23948sdkhjf

Konkursramt elhandler i konkurskarantæne: Misbrugte covid-19 hjælpepakke

I febraur 2019 stiftede Jan Carøe Lange selskabet European Energy Insurance. I det regi ville han tilbyde energitunge virksomheder fleksible priser på el. Det skulle ske via energipriser, der ville sikre en maksimumspris, men samtidig følger markedsprisen, når den faldt.

Mindre end to år efter i august 2020 blev selskabet erklæret konkurs efter begæring fra en ansat. 

Kurator i konkursboet advokat Jacob Poulsen Mark har tidligere i år lagt sag an mod Jan Carøe Lange med krav om en konkurskarantæne. 

Det skriver Nordjyske. 

Årsagen til kravet om konkurskarantæne er at Jan Carøe Lange i perioden op til konkursen havde overført 85.000 kroner fra selskabets konto til egen konto. 

Selskabet havde ellers fra marts 2020 og frem fået udbetalt i alt 221.000 i statslig covid-19-hjælp som lønkompensation for to medarbejdere. Men de to medarbejdere havde ved konkurstidspunktet i august 2020 ikke fået løn udbetalt siden april 2020. Den statslige støtte var altså ikke gået til at kompensere for lønudbetalinger til de to medarbejdere.

Retten i Aalborg har i sin kendelse af 1.november 2021 efterkommet kurators krav om konkurskarantæne og konstateret at Jan Carøe Lange har udvist udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og at han derfor fremover er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Artiklen fortsætter efter boksen

Om konkurskarantæne

Kapitel 19: Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger

§ 157 Stk. 1. Konkurskarantæne kan efter kurators begæring efter § 161 pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Hvis skyldneren var under tvangsopløsning, da konkursen indtrådte, regnes fristen på 1 år fra dagen for beslutningen om tvangsopløsning.

§ 158 Stk. 1. Konkurskarantæne pålægges for 3 år. Hvis særlige grunde taler for det, kan konkurskarantæne pålægges for en kortere periode end 3 år.

§ 159 Den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, er foregået, efter at den tidligere konkurskarantæne fik virkning, bestemmes det i afgørelsen om konkurskarantæne, at den pågældende heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser.

Kilde: Konkurskarantæne.com

Til sagens omstændigheder hører udover misbrug af covid-19-støtte en række forhold, der har været belastende for Jan Carøe Lange. 

Han har blandt andet spist ude for 63.000 kroner, indkøbt 600 styk Saphe-trafikalarmer for samlet 120.000 kroner og et sponsorat på 20.000 kroner af Aalborg Elitehåndbold - alt sammen i en periode, hvor det ikke er lykkedes ham at tjene én eneste krone.

Samtidig klager kurator over, at han først sent har fået udleveret selskabets bogføringsmateriale og peger desuden på, at Jan Carøe har flere konkurser bag sig.

Jan Carøe Lange forklarer til sit forsvar at han selv har overført 700.000 kroner af egen lomme til selskabet.

Han har nu mulighed for at anke dommen til landsretten.

Du kan læse artiklen i sin fulde længde på Nordjyske.dk

Bemærk at det kræver abonnement

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.207