23948sdkhjf

Nye projekter på vej: Fjernvarme i Taphede og datacenter ved Sæby Fjernvarme

Slambehandlingsanlæg

Odsherred Forsyning har fremsendt anmodning om revision af gældende lokalplan for Fårevejle Renseanlæg, så det bliver muligt at etablere et slambehandlingsanlæg samt en høj skorsten.

Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommune har sagt ja til, at der kan lokalplanlægges som ansøgt.

Solcellepark

Jammerbugt Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan 01-002, Solcellepark, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Der foreligger en konkret ansøgning fra Orange-Green solutions B.V. om at opføre en solcellepark på et cirka 85 hektar stort område ved Vust Holme.

Solcelleparken skønnes, efter endt etablering, at ville få en kapacitet på op til 54 mW, svarende til cirka 14.040 husstandes årlige elforbrug.

Oplagsplads og rekreativt areal

Bornholms Kommunalbestyrelse har vedtaget lokalplan nr. 115 og et tilhørende kommuneplantillæg samt miljørapport endeligt.

Hermed er der skabt mulighed for at udvide de eksisterende havnearealer i Rønne Havn med cirka 5 hektar med mulighed for at dette område kan anvendes til havnerelaterede funktioner og aktiviteter som oplagsplads for store offshore-komponenter.

Samtidig fastholdes et rekreativt grønt område på cirka 0,5 hektar mellem oplagspladsen og den ny strand ved Galløkken, hvor der kan etableres støttefunktioner til stranden i form af kiosk- og toiletbygninger, sauna, badebro, cykelparkering m.m.

Vandledning

Faxe Byråd har sagt ja til at stille garanti for et lån på 1,6 mio. kr., som Leestrup Vandværk a.m.b.a vil optage til finansiering af ny vandledning fra Eskilstrup til Kongsted Vandværk.

Etablering af vandledningen vil ske i løbet af dette efterår.

Solcelleanlæg

Vordingborg Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan T 05.02.01 og et tilhørende kommuneplantillæg for solcelleanlæg i den nordlige del af Barmosen endeligt.

Med lokalplanen gives mulighed for opstilling af et 55 hektar stort solcelleanlæg. Anlægget kan være op til fire meter højt, hvilket muliggør opsætning af solceller med trackersystem, det vil sige solceller, der delvist følger solen i løbet af dagen.

Datacenter

Sæby Varmeværk har i en periode arbejdet for at få etableret et datacenter i umiddelbar nærhed af Sæby Varmeværk.

Datacenteret skal består af to bygninger med serverrum i op til fire etager, svarende til cirka 20 meters bygningshøjde. Datacenteret har desuden behov for areal til varmepumper, nødstrømsanlæg og supplerende køleanlæg, som kan etableres i op til 10 meters højde.

Frederikshavn Byråd har godkendt, at planlægningen for et datacenter ved Sæby Varmeværk påbegyndes.

Fjernvarmeforsyning

Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S ønsker at etablere fjernvarmeforsyning af Taphede og et varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg. Projektets gennemførelse kræver godkendelse efter varmeforsyningsloven fra Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, og den kom i hus på seneste møde i udvalget.

Projektet omfatter etablering af et eldrevet luft-vand-varmepumpeanlæg i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyningen af Taphede, udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde med området i etape 1 for byudvikling i Taphede i Viborg og etablering af et fjernvarmeledningsnet til forsyning af forbrugerne samt transmissionsledning fra Hamlen ud til området og videre ud til varmepumpen.

Efterhånden som tidsplan og udformning bliver kendt for de øvrige fire etaper i Taphede, vil Viborg Fjernvarme udarbejde nye selvstændige projektforslag.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.095