23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Regnvandsbassin

Ringkøbing-Skjern Byråd har besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget gør det blandt andet muligt at etablere et regnvandsbassin i Søndervig.

Regnvandsbassinet placeres udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til en afvandingsgrøft, der munder ud i Ringkøbing Fjord. Der anlægges en ny regnvandsledning parallelt med grøften i Nyhavn og ledningen bores under den nye omfartsvej. Der etableres en pumpestation med sandfang og olieudskiller øst for omfartsvejen.

Omkostningerne anslås til 3.300.000 kr., hvilket er på sammen niveau, som det oprindelige oplæg til et regnvandsbassin i Nyhavn.

Solcelleanlæg

Holbæk Kommunalbestyrelse har godkendt lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde, hvorefter planforslagene fremlægges i offentlig høring i 11 uger.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere et solcelleanlæg på op til cirka 106 hektar ved Tuse.

Vandforsyning

Holbæk Kommunalbestyrelse har sagt ja til at stille garanti for et lån på en halv mio. kr., som Næsby Vandværk på Orø vil optage til brug for etablering af en forsyningsledning fra Salvig Vandværk samt til udskiftning af vandmålere.

Kloakering

Slagelse Byråd har vedtaget spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed endeligt. Tillægget omhandler spildevandskloakering af sommerhusområdet Frølunde Fed med sammenlagt 645 ejendomme.

Renseanlæg

Odsherred Byråd har vedtaget lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19 endeligt.

Odsherred Forsyning renser i dag spildevandet fra Odden Havneby på et mekanisk anlæg, der ligger centralt i byen på havnen. Det er besluttet i spildevandsplan 2019-2022, at der skal opføres et nyt renseanlæg for spildevandet fra Odden Havneby både for at få en mere optimal placering og for at sikre en bedre rensning, hvilket det nye plangrundlag baner vej for.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.127