23948sdkhjf

Metro Therm udvikler ny type varmepumpe

Boligopvarmning er en af de vigtigste kilder til udledning af drivhusgasser. Derfor skal danske boliger i de kommende år gøres mere klimavenlige for at gennemføre målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Konvertering af naturgasfyr og oliefyr til varmepumper og udbredelse af lavtemperatur fjernvarme er blandt to af de mest effektive virkemidler hertil.

Med det formål har Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram Elforsk-støttet et projekt hos varmepumpeproducenten Metro Therm, der har udviklet en ny type varmepumpe.

Varmepumpen, der har fået betegnelsen PVT-booster, kan både bruges som nøglekomponent i stand-alone anlæg med konvertering af naturgasfyr og oliefyr og til at fremme brugen af lavtemperatur fjernvarme.

Lovende forsøgsdrift

Analyser af et energianlæg i Stenløse i form af et solenergianlæg bestående af solfanger, solceller og energioptager (PVT-paneler) i kombination med batteri og varmepumpe har vist, at systemets effektivitet især kan øges, hvis der kan udvikles en varmepumpe med højere COP-værdi. 

Metro Therm har derfor i samarbejde med Cowi udarbejdet specifikationer til en sådan varmepumpe.

- Vi videreudviklede vores nye Metro MicroBooster varmepumpe til at operere i et større temperaturspænd fra - 15°C til + 55°C. Det gør den velegnet til samdrift med PVT-paneler og batterilager. PVT-panelerne producerer el til drift af varmepumpen og fungerer samtidig som varmekilde. Ved at supplere med et batterilager kan en større del af PVT-panelernes elproduktion anvendes af varmepumpen, fortæller udviklingschef hos Metreo Therm Kasper Korsholm Østergaard.

Metro Therm har gennem mere end et år testet tre af disse PVT-Boostere i et forsøgsanlæg med tre forskellige PVT-paneler. Resultaterne har blandt andet vist, at ved højere brinetemperaturer øges virkningsgraden. 

Fra naturgas eller olie til CO2-fri el

Cowi vurderer, at PVT-Booster-varmepumper kan bidrage til markante CO2-reduktioner både i boliger, der i dag opvarmes med naturgas eller olie, og i fjernvarmeforsynede boliger.

I kombination med PVT-paneler eller solcelleanlæg, et batterilager og en større varmepumpe til produktion af rumvarme kan den nye varmepumpe dække boligens samlede varmebehov, oplyser parterne.

- De konkrete resultater af forsøgsdriften viser, at med optimeret styring kan et sådant anlæg gøre boligens samlede elforbrug, herunder også opvarmning og opladning af elbil, fleksibelt i forhold til den varierende belastning i det offentlige elnet. På den måde kan teknologien bidrage til at mindske behovet for udbygning af net- og produktionskapacitet i elsystemet. Det giver nogle samfundsøkonomiske gevinster, der gør denne del af den grønne omstilling mere fordelagtig, siger Kasper Korsholm Østergaard.

Interesserede organisationer

Det største potentiale for CO2-reduktion findes i de knap 500.000 boliger, der i dag opvarmes med naturgas eller olie. Disse boliger udleder ca. 2 mio. tons CO2 om året. Cowi har beregnet, at hvis energianlæggene etableres i forbindelse med tagrenovering eller anden stilladskrævende vedligeholdelse, kan konvertering til CO2-fri el gøres på brugerøkonomisk rentable vilkår med det nuværende lave renteniveau. 

De positive resultater fra forsøgsdriften er blevet præsenteret for nøglepersoner i interesserede almene boligorganisationer, og Cowi har på den baggrund gennemført indledende brugerøkonomiske analyser bl.a. i et større naturgasforsynet boligområde i Holbæk.

- Hvis produktionen af varmt brugsvand konverteres til PVT-Boostere, der installeres i hver boligblok med 6 boliger, kan omlægningen føre til et beboerøkonomisk overskud på ca. 1.000 kr. om året for hver bolig, vurderer Cowi. 

Lavtemperatur fjernvarme

En konvertering af naturgasfyrede områder gør det også muligt for det lokale fjernvarmeselskab efterfølgende at konvertere de individuelle naturgasfyr til lavtemperatur fjernvarme, f.eks. baseret på en større central varmepumpe.

- Et andet vigtigt potentiale for vores nyudviklede varmepumper findes i fjernvarmeforsynede områder. Vi er opmærksomme på, at de politiske partier sidste år formulerede en målsætning om at brænde mindre biomasse og affald i fjernvarmeværkerne. Samtidig ønsker politikerne at udvide lokale fjernvarmenet, så de også kan forsyne mange af de bygninger, der i dag opvarmes med naturgas eller olie. Her kan vi bidrage med vores nye varmepumpe, siger Metro Therms udviklingschef og forklarer:

- Med det politiske ønske om at reducere mængden af brændsel og øge antallet af kunder står mange fjernvarmeselskaber over for store udfordringer med at gøre deres systemer mere energieffektive. Overgang til lavtemperaturdrift med fremløb ved helt ned til 35-40°C er en oplagt mulighed, men det kan kun lade sig gøre, hvis der samtidig skabes mulighed for at opvarme de enkelte boligers varme brugsvand til ca. 60°C. På den måde kan man reducere risikoen for legionella-syge, siger Kasper Korsholm Østergaard. 

Projektet har haft et samlet budget på ca. 1.530.000 kr. Elforsk har givet et tilskud på 630.000 kr., mens projektdeltagerne har haft en egenfinansiering på 900.000 kr.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093