23948sdkhjf

Jagten på biokoks: Vandcenter Syd sætter pyrolyseanlæg i drift

For et par år siden kunne man her i magasinet læse om Claus Thulstrup fra virksomheden AquaGreen, der var i gang med at test sit pyrolyseanlæg hos vandcenter Syd. 

Han havde på renseanlægget i Ejby Mølle opstillet en prototype-udgave af sit anlæg, der skulle omdanne spildevandslam til biokoks i en pyrolyseproces.

Vandcenter Syd og Claus Thulstrup testede i over syv måneder – og det er gået så godt – trods et par enkelte børnesygdomme, der nu er ryddet af vejen – at Vandcenter Syd nu melder klar til at idriftsætte et fuldskala anlæg fra Aquagreen.

En damptørrer og en stor avanceret ovn

Aquagreens løsning er baseret på en maskine, der består af en damptørrer og en stor ovn, hvor pyrolysen finder sted. Spildevandsslam køres ind i denne ’totrinsraket’, hvor slammet først damptørres og efterfølgende varmes op til 650 grader under iltfattige forhold. 

På denne måde får man ved hjælp af pyrolyse - eller termisk forgasning, som det også hedder - væsentligt reduceret uønskede stoffer i slammet, men bevaret næringsstoffer og mineraler, som fosfor. 

Processen er selvforsynende på energi, da der under pyrolysen afgives såkaldte pyrolysegasser, der bruges som energikilde til at drive damptørring. Løsningen er med andre ord energipositiv, og evt. overskud fra denne energiproduktion kan sendes ud i fjernvarmenettet.

Der køres maksimalt 650 kilo slam ind på anlægget i timen. Det svarer til ca. 0,5-1 m3/h afvandet slam inde på anlægget. Den maksimale kapacitet på anlægget er derfor 4.300 tons afvandet slam om året.

Når slammet har været ’en tur i maskinen’ og er kørt processen igennem, kommer det ud af som biokoks, som ligner knust grillkul og er velegnet som gødning.

Der kan maksimalt produceres 60-80 kg biokoks i timen på anlægget. Det bliver til en årlig produktion på ca. 500 tons biokoks. 

Bæredygtig og klimavenlig løsning

En fordel ved at anvende pyrolyse er, at slammængden reduceres væsentligt. Slammet består af en stor mængde vand, der fordamper, når det damptørres. Det forventes, at slammet reduceres til blot en tiendedel, når det kommer ud som biokoks efter endt pyrolysering. 

Denne ’slankning’ af slammet giver en ressourcebesparelse, da det er færre mængder, der skal håndteres og transporteres ud på marker.

Generelt er der flere miljøgavnlige gevinster at hente ved at bruge pyrolyse til slambehandling. Det nuværende spildevandsslam afgiver klimabelastende drivhusgasser som metan og lattergas, når det i dag anvendes som biogødning – eller hvis slammet komposteres forinden. Emissioner som disse kan nedbringes helt ved at indføre pyrolyse.

- Teknologien har et enormt potentiale og kan ændre på, hvordan spildevandsselskaber fremadrettet håndterer slam. Metoden får sin ’ilddåb’ næste år, hvor det skal stå sin prøve i et ’rigtigt renseanlæg’, hvor det hidtil er afprøvet i et forsøgsmiljø. Kan vi som minimum fordampe vandet i slammet og reducere slammængden, vil det allerede være en succes siger Per Henrik Nielsen, senior projektchef og ansvarlig for pyrolyseprojektet hos VandCenter Syd.

VandCenter Syd opstiller det ene af i alt to af denne type anlæg i midten af 2021 på Søndersø Renseanlæg.

Det andet anlæg opstilles hos Odsherred Forsynings renseanlæg i Fårevejle.

Artiklen er en del af temaet Magasinet Forsyning.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.079