23948sdkhjf

Energistyrelsen godkender plan for Thor Havmøllepark

Energistyrelsen har efter miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som på det strategiske niveau træffer afgørelsen om godkendelse af Planen for Thor Havvindmøllepark. 

Samtidig har Energistyrelsen indsnævret havvindmølleparkens areal.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den strategiske miljøvurdering af Planen og den offentlige høring. Som en del af processen blev offentligheden i foråret 2020 inddraget i fastlæggelse af miljøvurderingens indhold og detaljeringsgrad. Synspunkter fra denne høring indgår også i den samlede vurdering.

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til 28. juni 2021. 
Den sammenfattende redegørelse udgør det første trin i miljøgodkendelsen af Thor Havvindmøllepark og sætter på det strategiske niveau rammen for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Miljøkonsekvensvurderingen med inddragelse af offentligheden skal gennemføres af den kommende koncessionsvinder og vil sammen med den dertilhørende etableringstilladelse udgøre det sidste og endelige trin i den samlede miljøgodkendelse af Thor.

Indsnævring af Thor-området

Resultatet af den strategiske miljøvurderingsproces samt forundersøgelser af havbunden og øvrige hensyn har ført til, at Energistyrelsen har indsnævret opstillingsområdet for parken.

Med indsnævringen er der taget en række hensyn herunder til visuelle påvirkninger, kumulative visuelle påvirkninger, fugle, stenrev, råstoffer, fiskeri samt sejladsrisiko. 

VVM af det konkrete anlæg på land

Der er parallelt med miljøvurderingen af Planen for Thor gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete landanlæg med Miljøstyrelsen som myndighed, som nu er i offentlig høring frem til den 21. juni 2021. 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125