23948sdkhjf

Solcelle-boom i Norddjurs Kommune ▪ Eurowind støtter LittleBigHelp ▪ 110 millioner i tilskudspulje

Separatkloakering i Kærby

18. februar 2021

Randers Byråd har besluttet at sende forslag om tillæg nr. 62 til spildevandsplanen vedrørende separatkloakering i Kærby i høring.

Randers Kommune og Vandmiljø Randers planlægger at ændre kloakeringen fra fælleskloakeret til separatkloakeret for oplandet i Kærby. Dele af systemet er allerede separatkloakeret eller planlagt separatkloakeret. Tillægget, der nu sendes i høring, vedrører separering af kloakken af den resterende cirka ni hektar store fælleskloakerede del af Kærby.

Forvaltningen og Vandmiljø Randers har afsøgt mulighederne for placering af et regnvandsbassin og foreslår en placering nord for Kærby.

Vandmiljø Randers har budgetteret med en samlet anlægsudgift til projektet på cirka 9 mio. kr. fordelt på 2021 og 2022.

Kilde: Licitationen

Udvidelse af forsyningsområde

18. februar 2021

Randers Kommune har modtaget et projektforslag fra Mejlby Fjernvarme A.m.b.a. for udvidelse af et forsyningsområde.

Projektforslaget omfatter etablering af hoved- og stikledninger til fjernvarmeforsyning af blandt andet Gl. Mejlby og en deraf følgende udvidelse af forsyningsområdet.

Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune har godkendt projektforslaget, som herefter er sendt i høring.

Udvalget har også godkendt et projektforslag fra Verdo Varme A/S om fjernvarmeforsyning af et område ved Dronningborg Maskinfabrik og Dronningborg Byggeprojekt omfattende etablering af hoved- og stikledninger. Dette projektforslag er ligeledes sendt i høring.

Kilde: Licitationen

Kan ikke følge med solcelleansøgningerne

18. februar 2021

Norddjurs Kommune modtager i øjeblikket så mange ansøgninger om etablering af solcelleanlæg at det er svært for kommunen at behandle dem alle.

Rent faktisk kigger forvaltningen i kommunen kun på de første fem - også selvom der måske er mere velegnede steder at finde i resten af bunken.

Det fortæller Jens Meilvang, formand for teknik- og miljøudvalget i Norddjurs Kommune for Liberal Alliance til Randers Amts Avis.

Eurowind Energy støtter børn i Indiens slumkvarterer

18. februar 2021

Den nordjyske vindmøllevirksomhed Eurowind Energy A/S har valgt at støtte op om den danske forening LittleBigHelps arbejde med udsatte børn i Indiens slum.

Helt konkret har de valgt at støtte 10 børn fra Kolkatas slum med skoleforberedende kurser så de kan blive indskrevet i skole og med en uddannelse bryde ud af den sociale arv.

- Beslutningen om at støtte LittleBigHelp var på ingen måder svær. Vi tror på at det at kunne modtage en uddannelse er en fundamental del af livet, og noget som alle bør have ret til. En uddannelse gør det muligt at skabe en lysere fremtid, ikke kun for individet, men også for dets familier og samfundet generelt. Lisbeth og hendes holds arbejde er så altafgørende for de børn, der lever på Indiens gader, og vi er enormt stolte over at være en del af så vigtig en sag, siger Jens Rasmussen, CEO for Eurowind Energy.

Kilde: LittleBigHelp

Energistyrelsen har modtaget 347 ansøgninger om tilskud

18. februar 2021

Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 63 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler.

Erhvervspuljen har været åben for ansøgninger fra virksomhederne fra den 18. januar til 1. februar 2021. Ud af den vejledende tilsagnsramme for ansøgningsrunden på 175 mio. kr. er der ansøgt om tilskud for ca. 110 mio. kr. svarende til cirka 63 pct. Der gennemføres som udgangspunkt i alt 5 runder i 2021, med en samlet ramme på 600 mio.kr. (inkl. administration).

- Vi ville naturligvis gerne have fuldt afløb i første runde 2021. Men det er positivt, at vi i denne runde har modtaget et større antal ansøgninger end i puljens første ansøgningsrunde sidste efterår. Erhvervspuljen er fortsat i en opstartsfase, og det er vigtigt, at vi i Energistyrelsen sammen med erhvervslivet forsat arbejder for at udnytte det potentiale, som puljen rummer. Vi ser frem til, at der kommer endnu flere ansøgninger i de næste runder i 2021 og frem, siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen. 

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh. Afskæringsprisen i tilskudsordningens første ansøgningsrunde i 2021 blev fastsat til loftet på 7 øre, fordi dette niveau er højeste indkomne budpris, og fordi der samlet set er søgt mindre, end der er afsat midler til i runden.

Virksomhederne har nu frem til den 6. april til at indsende deres endelige ansøgninger.

Kilde: Energistyrelsen

Ny mand i spidsen for Vestas i Asien

15. februar 2021

Purvin Patel er blevet ansat som regional president for Asia Pacific hos Vestas.

Han kommer til Vestas fra en stilling som CEO hos ISS i Storbritannien og Irland, og han har mere end 25 års erfaring fra ledende stillinger her og hos Walmart, Kingfisher Group (UK) and RadhaKrishna Foodland.

Purvin Patel overtager stillingen hos Vestas efter Clive Turton, der forlader vindmølleproducenten.

- Jeg er begejstret for at byde Purvin Patel velkommen ombord til at lede Vestas Asia Pacific, efterhånden som vedvarende energi fortsætter sin udbredelse i en region med et voksende elektricitetsbehov. Vind og vedvarende energi er blevet mainstream, og Purvins solide operationelle baggrund bliver et stærkt aktiv, når vi breder vores tilstedeværelse ud på regionens eksisterende, hurtigt voksende markeder og udnytter vores joint venture i Japan, siger Juan Araluce, executive vice president og chief sales officer hos Vestas.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125