23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Vandværk

Køge Byråd har sagt ja til at stille garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk. Borup Vandværk har søgt om kommunegaranti til et helt nyt vandværk, herunder en særlig proces med blødgøring af vandet.

Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem Borup Vandværk a.m.b.a, Danske Vandværker og Krüger A/S.

Samarbejdet er støttet af Miljøstyrelsen i et såkaldt MUDP Fyrtårnsprojekt.

Renseanlæg og lystbådehavn

På grund af stort tidspres i projekt "Helhedsplan for Tangkrogen", som omfatter etablering af nyt renseanlæg samt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn planlægger Aarhus Vand at gennemføre udbud af moler og landarealer parallelt med, at planprocessen færdiggøres. Fordelen er, at anlægsarbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter, at plangrundlaget er vedtaget.

Aarhus Byråd har besluttet at deltage i Aarhus Vands udbud af moler og landarealer.

I Hovedforslaget ligger renseanlægget og lystbådehavnen tæt op ad hinanden, og lystbådehavnens moler fungerer også som kystbeskyttelse for dele af renseanlægget. Det er derfor vigtigt, både af projektmæssige og økonomiske grunde, at anlægsprojekterne udføres samtidigt og af samme entreprenør, hedder det i sagsfremstillingen i seneste byrådsreferat.

Der arbejdes også med et alternativ, hvor renseanlæg og lystbådehavn ligger adskilt. get ligger renseanlægget og lystbådehavnen tæt op ad hinanden.

Når miljøvurderingerne af de to projekter er afsluttet, skal byrådet vælge mellem Hovedforslaget eller Alternativ 2. Det forventes, at miljøvurderingerne, sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner, forelægges byrådet efteråret 2022.

Solcelleanlæg

Et anpartsselskab ønsker at etablere et cirka 32 hektar stort solcelleanlæg i et område nordvest for Lysabild.

For at det kan lade sig gøre, er der udarbejdet nyt plangrundlag, som nu efter endt høring er blevet vedtaget af Sønderborg Byråd.

Vandværk

Køge Byråd har besluttet at sende forslag til lokalplan 1098 - Værket ved Regnemark i offentlig høring i fire uger.

Lokalplan 1098 skal muliggøre etablering af nyt vandværk med centralt blødgøringsanlæg og nye driftsbygninger som erstatning for det eksisterende vandværk ved Regnemark, som ønsket af Hofor Vand København A/S. Eksisterende vandværk nedrives, når nyt vandværk er taget i drift. Der skal opføres en vandværksbygning på op til 18.500 kvm og med en maksimal bygningshøjde op til 18,5 meter samt sekundære driftsbygninger på cirka 750 kvm.

Det forventes, at det nye vandværk står klar i 2025.

Biogasanlæg

Nordfyns Kommune har godkendt forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 2020-4 samt tilhørende miljøvurderingsrapport for Biogasanlægget ’Zastrow Bioenergi ApS’, Langehede 71, Søndersø, som herefter sendes i høring.

Lokalplanen muliggør udbygning i form af procestanke, teknikbygninger mv. i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg, så der skabes mulighed for udvidelse af biogasproduk- tionen, samt en bedre udnyttelse af eksisterende biomasser.

Elkedel

Udvalget for Miljø Teknik og Plan i Assens Kommune har godkendt et projektforslag fra Tommerup Fjernvarme I/S for installation af 12 MW elkedel på Tommerup Fjernvarme, som herefter sendes i høring i fire uger.

Elkedlen placeres på Tværvej 13 i Tommerup.

Projektforslaget er udarbejdet af Rådgivende ingeniør JPH Energi A/S.

Elkedel

Udvalget Miljø Teknik og Plan i Assens Kommune har godkendt et projektforslag for installation af 12 MW elkedel på Glamsbjerg-Haarby varmeværk, som herefter sendes i høring i fire uger. Projektforslaget er udarbejdet af Niras.

Såfremt projektet bliver varmeplanmæssigt godkendt 4. kvartal 2021, forventes projektet at kunne opstartes umiddelbart efter og afsluttes i løbet af foråret og sommer 2022.

Regnvandsbassiner

Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune har vedtaget tillæg 37 til spildevandsplanen endeligt.

Tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af anmodning fra Herning Vand A/S. Baggrunden er, at der skal kloaksepareres, og i den forbindelse skal der etableres tre nye regnvandsbassiner i Sinding.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078