23948sdkhjf

Efter ni år er der fundet en løsning for overskudsvarmen

Efter 9 år med uklarhed om regler for udnyttelse af overskudsvarme, har Folketinget endelig sat et godt, grønt punktum. Det er en god nyhed for det grønne Danmark, lyder det fra Dansk Fjernvarme. 

- Det er tæt på at være en historisk dag i dag, at Folketinget endelig har stemt en aftale igennem, der giver energisektoren afklaring på, hvilke regler, der gælder for udnyttelse af overskudsvarme. Det er en rigtig god dag med en aftale, der bringer os tættere på et klimaneutralt Danmark, siger Jesper Koch, analysechef i fjernvarmens tænketank, Grøn Energi i en pressemeddelelse.

Det var allerede med energiaftalen i 2012, at der blev åbnet op for overskudsvarmedrøftelserne, men regeringsskifter, yderligere analyser, energiaftaler og en klimaaftale har gjort ventetiden lang og kampen for at få lov til at bruge energien to gange uden at skulle betale tårnhøje afgifter har været hård. Men nu har energisektoren fået en afklaring.

Klog elektrificering

Tænketanken Grøn Energi har tidligere beregnet, hvordan overskudsvarme har potentiale til på den korte bane at udgøre ca. 10 procent af fjernvarmeforbruget. Den nyligt offentliggjorte Varmeplan Danmark 2021 ved Aalborg Universitet siger, at overskudsvarmen i 2045 vil kunne udgøre helt op til 30 procent af fjernvarmeforbruget. Dermed vil det kunne bidrage til at fortrænge den sidste fossile energi samt reducere prisen på fjernvarme. 

- Med overskudsvarme følger mange steder store varmepumper og dermed er det en oplagt og klog måde at integrere grøn strøm på i varmesystemet. At vi nu får mulighed for at gøre drømme til virkelighed, skal klima- og energiminister Dan Jørgensen og alle de ordførere, der har bidraget til forhandlingerne og som nu stemmer lovforslaget igennem, have stor tak for, siger Jesper Koch, der fortsætter:

- Nu har vi rammerne på plads og dermed er det op til fjernvarmeselskaberne i samarbejde med industrien, datacentrene og alle de andre virksomheder, der har processer, som udleder store mængder varme, at komme i gang med at få varmen udnyttet. Men der er ingen tvivl om, at det nu er blevet lettere at være fjernvarmeselskab og det bliver grønnere at være fjernvarmekunde. 

Ingen afgift på vedvarende energi

Med lovforslaget bliver det nu slået fast, at overskudsvarme, der stammer fra elektricitet ikke pålægges en overskudsvarmeafgift ligesom det kendes i dag for vedvarende energi.

Virksomheder som leverer overskudsvarme, som stammer fra fossile brændsler kan se frem til en fast overskudsvarmeafgift på ca. 25 kr./GJ (2015- niveau), som indekseres med inflationen årligt. 

Den høje afgift på 25 kr./GJ kan imidlertid godtgøres fuldt ud, hvis virksomheden indgår en aftale med myndighederne, som forpligter til at udføre energigennemgange for at gennemføre energieffektiviseringstiltag på de anlæg og processer, som overskudsvarmen kommer fra. 

Der indføres samtidig en ny prisregulering med et prisloft på 77 kr./GJ i 2022 for alle former for overskudsvarme. Principperne om substitutionspriser vil dog fortsat være gældende i aftaler mellem fjernvarme og industri og reelt vil substitutionsprisen ofte sætte prisen for overskudsvarmen. 

Af hensyn til de små overskudsvarmeleverandører indføres der en bagatelgrænse på 0,25 MWh, som undtager disse anlæg for prisreguleringen og de administrative krav til overskudsvarme. 

Om "L 60 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v."

Formålet med lovforslaget er at fremme udnyttelsen af overskudsvarme. Lovforslaget gennemfører initiativer, der har ophæng i Energiaftale af 29. juni 2018, Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme af 23. marts 2019, Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, LA og ALT) og Opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme af 7. september 2021 mellem samme partier.

Lovforslaget indeholder tre hovedpunkter; prisregulering af overskudsvarme, herunder en bagatelgrænse for prisregulering, en energieffektiviseringsordning for overskudsvarme og afgiftsfritagelse for energieffektiv ekstern overskudsvarme.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG og ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 

Kilde: Folketinget

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.047