23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Fjernvarmeforsyning

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Dybbølsten og Dybbøl Banke fra Sønderborg Varme.

Sønderborg Varme ansøger om at udvide deres fjernvarmeområde til at omfatte Dybbølsten 1-11 samt Dybbøl Banke 2-6, i alt 14 boliger, der i dag forsynes med naturgas.

Rensningsanlæg

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt forslag til lokalplan 4.9-6 med ledsagende kommuneplantillæg for centralrenseanlæg Vestermark, Kær, Ulkebøl, som herefter sender i høring.

Sønderborg Forsyning A/S ønsker at etablere et nyt rensningsanlæg i Ulkebøl for at samle spildevandsrensningen i ét anlæg, og ovennævnte planforslag er udarbejdet for at gør dette muligt.

Det nye renseanlæg erstatter fire eksisterende anlæg, nemlig Sønderborg, Gråsten, Broager og Himmark renseanlæg, der nedlægges umiddelbart efter etablering af centralrenseanlægget.

Fjernvarmecentral

Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune har godkendt et projektforslag fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme+ for opførelse af en fjernvarmecentral med en 4 MW luft-til-vand varmepumpe og 7 MW gaskedel som backup samt konvertering af landsbyerne Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle til fjernvarmeforsyning.

Den samlede investering forventes at beløbe sig til cirka 125 mio. kr.

Solcelleanlæg

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt forslag til lokalplan 3.2-2 med ledsagende kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals, som herefter fremlægges til høring.

Et anpartsselskab ønsker at etablere et cirka 37 hektar stort solcelleanlæg, som forventes at levere cirka 40.000 MWh om året.

Spildevandsprojekter

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har efter endt høring vedtaget projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 endeligt.

Projekttillægget vil muliggøre gennemførelse af 46 projekter indenfor fire projektkategorier - afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling, og renseanlæg -, som er defineret i Spildevandsplan 2018. Projekterne udføres af Hofor og Biofos eller af kommunen som medfinansieringsprojekter og de kan sættes i gang i 2021.

Varmeforsyning

Vordingborg Kraftvarme har fremsendt et projektforslag for ændring af varmekapaciteten på Vordingborg Kraftvarme, som ønskes suppleret med en 30 MW el-kedel i forbindelse med modernisering af el-forsyningen på værket til Vordingborg Kommune.

I Vordingborg Kommune har Udvalget for Plan og Teknik godkendt forslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Moe.

Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 465 for et område til teknisk anlæg med tilhørende kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring.

Formålet med planlægningen er at bane vej for etablering af et solcelleanlæg med de for driften nødvendige tekniske installationer ved Vindingvej øst for Ådum.

Bygherre ønsker at etablere et solcelleanlæg på cirka 53 hektar, som forventes at producere 44.000 MWh årligt.

Klimatilpasning

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse har godkendt Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til ny retning for "Klimatilpasning af det centrale Lyngby" som udgangspunkt for et egentligt projektforslag.

Formålet med projektet er at reducere overløb af spildevand til Mølleåen, sikre at kloakkernes serviceniveau kan overholdes og skybrudssikre Fæstningskanalen og dens omgivelser. Målopfyldelsen realiseres med separering af regnvand i oplandene som hovedgreb.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094