23948sdkhjf

Klumme: Skab hurtig klarhed for VE-opstillere

Der er stor risiko for en opbremsning i tilslutning af nye solcelleanlæg, hvis der ikke snart skabes klarhed om de lovgivningsmæssige betingelser i overgangen for udligningsordningen til en ny tarifmodel. Et betydeligt lovarbejde er i vente, og må ikke forhales.

Den eksisterende situation skaber en hidtil uset usikkerhed for VE-opstillere med risiko for opbremsning af investeringslysten blandt de virksomheder, der har en nøglerolle i udbygningen af grøn energi i Danmark.

De politiske klimaambitioner i Finansloven, klimaaftalen og 70 pct. -målsætningen er ikke til at tage fejl af. Det danske energiforbrug skal i stigende grad være baseret på grøn strøm fra VE-produktion fra sol og vind.

Dansk Solcelleforening glæder sig over, at flere VE-opstillere står klar til at lave de samfundskritiske og vigtige investeringer i den grønne omstilling af Danmark, men ser det også som uholdbart at efterlade en hel branche i uvished om de fremtidige investeringsbetingelser.

De usikre rammebetingelser efterlader VE-opstillere i et vadested. Vi kender ikke betingelserne, der træder i kraft fra 2023, så derfor vil der unægtelig ske en opbremsning i udbygningen af sol. Det betydelige lovgivningsarbejde, der skal sikre omstillingen til en ny tarifmodel, har lange udsigter, og derfor skal vi sikre hurtig klarhed for branchen, så vi kan fortsætte udbygningen af grøn energi i Danmark.

I klimaaftalen fra juni 2020 slog politikerne fast, at udligningsordningen (ULO), der dækker omkostninger til nettilslutning af energianlæg, udløber i 2022, og erstattes af en ny tarifmodel for producentbetaling.

Udligningsordningen er finansieret af PSO-systemet, og ophører allerede ved udgangen af 2021. I den mellemliggende periode har forligskredsen bag klimaaftalen lavet en aftale om en overgangsordning, der er finansieret over finansloven.

Dansk Solcelleforening offentliggjorde før jul Billigere grøn energi, der er foreningens anbefalinger til en dansk strategi for udbygning af solenergi. Foreningen så allerhelst, at omkostningerne til elnettet forblev finansieret af kollektivet.

Der er imidlertid heller ingen tvivl om, at planerne for producentbetaling, alt andet lige, vil gøre produktionen af grøn energi dyrere i fremtiden, og det med risiko for at svække dansk konkurrencekraft.

Vi ser en fare for, at dansk konkurrencekraft i det nordiske og europæiske elmarked svækkes med de nye danske regler, der er på vej.

Vi står overfor et paradigmeskifte i Danmark, hvor man politisk vil indføre producentbetaling i form af indfødningstariffer til forskel fra de fleste andre lande.

Det er helt afgørende, at et nyt tarifsystem tager højde for konkurrencesituationen og skrues sammen på baggrund af et analytisk velfunderet og ordentligt beslutningsgrundlag. For ellers er vi bekymret for, at der vil ske en skævvridning til ulempe for de danske VE-opstillere.

Energistyrelsen har fremlagt en implementeringsplan over de forventede ændringer af de eksisterende regler allerede før jul. Ændringerne skal kunne fungere i overgangen fra udligningsordningen til et nye tarifsystem, der efter planen skal træde i kraft i 2023.

Forventningen er, at branchen vil blive inviteret til dialog med Energistyrelsen om ændringerne her i starten af 2021.

Dansk Solcelleforening ser frem til den snarlige dialog, der bliver en væsentlig trædesten på vejen til at skabe klarhed for fremtidens investeringsvilkår, og den videre udbygning af grøn energi i Danmark.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.096