23948sdkhjf

Gas-systemet byder op til dans: Sådan kan vi transportere brint og CO2

Brint og grøn CO2 er to af de gasser, der bliver tiltænkt en central rolle i mange Power-to-X-teknologier.

Rundt om i Europa, herunder Danmark, bliver der lagt strategier for brint og CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse (CCUS). Det undersøges og drøftes, hvordan eksisterende og ny infrastruktur kan bidrage til transport af fremtidens gasser. Danmark er på undersøgelses- og forsøgsstadiet, ligesom markedet for produktion og aftag af electrofuels i høj grad er det.

I en ny rapport 'Fremtidens gasinfrastruktur banker på', tager Evida et systemmæssigt perspektiv på, hvilke mulige veje der kan være for transport af brint og CO2.

Evida belyser blandt andet, hvilke strategier der lægges i landene omkring os, og hvilken rolle infrastrukturen spiller.

- Grønne teknologier som Power-to-X og CCUS kan medføre et behov for infrastruktur til at transportere brint og CO2. Transmissions- og distributionsnet kan være centrale elementer i at transportere disse gasser både på tværs af landegrænser og mellem producenter og aftagere i bred forstand. Der er mange veje at gå, og Evida stiller som statens gasdistributør sin viden til rådighed i det videre arbejde med transport af fremtidens grønne gasser, siger driftsdirektør i Evida, Søren Hylleberg Sørensen.

Et skelet af net

Mens transmissionsnettene kan udgøre rygraden i for eksempel et brintnet, så kan distributionsnet udgøre arme og fingre, når brinten skal hentes og bringes ud i leddene, for eksempel til industrien eller til og fra power-to-X-anlæg.

- Den nye gaslov, der træder i kraft med udgangen af juni, åbner muligheden for iblanding af brint i gasnettet og giver optimerede rammer for fortsat udvikling af distributionsnettet. For gasinfrastrukturen i Danmark bringer i dag naturgas og biogas rundt i det meste af landet via transmissions- og distributionsnettet. Men kan det bruges til andet og mere end det? siger Søren Hylleberg Sørensen og peger på, at Evida gerne stiller sin viden til rådighed.

Projekt understøtter teori

Med støtte fra EUDP har Energinet, Evida, Dansk Gasteknisk Center og IRD Fuel Cells gennemført projektet 'Brintinjektion i gasnettet' for at undersøge, om brint kan håndteres i gassystemet.

Brintmolekyler er nemlig mindre end metanmolekyler, så derfor har projektet blandt andet testet, om gasrørene kan holde brinten inde. Et andet sigte med projektet var at teste, om komponenterne i måler- og regulatorstationer kan håndtere brint.

Projektet viste, at distributions- og transmissionsrør samt MR-stationer fungerede, som
de skulle med 15 procent iblanding af brint, og nu testes der med 25 procent iblanding.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125