23948sdkhjf

Nye projekter på vej: 13 hektar sol på Fyn, i Syddjurs og Ringkøbing Skjern

Separatkloakering

Tønder Kommunalbestyrelse har besluttet at sende forslag til Tillæg 2 til Spildevandsplan 2018-2027 om separatkloakering i Skærbæk i høring.

Kloaksystemet i Skærbæk har i flere år været udfordret af de stigende regnmængder, hvilket har resulteret i, at der i perioder har været urenset spildevand på terræn. For at mindske risikoen for spildevand på terræn og for at overholde udledningstilladelserne fra overløbsbygværkerne har Tønder Spildevand lavet et forslag til separatkloakering af de fælleskloakerede områder.

I forbindelse med separatkloakeringen vil der blandt andet blive etableret tre nye regnvandsbassiner, og to eksisterende bassiner vil blive udbygget.

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2018-27 skal danne det juridiske grundlag for en mulig ekspropriering i forbindelse med køb af arealer til projekterne.

Solcelleanlæg

Nordfyns Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan 2020-1, Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Det nye plangrundlag skal muliggøre en omlægning fra gartneridrift til produktion af grøn strøm via solceller.

Fuldt udbygget vil anlægget dække et areal på cirka 13 hektar.

Forskønnelse

Som følge af Forsyningens udskiftning af spildevandsrør i Søndervig, skal Ringkøbing-Skjern Kommune i gang med at etablere et nyt afvandingssystem på Lodbergsvej og Badevej. I den forbindelse vil kommunen forskønne de to handelsgader med en ny belægning, der også kan byde de mange badegæster velkommen, når Lalandia åbner i 2022.

Samtidig planlægges det at forlænge ensretningen på Lodbergsvej og etablere en ny tværvej nord for Sandskulptur Pladsen. Ligeledes planlægges ensretning af hele Badevej, dele af Nordsøvej og etablering af adgang til Holmsland Klitvej.

Det fremgår af referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. september.

Solcelleanlæg

Syddjurs Kommune har modtaget otte ansøgninger om igangsætning af planlægning for større solcelleanlæg. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på sit seneste møde at fremme fem af solenergiprojekterne og sende dem i forudgående offentlig høring i november forud for eventuelt kommuneplantillæg.

På baggrund af de indkomne høringssvar fra høringen kan udvalget efterfølgende prioritere lokalplanlægning for de enkelte projekter.

De fem projekter, som sendes i forhøring, er søgt realiseret ved Bjørnholm, Kolind, Mesballe, Nimtofte og Ridsegård.

Ansøgerne bag de resterende tre projekter vil blive bedt om at lave projekttilpasninger, inden udvalget kan gå videre med disse.

Biogasanlæg

Solrød Byråd har godkendt forslag til lokalplan 418.2 for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport, som herefter sendes i offentlig høring i otte uger fra 13. oktober til 8. december.

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere et biogasanlæg for Solrød Bioenergi ApS, syd for det eksisterende biogasanlæg Solrød Biogas A/S.

Ressourcecenter

Ikast-Brande Byråd har besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 397 - Erhvervsområde, St. Nørlundvej, Gludsted og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring fra 14. oktober til 16. december.

Det nye plangrundlag skal gøre det muligt at etablere et ressourcecenter med blandt andet nedknusning af beton, jordkartering, håndtering af forskellige affaldsfraktioner og sortering af byggeaffald.

For at mindske generne fra planområdet anlægges der jordvolde langs den nordlige, vestlige og østlige del af lokalplanområdet samt mod en bolig i området.

Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget Lokalplan 455 for et område til teknisk anlæg - solcelleanlæg ved Arnborgvej og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Dermed er vejen banet for et solcelleanlæg på cirka tre hektar.

Bassin

Middelfart Byråd har sagt ja til at stille garanti for Emtekær-Tanderup Vandværks optagelse af et lån på op til 2 mio. kr. til brug for et nyt rentvandsbassin og en nødforsyningsledning til Gelsted Vandværk.

Emtekær-Tanderup Vandværk ønsker at bygge et nyt rentvandsbassin på 250 kbm til og etablere en nødforsyningsledning til Gelsted Vandværk i samarbejd med Sdr. Åby-Husby Vandværk

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.081