23948sdkhjf

Klimarådet ser batteridrevne lastbiler som fremtiden

Lastbiler, der skal køre kortere distancer, bør i fremtiden køre på el-batterier, vurderer Klimarådet.

Regeringen bør satse på, at fremtiden for transport af gods på vejene kører på batterier. Det er Klimarådets anbefaling i en ny rapport torsdag.

Her tegner rådet et billede af, hvordan en fremtid med reduktioner i CO2-udledning bør se ud for godstransporten på vejene.

Rådet understreger, at for den del af godstransporten, der skal køre langt, er det uklart, hvad der venter.

- Selv om der er usikkerhed om fremtidens teknologiudvikling for de lange ture, er der mange forhold, der peger i retning af batterier, skriver rådet.

- Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen planlægger efter, at batterilastbiler kommer til at stå for en væsentlig del af lastbiltransporten og derfor understøtter udbredelse af lade-infrastruktur.

I den seneste fremskrivning for 2030, der er lavet før aftalen om klimareduktioner i landbruget, ventes det, at transportsektoren i 2030 vil stå for en tredjedel af udledningen.

Transportsektoren dækker over flere forskellige former for transport. Den del, der står for at flytte gods over vejene, vil stå for 13 procent af transportsektorens udledning i 2030 ifølge Klimarådets rapport.

Det svarer til lidt over fire procent af Danmarks samlede udledning i 2030, hvis man sammenholder det med den seneste klimafremskrivning.

FAKTA: Danmark er halvvejs med klimamålsætning

Klimarådet har valgt at kigge på en del af transportsektoren i sin seneste rapport om CO2-reduktioner i 2030.

Klimarådet er torsdag kommet med en analyse af, hvordan man på den mest effektive måde nedbringer CO2-udledningen i 2030 for transporten af gods på vejene.

Her kan du læse om udgangspunktet i arbejdet med at reducere Danmarks CO2-udledning:

 • Danmark har en målsætning om at udlede 70 procent mindre CO2 end i 1990.
 • I 1990 blev udledt det, der svarer til 77,4 millioner ton CO2.
 • I 2019 blev et bredt flertal i Folketinget enig om målsætningen på de 70 procent.
 • De startede dog ikke fra nul. I 2019 var udledningerne i Danmark nede på 46,7 millioner ton. Det svarer til, at de første 40 procentpoint allerede var i hus.
 • Siden da har Energistyrelsen kigget på, hvad man forventer, at Danmark udleder i 2030 og opdateret den fremskrivning i takt med, at politikerne har lavet forskellige aftaler.
 • Før landbrugsaftale lød fremskrivningen, at der i 2030 vil blive udledt 35 millioner ton. Det svarer til en reduktion på 55 procent af udledningen fra 1990.
 • Hvis reduktionen skal opfylde målet om de 70 procent, skal den ned på 23,2 procent.
 • Landbrugsaftalen leverer 1,9 millioner ton i reduktioner ifølge aftalepapiret.
 • Dermed udestår en opgave med at finde ud af, hvordan man kan reducere udledningen i 2030 med 9,9 million ton.
 • I den seneste klimafremskrivning - altså før landbrugsaftalen - var forventningen, at transportområdet vil stå for en tredjedel af udledningen i 2030.
 • På transportens område udgør transport af gods på vej ifølge Klimarådet 13 procent.
 • Det svarer altså til lidt over fire procent af den samlede forventede udledning i 2030 eller 1,5 millioner ton CO2.

Kilder: Klimarådet, Finansministeriet og Energistyrelsen.

/ritzau/

Derfor har Klimarådet forsøgt at lave en analyse, som politikerne kan bruge til at mindske den udledning så effektivt som muligt.

Analysen indeholder en forholdsvis forudselig del og en mere usikker del. Hvad angår godstransporten på lokal og regional distance er Klimarådet ret sikker på, hvordan fremtiden ser ud: Den er batteridreven.

Sværere bliver det, når spørgsmålet kommer til lastbiltransport af gods på længere distancer.

Det er særligt en potentiel kort rækkevidde af batteribiler, der betyder, at der ikke her er samme utvetydige tiltro til batteridrevne lastbiler.

- Der synes ikke at tegne sig én klar vinderteknologi for de lange ture, som det for eksempel er tilfældet med elbiler for personbilsområdet eller i distributionskørslen (de korte lastbilture, red.), skriver Klimarådet.

På lange distancer skal lastbiler gennem flere lande, og da Danmark ikke kan vide, hvordan udviklingen bliver i eksempelvis Tyskland, risikerer man også at gå to forskellige veje til skade for erhvervslivet.

Klimarådet tør dog godt vurdere, at flere ting tyder på, at der bliver tale om brug af el til lastbiler - også på den lange distance.

- Hvis el-veje rulles bredt ud i Europa, kan de løse batterierne udfordringer med rækkevidden, og med høj udnyttelsesgrad vil de også være samfundsøkonomisk fordelagtige.

- Men teknologien kræver også betydelig politisk koordination i EU og markante indledende investeringer.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.27