23948sdkhjf

Aarhus Vand indsnævrer rådgiverfeltet

Envidan og Niras slap gennem nåleøjet

Aarhus Vand har udvalgt de to konsortier, som skal dyste om design af Aarhus ReWater, et stort anlagt ressource- og renseanlæg på havnen i Aarhus til 1,7 – 2 mia. kr.

Niras og Envidan, begge med en række udenlandske partnere, står i spidsen for de to proceskonsortier, som frem mod den endelige udvælgelse skal indgå i et innovationsforløb om design af selve anlægget, fortæller projekt- og fagchef ved Aarhus Vand, Inge Halkjær Jensen.

Udvikling af hele Tangkrogen

Anlæggelse af det Aarhus Rewater som erstatning for Marselisborg Renseanlæg er ét af flere projektet i Helhedsplan Tangkrogen, som Aarhus Kommune og Aarhus Vand står overfor at skulle realisere.

Projekterne omfatter også udvidelse af den eksisterende Marselisborg Lystbådehavn samt forbedringer af adgangs- og parkeringsforholdene i tilknytning til eventområde Tangkrogen og lystbådehavnen.

Oprindeligt var tre mulige placeringer i spil - de er nu reduceret til to. På geografien bliver en VVM-redegørelse bestemmende for, hvor anlægget i sidste ende skal opføres.

Dialog før vindervalg

Design af renseanlægsprocessen er ét af tre overordnede trin i den samlede udbudsproces, der strikkes sammen som innovationsforløb med forudgående dialog med mulige samarbejdspartnere. En model, der er valgt frem for at gå direkte til kontrakten. Hermed arbejdes der mere struktureret med sammensætningen af det samlede konsortium. 

I hvert trin er det store udviklingsarbejde, som traditionelt er lagt før bygherre udvælger en vinder, skubbet om efter den første udvælgelse af mulige samarbejdspartnere. Frem for at tilbudsgiverne bruger al energien i tilbudsfasen er der rum til at have en dialog, inden man vælger endeligt, forklarer Inge Halkjær Jensen.

- Når vi har valgt to partnere, betaler vi dem for at indgå i innovationsfasen frem for at lave tilbuddet forud, siger hun. 

Aarhus Vand har også valgt modellen, fordi samarbejdspartnere tidligere har efterspurgt mere i netop den fase, hvor udvikling sker i dialog med bygherre. 

– Så det har også været et ønske fra ”markedet” om at skære ned på omkostningerne forbundet med at afgive tilbud men stadig bevare konkurrenceelementet, siger Inge Halkjær Jensen.

Tretrinsraket

Valg af proceskonsortium, hvor slaget nu står mellem Envidan og Niras, er trin to i den samlede udbudsproces for Aarhus ReWater. 

Første trin var arkitektrådgivning, som gik til arkitektfirmaet Henning Larsen i forsommeren.
Tredje trin bliver entreprisedelen, hvor man nu er ved at udarbejde udbudsmaterialet. Også her vil der blive udvalgt to konsortier, der efter en innovationsfase bliver skåret ned til én vinder.

Sidst men ikke mindst bliver arkitektkonsortiet, procesrådgiverkonsortiet og entreprenørkonsortiet slået sammen til ét, hvorefter entreprenørkonsortiet bliver ansigtet udadtil. 

Entrepriseudbud i næste måned

Først venter valget af proceskonsortium. Om det bliver det Envidan- eller Niras-ledede hold, som vinder opgaven, ventes afgjort om et halvt års tid. 

Inden da bliver udbudsmaterialet for entreprenørydelser sendt i udbud. Det er programsat til denne måned, og om tre måneder ventes Aarhus Vand at kunne udpege vinderen af entreprenørdelen. 

Økonomisk står Aarhus ReWater til at lande et sted mellem 1,7 og 2 mia. kr. Hvor og hvordan de mange penge forventes at blive brugt, ønsker Inge Halkjær Jensen ikke at komme nærmere ind på.

Udbygningen af Aarhus 

ReWater løber efter planen frem til midten af 2028. Anlægget ventes dog at blive udvidet løbende indtil 2060, hvor kapaciteten når op på 600.000 PE (1 PE svarer til spildevandsbelastningen fra 1 person, red.), hvilket svarer til den forventede befolkning i prognoserne. 

Anlægget skal udover at rense spildevand også producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet til gavn for miljøet, borgerne og samfundet. I fremtiden bliver det for eksempel muligt at fremstille næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien af spildevandet. 

Aarhus ReWater har overskriften ”det lærende anlæg”, og det dikterer udviklingen og udbygningen. 

- Vi bygger ind i en tid og et tidspunkt, hvor teknologi og krav til, hvad anlægget skal kunne - både ressourc- og rensedelen - udvikler sig meget.  Fleksibilitet og omstilling bliver nøgleord for anlægget, og der derfor er det essentielt, at vi kan udvikle det med parter – også i forhold til økonomioptimering, siger Inge Halkjær Jensen. 

Udviklingsaspektet kommer også til udtryk ved, at man opererer med tre spor i Aarhus ReWater: Et der kan rense spildevand, Et udviklingsspor for nye teknologi hen ad vejen og et ressourcespor, hvor man vil udvinde ressourcer – over tid, vel at mærke. 

- Den formelle tredeling i anlægget er meget vigtig for os, understreger Inge Halkjær Jensen og tilføjer, at man derfor bygger fleksibelt og modulært.

Artiklen er en del af temaet Magasinet Energy Supply.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.615