent. En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 2010 til 2011 på 8,6 procent. I forhold til basisåret (1990/95) er der tale om et fald på 19,5 procent.

Energiproduktionen og selvforsyningsgraden faldt
Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi med mere faldt 9,8 procent i 2011 til 887 PJ. Danmark var i 2011 det eneste land i EU, som var selvforsynende med energi. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2011 110 procent mod 121 procent året før. Det betyder, at energiproduktionen i 2011 var 10 procent højere end energiforbruget.

Mere om: Energistyrelsen
Kilde: Energistyrelsen


Hold dig opdateret med Energy Supply DK

Kommentarer

Holger Skjerning
To kommentarer:
Det oplyses, at det korrigerede energiforbrug faldt 0,9% fra 2010 til 2011. Det forklares bl.a. ved, at vindkraftens bidrag voksede. - Men da mere vind ikke reducerer energi-forbruget, må det betyde, at det er brændslets brændværdi (kul/gas), der kaldes energiforbrug! Så burde der have stået: "Det primære energiforbrug".
Endvidere skelnes der ikke mellem vindens elproduktion og dens "dækning".
Det var produktionen, der var 28,1 % i 2011, ikke dækningen.
Som bekendt eksporterer vi en pæn del af el-energien i kraftig blæst.
Denne korrektion var dog (mig bekendt) mindre i 2011 end tidligere år.

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Bølgeenergi
NKT tester bølgeenergi-kabler

SK Forsyning sender varmeværk i udbud

Kedelleverandøren er fundet.

Video & Billedserier
Produktion af kunst-sne kræver ny type varmepumpe

1

Halm kan øge biogasproduktionen med 30 procent

Som supplement til gyllen rummer halm et kæmpe biogas-potentiale.

Dansk Energi: Grøn energi er billigere end sort

Video & Billedserier
Vildfaren raket lukkede for varmen

Nyhedsbrev

Øget brug af biomasse i energiproduktionen er problematisk

Organisationen Verdens Skove frygter massiv afskovning.

Bølgeenergi
Nyt bølgeenergi-selskab henter offshore-direktør

Hobro Varmeværk slukker for affaldsvarmen

Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Forsøg: Varme hentes fra grundvandet

Video & Billedserier
Vejret driller - men bundlinjen vokser

Fordobling af bundlinjen hos Eurowind Energy - til trods for mindre vind og lave elpriser.

Byrådskandidater siger ja til flere vindmøller

Et flertal af landets byrådskandidater er tilhængere af mere vindkraft i deres kommuner, viser rundspørge.

Flere kommuner siger blankt nej til vindmøller: De støjer

Gasmotor udnytter hver eneste lille prut

Japan ser på damvarmeteknologi i Nordjylland

Japansk fjernvarmenet skal baseres på danske løsninger.

1

Vestas skal levere vindmøllerne til kæmpe hybridanlæg

Anlægget, der kombinerer sol, vind og batterilagring, er tæt på realisering. Det bliver Australiens største.

Ørsted rejste 10 milliarder på 10 timer

Greentech vil ikke længere kun sol og vind

Selskabet udstikker ny kurs og skifter samtidig navn.

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

1

Endnu et nyt navn ser dagens lys

Seas-NVEs elnetselskab skifter ved årsskiftet navn.

SEF Energi støtter Landsforeningen Børns Voksenvenner

Energi Ikast får ny direktør

Amerikansk vingeproducent slår sig ned i Kolding

Kontoret skal danne base for selskabets europæiske interesser.

Dong-entreprenør skal i Arbejdsretten for lønsnyd for 14 millioner

Plat - siger den danske energibranche om nyt klimaindeks

Brand i transformator slukkede strømmen i Københavns NV

Nøglerne til HMN Naturgas er nu overdraget køber

NKT spinder guld på kablerne

1

Klumme:
Klummer
Manglende infrastruktur spænder ben for Danmark

Millioner venter: Nye muligheder for varmepumpetilskud

Vestjysk miljøfirma udvider

Mere end 100 aalborgensere har henvendt sig med grønt vand i hanen

S: Danmark skal kæmpe for nedre EU-grænse for selskabsskat

3

Energiminister vil have billigere elvarme mange år frem

Vindmøller et must for at skabe CO2-neutralt Bornholm

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Den tjekkede APB løsning for den moderne CSR virksomhed

Lad ikke overtryk ødelægge din ydeevne!

Nyt website

Nyt ansigt ved Process Engineering A/S København

Ny generation Twinpumpe fra Verder A/S - Wangen

KTS og KTX kontrastsensorer: Et godt øje til kontrast og farver

Vedligehold Hvem Hvad Hvornår

Eksklusivt medlemsnetværksmøde

Line Scan Bar - ny industriskanner

Undersøgelse af stålkvalitet i FritFlyvningsVolieren i Zoologisk Have København

Store 3 Fasede standard Isolations/skille Transformatorer

Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt med olietågeudsugning fra CNC-maskine

God luftkvalitet og konstant temperatur

POWERTEX – det sikre valg

Arkitekturpris til projekt med facader i højstyrkebeton

Få hurtigt og nem adgang til alle dine certifikater samt alt data omkring dit løfteudstyr

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Projekt vil lave fiskeskind om til modeartikler

Er kvaliteten af din trykluft i orden?

Nyt ansigt ved Process Engineering A/S

Højkvalitets kemikalieskab med udtrækskar

Læs FORUM nr. 19

RS Components har nu PSoC 6 Bluetooth LE-udviklingssæt fra Cypress

Erhvervslejemål fra kr. 400/m²

AVN Hydraulik på Ajour 2017

Send til en kollega

0.258