23948sdkhjf

Din Forsyning indsætter mini-vandværk ved nye boringer

De nuværende boringer, der leverer grundvand til Lerpøt Vandværk – og dermed forsyner Varde og omegn med drikkevand – har gennem en lang årrække været udfordret af miljøfremmede stoffer i grundvandet.

Din Forsyning arbejder derfor på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt.

På jagt efter nye vandressourcer

I området øst for Vittarp lokaliserede Din Forsyning tilbage i 2016 - ved hjælp helikopterbårne geofysiske undersøgelsesmetoder - en ca. 150 meter dyb dal med et velbeskyttet grundvandsmagasin.

To undersøgelsesboringer udført i henholdsvis 2017 og 2018 samt prøvepumpninger og grundvandsanalyser har efterfølgende vist, at vandkvaliteten i magasinet er af særdeles god kvalitet, og at magasinet desuden har tilstrækkelig kapacitet til, at der kan etableres et kildefelt i området.

Der er tale om grundvand af meget fin kvalitet uden indhold af bl.a. nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Ikke desto mindre har vandet i den ene af de to undersøgelsesboringer i bunden af magasinet (i ca. 130 meters dybde) vist sig at have en let brunlig farve. Den let brunlige farve skyldes indhold af et naturligt forekommende organisk stof fra geologiske aflejringer, som grundvandet har bevæget sig igennem med tiden.

Farven er ufarlig og medfører hverken lugt eller smag. Farven er dog af æstetiske årsager uønsket, oplyser Din Forsyning.

Den anden undersøgelsesboring indvinder vand højere oppe i grundvandsmagasinet (i ca. 120 meters dybde) og har igennem en længere prøvepumpning leveret klart vand uden tegn på misfarvning.

Mini-vandværk skal garantere kvaliteten af drikkevandet

Selvom Din Forsyning ikke forventer, at brunt vand bliver en udfordring i et fremtidigt kildefelt ved Vittarp, ønsker selskabet at være på forkant, så kvaliteten af drikkevandet kan garanteres.

- Vi har derfor i samarbejde med VIA University College i Horsens påbegyndt et projekt med feltforsøg, som skal belyse mulige metoder til fjernelse af den let brunlige farve. Forsøget er opstartet i oktober i år og er planlagt til at løbe over ni måneder, oplyser Din Forsyning.

Forsøget går ud på, at Din Forsyning på et såkaldt mini-vandværk bestående af to containere med tilhørende laboratorieudstyr afprøver tre rensemetoder. Metoderne bygger på henholdsvis to sorptionslinjer - ved kulfiltrering og jernoxidfiltrering - og en flokkuleringslinje ved tilsætning af aluminiumssulfat.

Forudgående laboratorieforsøg udført af VIA University College har vist, at det er muligt at fjerne misfarvningen i det oppumpede vand ved hjælp af metoderne.   

- Vi forventer, at vi ved detaljeret planlægning af bl.a. bore- og indvindingsdybde således kan undgå misfarvet vand, og planen er at etablere yderligere ni undersøgelsesboringer i området, oplyser Din Forsyning.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.112