23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Vand- og ventilationsanlæg
Rødovre Kommunalbestyrelse har anlægsbevilget 12,4 mio. kr. til at udføre renoveringsarbejde på CTS-, vand- og ventilationsanlæg på fem af kommunes folkeskoler.

Arbejdet er planlagt til at forløbe over tre år. Projektering og udbud finder sted her i foråret, og arbejdets udførelse sættes derefter i gang til juli.

Afvanding og parkering
Svendborg Byråd har bevilget 247.000 kr. til håndtering af overfladevand fra Skovsbovænge i forbindelse med en ny udstykning på stedet, og 90.000 kr. til anlæg af nye parkeringspladser til Poulinelund.

Hidtil har parkeringen til Poulinelund foregået på et privatejet areal, som nu udstykkes til parcelhuse, og der er derfor behov for parkeringspladser til de besøgende i skoven.

Kommunen har indgået aftale med bygherren for udstykningen om et fælles anlæg for afvanding og om fordeling af udgifter.

Regnvandsbassin
Vandmiljø Randers ønsker at etablere et bassin til rensning af regnvand på nederste del af Østervold i samarbejde med Randers Kommune. Bassinet indgår i udviklingsplanen for "Byen til Vandet", og der vil i forbindelse med bassinets etablering blive lagt stor vægt på æstetik og rekreativ anvendelse af området.

Der foreligger nu et projektforslag med anlægsoverslag for regnvandsbassinet. Det samlede anlægsbudget er på 8,5 mio. kr. og heraf finansierer Vandmiljø Randers de 6,5 mio. kr. De resterende 2 mio. kr., som skal bruges til rekreative og æstetiske elementer i projektet, finansieres af Randers Kommune fra midler fra "Byen til Vandet".

Det forventes, at projektet står færdigt til sommeren 2021.

Bassinet bliver 10,5 meter bredt og 74 meter langt. I den nordlige ende ved Træløberen etableres et sandfang, som bliver skjult under en træterrasse, der kan anvendes til ophold og eventuelt udeservering. I den sydlige ende etableres også en træterrasse til ophold, som samtidig vil skjule eventuelt synligt affald, inden det fjernes. Omkring bassinet bliver der grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv. Regnvandsbassinet er første skridt i et stort klimatilpasningsprojekt, som skal ruste midtbyen til flere og kraftigere skybrud i fremtiden.

Solcelleanlæg
Vesthimmerland Byråd har besluttet at sende et forslag til lokalplan og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Navnsø i offentlig høring i otte uger.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om etablering af et solenergianlæg med tilhørende tekniske installationer.
Varmepumpe
Mejlby Fjernvarme har ansøgt Randers Kommune ansøger om kommunegaranti på 9,5 mio. kr. med henblik på etablering af varmepumpe, og den har Randers Byråd givet.

Varmeværket planlægger etablering af en 1,0 MW varmepumpe, og investeringen ønskes lånefinansieret.

Vandværk
Værum Vandværk a.m.b.a. har ansøgt Randers Kommune om lånegaranti på 2,5 mio. kr. med henblik på etablering af et nyt vandværk med tidssvarende pumpeinstallationer på grunden, hvor det nuværende vandværk ligger.

Randers Byråd har sagt ja til at stille lånegaranti.

Modernisering af vejbelysning
Gladsaxe Byråd har anlægsbevilget 25 mio. kr. til modernisering af eksisterende vejbelysning til LED.

På vejene i Gladsaxe Kommune er der 8.248 gadelamper, hvoraf størstedelen er udstyret med ældre konventionel belysning.

By- og Miljøforvaltningen har i 2019 fået renoveret 1.120 lamper, hvor belysningen nu er ændret til en mere energivenlig type med LED.

By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Ørsted Citylight om muligheden for at modernisere en større del af gadebelysningen allerede i år, og Ørsted Citylight har vurderet, at det vil være muligt i 2020 at nå at eksekvere en investering på 25 mio. kr.

Investeringen forventes at ville række til modernisering af mellem 4.000 og 4.300 vejbelysningsarmaturer. Det præcise antal vil bero på et konkret projekt.

Forbedring af indeklima
Ballerup Kommunalbestyrelse har frigivet 4,5 mio. kr. til forbedring af indklima i daginstitutioner.

Administrationen vurderer, at der i 2020 på flere af Ballerup Kommunes daginstitutioner skal gennemføres tiltag vedrørende solafskærmning, rådgives vedrørende indretning og akustikforhold og udføres enkelte tiltag for at skabe dagslys i lokalerne. Herudover skal der etableres ventilationsanlæg på institutionen Villa Kulla.

Kommunalbestyrelsen har også frigivet 10 mio. kr. afsat i år, næste år og 2022 til forbedring af indeklimaet på kommunens skoler.

Administrationen vurderer, at der skal anvendes cirka 5 mio. kr. til at arbejder vedrørende akustik, solafskærmning og dagslys på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, og Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj. Herudover skal der udføres akustikforbedrende tiltag og solafskærmning for cirka 5 mio. kr. på de øvrige skoler.

Endelig udestår en større renovering af ventilationsanlægget på Skovvejens skole, afdeling Øst, som afventer en planlagt tagrenovering og forventes udført i 2021.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094