23948sdkhjf

Bølgeaktører fortrøstningsfulde efter ministersvar: Arbejdet hen mod en bølgestrategi intensiveres

I september spændte Michael Henriksen fra bølgeenergiselskabet Wavepiston cykelhjelmen og kørte til informationsmøde om den kommende energiø hos Energistyrelsen. 

Det gjorde han for at gøre opmærksom på, at der er en gylden mulighed for at få etableret bølgeenergi ved den kommende energiø i Nordsøen. 

Nu har han og to kollegaer fra Partnerskabet for bølgekraft endnu engang været på færde. 

Michael Henriksen, Wavepiston, Erik Friis-Madsen, Wave Dragon, og Ruth Bloom, Crestwing, var på vegne af Partnerskabet for Bølgekraft til foretræde for klima-, energi- og forsyningsudvalget på Christiansborg i sidste uge. Mødet var med fokus på bølgekrafts muligheder for at blive en del af energiøen.

Kort og godt lød opfordringen fra partnerskabet

- Sæt bølgeenergi i Energiøen i Nordsøen og byg øen så den er klar til 10 GW fra start, så kan Danmark blive det første land i verden til at være på 100 procent vedvarende energi.

Målet var selvfølgelig også at komme skridtet nærmere en bølgeenergistrategi for Danmark. Den del vender vi tilbage til.

Forholder sig kun til innovation

Efter mødet blev materialet fra mødet inklusiv et notat overrakt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Partnerskabet for bølgekraft har efterfølgende modtaget ministerens kommentarer til materialet og de ting, der blev vendt under mødet, herunder bølgeenergiens relation til energiø-projektet. 

Som udgangspunkt er regeringen positivt stemt overfor alle teknologier, der kan gøre en positiv forskel i den grønne omstilling, skriver Dan Jørgensen først i sit svar. 

Derudover forholder han sig kun til spørgsmålet om bølgeenergi i relation til en eventuel innovationszone på energiøen. 

- Der blev med tillæg af 4. februar 2021 til klimaaftale om energi og industri af 22. juni 2020 vedrørende ejerskab og konstruktion af energiøer mv., bl.a. besluttet, at øen skal have rum til innovatio, skriver han og uddyber:

- Aftalekredsen lægger afgørende vægt på, at energiøen i Nordsøen giver både tilstrækkelige og hensigtsmæssige rammer for innovation. Potentialet for innovation i forbindelse med energiøen er imidlertid vanskeligt at konkretisere på nuværende tidspunkt.

Samtidig lægger han ansvaret for at skabe rammerne for et eventuelt bølgeenergieventyr i forbindelse med energiøen i hænderne på det energiø-selskab, der ender med at skulle etablere øen. 

- Med henblik på at nyttiggøre markedets kommercielle, industrielle og tekniske kompetencer, samt sikre mulighed for aktivering af stordriftsfordele i konstruktionsfasen, er aftalekredsen derfor enig om, at byderne i forbindelse med udbud af etablering skal have mulighed for at foreslå et ekstra areal på øen, som kan nyttiggøres til kommercielle og innovative formål. Det kunne bl.a. være projekter, der har til formål at teste og udvikle nye teknologier såsom bølgeenergi. Dette vil være op til markedet og det kommende energiø-selskab at afgøre, skriver han. 

Fortrøstning hos bølgefolket

Selvom svaret fra Dan Jørgensen ikke lige frem slår en tyk streg under at bølgeenergien hører hjemme på energiøen - så er parterne efter mødet og efter at have modtaget ministerens svar fulde af fortrøstning. 

- Det er positivt at han (Dan Jørgensen, red.) udvider svaret og peger på innovationsdelen og selv peger på at aftalekredsen lægger afgørende vægt på, at energiøen i Nordsøen giver både tilstrækkelige og hensigtsmæssige rammer for innovation, siger Ruth Bloom og tilføjer, at hun generelt er tilfreds med at svarene fra ministeren bliver mere og mere nuancerede i forhold til bølgeenergi. 

Udover at tale om bølgeenergi og energiø i samme sætning, så var de tre repræsentanter også på en mission for en bølgeenergistrategi i Danmark. 

- For skal Danmark høste potentialet i bølgeenergi skal det danske erhvervs- og udviklingsmiljø strategisk prioriteres og integreres centralt i energi- og klimapolitikken, skriver parterne i mødematerialet. 

Hverken mødet på Christiansborg eller svaret fra Dan Jørgensen har slået en tyk streg under noget som helst, men bølgeenergiaktørerne er tilfredse og er klar på at tage endnu en tørn for, at bølgeenergien kan få sig en plads på i det teknologiske energi-setup i almindelighed og på energiøen i særdeleshed.

Næste punkt på dagsordenen bliver endnu flere møder med politikerne. 

Tre veje at gå

Baseret på udviklingerne i særligt EU-politikken, hastigheden i den aktuelle teknologiudvikling og deraf medfølgende markedsudvidelse anviser Partnerskabet for bølgekraft tre konkrete veje til at fremme af bølgeenergi i Danmark.

- Sæt et politisk mål om at 4 GW bølgeenergi skal indgå i det danske energimiks i
senest 2050, svarende til 10 procent af den fælleseuropæiske målsætning i EU.

 - Accelerer udviklingen af dansk bølgeenergi ved at integrere demonstrations- og udviklingsprojekter, så de i fuld skala kan integreres i de kommende energiøer samt øvrige offshore-projekter i dansk farvand.

- Øremærk støtte til udvikling af bølgeenergi, og understøt udviklingen af den
danske bølgeenergisektor gennem mere uddannelse og forskning, proaktiv eksportpolitik samt erhvervsfremme via eksempelvis statens grønne investeringsfonde og medejerskaber.

Kilde: Partnerskabet før bølgekraft

Artiklen er en del af temaet Bølgeenergi.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.08