23948sdkhjf

Klumme: Elektrificering af industrien bør understøttes

Indlægget er skrevet at Brian Elmegaard, professor ved DTU

I regeringens nylige energiudspil indgik elektrificering af industrien som et af de fem hovedtiltag. Et tiltag, der vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling, og som ikke er blevet mindre aktuelt i kølvandet på ønsket om at gøre os uafhængige af russisk gas.

Der er mange gode grunde til at skubbe på en grøn omstilling af energiforsyningen i industrien. For det første står virksomheder bag 20 procent af den samlede energianvendelse i Danmark. Over halvdelen af deres energiforbrug kommer fra fossile brændsler. Ser man på de processer, der kan elektrificeres, udleder de omkring 4 mio. ton CO2 om året. Der er altså et stort, endnu uudnyttet potentiale i at nedbringe industriens klimaaftryk.

For det andet er der mange penge at spare hvis man, frem for at anvende f.eks. naturgas, installerer varmepumper i sin virksomhed. DTU’s undersøgelser giver et samlet estimat af potentialet for elektrificering af procesvarme i dansk industri, der viser, at man kan reducere naturgasforbruget til under 10 procent af det nuværende og dække resten af energibehovet med el. Det giver en dobbelt så høj energieffektivitet end den, vi har i dag. Varmepumper kan nemlig dække en stor del af energibehovet med en høj virkningsgrad, hvilket betyder, at der i langt højere grad bliver draget nytte af den tilførte energi.

På den baggrund kan det være svært at forstå, hvorfor virksomhederne ikke bare går i gang. Anskuer man problematikken fra virksomhedernes side, er der dog en række ubekendte faktorer, som gør omstillingen mere udfordrende. Der er for eksempel få tidligere eksempler på omstilling af procesvarme til el med udbredt brug af varmepumper og dermed heller ikke mange erfaringer at læne sig op ad. Elektrificering er ukendt terræn, og der mangler konkret hands-on viden om muligheder, betydning for produktionen og ikke mindst, om det kan betale sig rent økonomisk.

Derudover er investeringer i varmepumper og udstyr til at genanvende overskudsenergi fra opvarmningen en bekostelig, og usikker affære. Med store variationer i energipriserne er rentabiliteten af den store investering mere følsom.

DTU har sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe et projekt, støttet af Industriens Fond. Her undersøger vi potentialet for elektrificering af i alt 20 virksomheder i fødevareindustrien ved anvendelse af velkendte tekniske løsninger. I disse virksomheder kommer knap 2/3 af energiforsyningen til procesvarme fra fossile energikilder – herunder naturgas.

En af virksomhederne er industribageriet Schulstad, der har en bagerilinje med store industriovne. Bagerilinjen har siden 1990’erne kørt på naturgas, og vi fandt, at en investering i en elektrisk bagerilinje ville kunne nedbringe CO2-udledningen med op mod 600 ton om året. Det kunne ske med en investering på 70 millioner kroner og med en tilbagebetalingstid på 4,3 år, da vi lavede undersøgelsen. Schulstad har nu, på baggrund af beregningerne, besluttet at investere i en elektrisk bagerilinje.

Schulstad som case kan ikke generaliseres, for den konkrete udmøntning af en elektrificering vil altid afhænge af virksomhedens nuværende forsyningsudstyr og de individuelle opvarmningsprocesser. Dog viser vores undersøgelser, at 97 procent af procesvarmen i industrien kan elektrificeres rent teknologisk, og at det ofte vil kunne ske både med en overskuelig tilbagebetalingstid på investeringen og med store energibesparelser.

Der er dog et stykke vej fra den teknologiske mulighed til den industrielle virkelighed. Realisering af en omstilling kræver ikke bare, at virksomheden er indstillet på at elektrificere, men også væsentlig planlægning, rådgivning omkring ny teknologi og at der findes leverandører på markedet med tilstrækkelig velafprøvet teknologi. Dette match mellem etablering og synliggørelse af et marked for elektrificeringsløsninger er en stor udfordring lige nu.

Skal vejen fra tanke til handling gøres kortere, er det derfor vigtigt at give virksomhederne flere økonomiske incitamenter til at omstille. Det lægger regeringens udspil heldigvis også op til. En god start vil være at tilbyde virksomheder støtte til investeringer i varmepumper og elektrificeringsløsninger med høj energieffektivitet.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Læs mere om: DTU
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.126