23948sdkhjf

Klumme: Grøn skattereform skal sætte skub på raffinaderiernes ambitiøse grønne planer

Der ligger et kæmpe klima-potentiale i at omstille de mest CO2-udledende danske virksomheder. Det kan en højere og mere ensartet CO2-afgift bidrage til, sådan som det for nyligt er blevet foreslået af ekspertgruppen for en Grøn skattereform. Omstillingen kræver imidlertid, at afgifterne er skruet rigtigt sammen. Ufokuserede afgifter kan nemlig stik imod intentionen føre til, at virksomheder, som er i fuld gang med at omstille sig, lukker i Danmark, og i stedet flyttes produktionen til mindre effektive og mere CO2-udledende fabrikker i udlandet. Som brancheorganisation for de to danske raffinaderier støtter Drivkraft Danmark ensartede danske CO2-afgifter, så længe de har fornuftigt fokus på omstillingen og ikke bare fører til eksport af CO2-udledningen (lækage).

De danske raffinaderier kommer til at spille en nøglerolle for omstillingen af transporten – ikke mindst den tunge transport, skibe og fly. I takt med at efterspørgslen ændrer sig i samfundet, vil raffinaderierne omstille selve produktionen. Frem over vil brint, restbiomasse og CCS/CCU gradvist erstatte råolie, så raffinaderierne udvikler sig til store PtX-fabrikker. Samtidig vil fokus skifte fra produktion af benzin og diesel til fly- og skibsbrændstof i takt med, at persontransporten elektrificeres. Den gradvise overgang gør fremadrettet raffinaderierne til afgørende bidragsydere til den grønne omstilling af den del af transporten i Danmark, der er sværest at omstille.

 Samtidig er det vigtigt, at også selve raffinaderiprocessen bliver mere bæredygtig. Hvor raffinaderierne i dag er nogle Danmarks største CO2-udledere, vil de ligesom resten af samfundet omstille sig markant i de kommende år. Det er en proces, der allerede er i gang, og som en ensartet CO2-afgift kan skubbe yderligere på. Vi ser imidlertid en fare for, at en ufokuseret CO2-afgift, der skrues forkert sammen, skubber produktionen og arbejdspladserne i Fredericia og Kalundborg til udlandet uden at bidrage til omstillingen. En sådan udflytning vil gavne det danske klimaregnskab på den korte bane, men vil samtidig øge verdens CO2-udledning, fordi raffineringen vil blive foretaget på langt mindre effektive raffinaderier, som ikke ligesom de danske raffinaderier har ambitiøse planer om at reducere CO2-udledningerne i de kommende år.

Når politikerne i de kommende måneder skal drøfte udformningen af fremtidens CO2-afgifter, er det derfor afgørende, at de også har fokus på den udvikling, der allerede er i gang for at reducere CO2-udledningen på de danske raffinaderier. Det elegante vil være, at CO2-afgifterne understøtter og fremrykker denne omstilling og ikke bare fører til eksport af CO2-udledningerne.  

Artiklen er en del af temaet Magasinet Energy Supply.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078