23948sdkhjf

Klagenævn ophæver VVM til landanlæg til omstridt kystnær havmøllepark

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop besluttet at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelsen vedrørene anlægget til Vesterhav Syd Havmøllepark.

Samtidig har klagenævnet hjemvist sagen til fornyet behandling.

Det berørte projekt er det landanlæg, der skal etableres inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland sydøst for Tarm. Området er cirka 300 meter bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Sagens gang

Miljøstyrelsens afgørelse bygger på en væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet, som forudsætter, at en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes. Den foretagne væsentlighedsvurdering forudsætter, at der gennemføres en række forskellige foranstaltninger, som har til formål at mindske risikoen for en eventuel påvirkning af lokaliteten ved projektets gennemførelse.

Foranstaltningerne, som har til formål at undgå eller reducere et projekts skadelige virkninger på et Natura 2000-område, kan efter EU-Domstolens praksis imidlertid ikke tages i betragtning i forbindelse med en væsentlighedsvurdering. Det skyldes, at behovet for sådanne foranstaltninger i sig selv forudsætter, at risikoen for en væsentlig påvirkning er til stede, og at en fuld konsekvensvurdering derfor er påkrævet, skriver Miljø- og Fødevareklagenævnet i en pressemeddelelse,

Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund fundet, at Miljøstyrelsens afgørelse lider af en væsentlig retlig mangel. Nævnet har lagt vægt på, at undersøgelsesområdet passerer igennem Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og at de yderligere foranstaltninger for en dels vedkommende har karakter af forundersøgelser, som har til formål at mindske risikoen for en eventuel påvirkning af lokaliteten ved projektets gennemførelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse betyder, at Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, hvori der indgår en fuld konsekvensvurdering af projektets virkning Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og ikke blot en væsentlighedsvurdering.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094