23948sdkhjf

Sådan vil Evida få cementkæmpe over på gasnettet

Gasdistributionsselskabet Evida har for nylig fået en ny storkunde. Og ikke bare hvilken som helst storkunde.

Danmarks største enkeltudleder af CO2, cementproducenten Aalborg Portland, har meddelt, at man vil begynde udfasningen af fossile brændsler som kul og petcoke i produktionen til fordel for lavfossil naturgas, og det skal Evida hjælpe med.

Energy Supply har interviewet Peter Kristensen, som er chef for Evidas Markeds- og Forretningsudvikling. Han var med at få aftalen med Aalborg Portland i hus.

Hvem kontaktede hvem?

- Den indledende kontakt kom i foråret 2020. Aalborg Portland tog kontakt om en foreløbig forespørgsel til gas. Derfra har Evida og Energinet haft forskellige dialoger med Aalborg Portland, hvor vi gav dem en større forståelse for gassystemets muligheder for energiintensive virksomheder.

- Det har været en lang og god proces, hvor vi undersøgte muligheden for at få Aalborg Portland koblet på gasnettet, og det så fornuftigt ud. De har skullet undersøge muligheden for at kunne anvende gas til deres ovne og har hentet erfaring fra udlandet om den type produktion. Selvfølgelig skulle Aalborg Portland også kigge på, hvordan det kunne blive en fornuftig forretning for dem.

En god forretning

Og det har udsigt til at blive en god forretning for Aalborg Portland. Ikke nok med at virksomheden har en målsætning om at skære CO2-udslippet med 30 pct. inden 2030; cementfabrikken har pt. en langt større CO2-udledning end andre konkurrenter i udlandet – og det er ikke et godt konkurrenceparameter i disse tider.

Aftalen med Evida gør, at Aalborg Portland fra april 2022 vil kunne aftage naturgas, således at der kan spares 240.000 ton CO2 i 2030.

Desuden fremhæver Peter Kristensen, at Evida er i gang med en større omlægning til biogasanlæg, og at en tredjedel af gassen forventes at være grøn i 2023. På nuværende tidspunkt er tallet omkring 20 pct.

Blandt andet er der allerede etableret flere biogasanlæg i Nordjylland, som også kan være med til at forsyne Aalborg Portland. Det vil betyde yderligere CO2-reduktion.
En opgave uden de store omstillinger

Takket være Evidas i forvejen store distributionsnet er det ikke en krævende opgave at koble cementproducenten på gasnettet, fortæller Evidas chef for Markeds- og Forretningsudvikling.
- Det kræver små omstillinger, men Aalborg Portland er en forholdsvist overskuelig opgave for os, fordi vi har så moderne et gasdistributionsnetværk.

Hvordan har planlægningsprocessen været?

- Parallelt med dialogen med Aalborg Portland har vi haft en løbende dialog med myndighederne, så vi er klar til myndighedsbehandlingen i forbindelse med etableringen af ledningen. Det har været en forholdsvist enkel proces.

- Den anden del har været, at vores teknikere har været i tæt kontakt med Aalborg Portland om rørføring, hvor store ledninger er, placering på grunden osv. En af de ting, som har fyldt noget, har været at sikre, at Aalborg Portland er tryg ved at have den forsyning, de har brug for.

- Det sikrer vi ved, at gasnettet i forvejen er utroligt robust. Og vi lægger gasrørledninger ind parallelt på grunden, så vi har mulighed for at have dublerede enheder i tilfælde af nedbrud. Så både for at sikre de potentielt store gasmængder, men også for at skabe tryghed til forsyningen.

Der kommer desuden til at blive bygget en reguleringsstation ved Aalborg Portland, som fører gassen videre ind til fabrikken.

En fjer i hatten

Selv om Aalborg Portland på sin vis er business as usual, er det nu alligevel en fjer i hatten for Evida, der om lidt over et år forhåbentlig kan begynde at drive en del af produktionen på gas i stedet for mere CO2-udledende energityper.

- Det er vigtigt, at vi får energiintensive virksomheder på gasnettet for at øge den grønne omstilling. At få Aalborg Portland som kunde betyder for os, at vi som virksomhed og medarbejdere får sat gassen i spil, hvor den kan bidrage til den grønne omstilling. Det er superinteressant, siger Peter Kristensen og fortsætter:

- Men det betyder også, at vi er med til at få gassen hen, hvor der ikke er andre VE-alternativer. Det er en omstilling af gasnettets brug, som vi er i gang med, hvor gassen får en anden rolle.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078