23948sdkhjf

Regeringen indgår bred aftale om vinterhjælp: Elafgiften bankes i bund

For at skabe tryghed om størrelsen på energiregningen har regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne indgået en bred aftale om en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for en del af husholdningernes og virksomhedernes udgifter til el, gas og fjernvarme. 

Samtidig nedsættes elafgiften og der gives en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen ligesom tilskud til grøn varme forøges. Aftalen er en håndsrækning til de mange familier, virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der som følge af de stigende priser har svært ved at betale deres energiregning.

- Mange danskere er lige nu hårdt presset af de stigende priser. Særligt er mange urolige over størrelsen på energiregningen. For at give de danske husstande mere tryghed, har regeringen indgået en bred aftale om en indefrysningsordning, lavere elafgift og en øget børnecheck. Med aftalen får alle danske husstande og virksomheder en hjælpende hånd. Aftalen løser ikke alle problemer, men kan give mere tryghed henover vinteren. Jeg er glad for, at en lang række af Folketingets partier har taget ansvar i usikre tider, siger finansminister Nicolai Wammen, 

Aftalepartierne er enige om en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for el og gas for den del af energiregningerne, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses, så kunderne skærmes mod endnu højere priser.

Staten yder lån til energiselskaberne svarende til de beløb, som kunderne har bedt om at få indefrosset, og garanterer den indefrosne gæld til energiselskaberne. Ordningen gælder i 12 måneder. Det indefrosne beløb afdrages til energiselskaberne i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet og kunden har haft en afdragspause på 1 år. I takt med, at kunderne betaler tilbage til energiselskaberne, skal energiselskaberne også betale lånet tilbage til staten.

Med aftalen får alle danskere en hjælpende hånd med en midlertidig nedsættelse af elafgiften til EU’s minimumssats i første halvår af 2023. Samtidig gives en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen på 660 kr. pr. barn i 2023, som vil hjælpe børnefamilierne igennem den nuværende situation. For også at støtte udrulningen af fjernvarme forøges puljen hertil.

Regeringen vil endvidere anmode Energinet om, at ekstraordinært at sænke tarifferne i 2023. Det vil tilbageføre nogle af de ekstraordinære indtægter som følge af de høje elpriser.

Om sænkelse af elafgiften

Elafgiften lempes til EU’s minimumssats i seks måneder fra 1. januar 2023. Efter gældende regler udgør den almindelige elafgift 69,7 øre pr. kWh i 2023 (2023-priser). EU’s minimumssats for husholdninger udgør 0,8 øre pr. kWh, jf. tabel 1. Den almindelige elafgift betales primært af husholdningerne.

En midlertidig lempelse af elafgiften til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i seks måneder vil for en husstand med et almindeligt årligt elforbrug på ca. 4.000 kWh indebære en besparelse på i alt ca. 1.700 kr. (inkl. moms). En midlertidig lempelse af elafgiften i seks måneder skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 3,5 mia. kr. i 2023 efter tilbageløb og adfærd. 

Elforbruget fylder relativt mest i husholdningsbudgettet for husholdninger med lave indkomster. Alle husholdninger anvender dog el til belysning, og lempelsen vil således ramme bredt. Initiativet vil også medføre en lempelse for husstande, som har elvarmepumper/elpaneler som sekundær varmekilde samt for elforbrug op til 4.000 kWh for husstande med elvarme som primær opvarmningskilde. Ikke moms-registrerende erhverv, herunder foreninger mv., vil også opnå en lempelse, mens momsregistrerede erhverv allerede i dag betaler minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Kilde: Finansministeriet

Artiklen er en del af temaet Energikrise.

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094