23948sdkhjf

Op til 310 grunde landet over kan være forurenet af giftigt brandskum

Der kan være rigtig mange grunde, som er forurenet med PFAS, det viser en rundspørge, som Kommunefokus har lavet til landets fem regioner.

Regionerne har udpeget op til 310 mulige områder, som kan være forurenet, som kommunerne nu skal undersøge. Er jordforureningen sket før 2000, og dermed før jordforureningsloven, og man ikke umiddelbart kan fastslå, hvem der har ansvaret for forureningen, overgår ansvaret til regionen.

Læs hele september-udgaven af magasinet Forsyning her

De forskellige lokaliteter er registreret som brugt af Forsvaret, lufthavne, brandvæsen og redningskorps. Det er dog ikke ensbetydende med, at der har været brugt brandskum på alle lokaliteter.

I regionerne tror man ikke på, at det vil vise sig, at alle de identificerede grunde faktisk har været brugt til brandøvelser med brandskum og dermed er i risiko for at være forurenede.

- Der har været 47 mulige lokaliteter i Region Nordjylland. Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer, har udarbejdet et notat omhandlede disse lokaliteter i 2018 efter en daværende indsamling af data fra regionerne. Indledningsvist skal det fremhæves, at mulige lokaliteter i Region Nordjylland er fundet ved at eftersøge ”brandøvelsespladser”. Det er vores vurdering, at det giver en overestimering af antallet af steder, hvor der reelt har været brandøvelsespladser, skriver Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for kontoret for Jordforurening i Region Nordjylland i et skriftligt svar til Kommunefokus.

Han oplyser desuden, at regionen har lavet en konkret vurdering af 40 ud af de 47 grunde og tre af dem ligger indenfor "offentlig indsats overfor grundvandet", hvilket betyder at grundvandet kan være truet og regionen dermed betaler for undersøgelsen. 

Den ene grund blev ikke undersøgt, da man vurderede, at der ikke havde været anvendt PFAS på grunden. På den anden grund viste syv vandprøver, at der ikke var nogen forurening og den tredje grund afventer regionen stadig undersøgelser fra.

Der er tale om en tidligere Falck-station og tømmerhandel på Havnegade 4 i Hadsund, som skal indgå i regionens videre planlægning om undersøgelser af forurenede grunde.

De sidste 40 grunde er blevet vurderet og ejerne har modtaget regionens vurdering af, om området klassificeres som et området med "kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening." Der er altså ikke foretaget undersøgelser af jordforurening på de 40 grunde, da regionen alene koncentrerer sig om mulig forurening af drikkevandet, overfladevandet og "menneskers sundhed i boliger, børneinstitutionern og offentlige legepladser."

I stedet kan kommunen pålægge grundens ejer at undersøge grunden for forurening, hvis man mistænker, at der har været brugt brandskum på grunden.

Mange grunde undersøges ikke

Det samme billede gør sig gældende i de fire andre regioner, som Kommunefokus har talt med.

I Region Midtjylland forventer man at undersøge 30-40 lokaliteter i 2021, som hører under den offentlige indsats. Regionen kan ikke sætte tal på, hvor mange grunde, man mener kan være forurenet med PFAS, men siden 2014 har man undersøgt 180 lokaliteter, oplyser civilengeniør Lone Egeris Lund til Kommunefokus.

Region Sjælland er endnu ikke gået i gang med undersøgelserne af de 55 lokaliteter, som regionen har udpeget som grunde, hvor der kan have været brugt PFAS, da man stadig er i gang med kortlægningsarbejdet i samarbejde med kommunerne.

- Vi har fået tilsendt en liste med mulige PFAS-forurenede grunde fra Region Sjælland, og der fremgår fem lokaliteter i Roskilde Kommune. Vi er nu ved at gennemgå lokaliteterne og se om vi har yderligere oplysninger. Regionen har jo lavet den her liste ved for eksempel at kigge gamle telefonbøger igennem og derfra have fundet adresser hvor der for eksempel har været en Falck-station, som kan have medført forurening. Vi er i gang med at gennemgå vores arkiver og se om vi har flere oplysninger som kan underbygge hvad ejendommene har været brugt til, forklarer Julie Nyrop Albers, specialkonsulent i Roskilde Kommune til Kommunefokus, om kortlægningsarbejdet.

Hvis forureningen for eksempel er i et boligområde, vil man lægge asfalt eller fliser ovenpå jorden eller grave en halv meter af overfladejorden af, fortæller Julie Nyrop Albers.

Region Sjælland har endnu ikke overblik over, hvilke af de 55 grunde, som hører under den offentlige indsats. Men de grunde som ikke gør vil ikke blive undersøgt af regionen, siger Ane-Marie Westergaard, chef for Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland til Kommunefokus.

- Et stort sorteringsarbejde

I Region Syddanmark gennemgår man i øjeblikket 90 lokationer, hvor brandskum med PFAS kan have været brugt. 27 lokaliteter er omfattet af offentlig indsats overfor grundvandet, men der kan komme flere til, understreger Thomas Laursen, seniorkonsulent for Regional Udvikling, Vand og Jord i Region Syddanmark til Kommunefokus. 

Region Syddanmark har indtil videre taget grundvandsprøver på to lokaliteter.

Hos Region Hovedstanden anslår man, at der er 88 lokaliteter, hvor brandskum med PFAS kan have været anvendt.

- I Region Hovedstaden ved vi ved at danne os et overblik over, hvor der har ligget eller ligger brandøvelsespladser i regionen, samt om der på brandøvelsespladserne er foretaget undersøgelser for PFAS-forbindelser i jord og/eller vand. Det er et større sorteringsarbejde, og det tager meget tid at gennemgå sagerne. Når vi har overblikket over brandøvelsespladser i regionen vil vi vurdere, om regionen som led i den offentlige indsats efter jordforureningsloven, skal udføre undersøgelser på nogle af brandøvelsespladserne, siger Rikke Vinten Howitz, chefkonsulent ved Center for Regional Udvikling, Miljø, i Region Hovedstaden til Kommunefokus.

Region Hovedstaden har siden 2014 foretaget analyser af vandprøver fra cirka 480 grunde, hvor der var brandøvelsespladser på tre af dem, oplyser Rikke Vinten Howitz.

De fem regioner afventer lige nu en branchevejledning for udvalgte brancher, som har anvendt PFAS, som er under udarbejdelse af Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer. Vejledningen forventes at være færdig i efteråret 2021 og skal vejlede regionerne i kortlægningen og undersøgelsen af forurenede lokaliteter.

Læs om forureningssagen i Korsør som har startet undersøgelser af PFAS-forurening i alle regioner og om, hvorfor PFAS er så giftigt.

Artiklen er en del af temaet Magasinet Forsyning.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.063