23948sdkhjf

Millioner til grønne land- og ø-projekter: Prototyper i Thy og sol på Fur

Erhvervsministeriets landistriktspulje har netop givet 7,9 millioner kroner til grønne løsninger i landdistrikterne og lokale initiativer på småøerne

I alt er der givet støtte til 26 projekter.

Mere præcist er det 15 forsøgsprojekter i landdistrikterne, der får i alt 5,2 millioner kroner i støtte til at fremme den grønne udvikling i landdistrikterne. Mens 2,7 millioner kroner går til i alt 11 projekter på de små øer til lokale initiativer, der kan understøtte erhvervsudvikling, bosætning og udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.

Eksempler på de støttede projekter er blandt andet solstrøm på Fur, udviklingen af løsninger, der kan tænke energiproduktion sammen med varmeproduktion, køling og anvendelse af regnvand i Frøstrup og verdensmålene i Syddjurs Kommune.

- Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgningsrunde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne. Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab, siger erhvervsminister Simon Kollerup:

De 26 støttede projekter er udvalgt af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen bestående af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.

Erhvervsstyrelsen modtog i alt 101 ansøgninger fra hele landet, som tilsammen søgte om ca. 33 mio. kr.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i starten af 2020.

Her er de støttede grønne projekter

Solstrøm i Fur Væksthus
v. Foreningen Fur Væksthus: 92.000,00 kr.

Foreningen Fur Væksthus vil etablere solceller på en bygning, der er ejet af foreningen. Bygningen udlejes i dag til børnehus, friskole og ungdomsklub og stilles til rådighed for Furs beboere, foreninger og virksomheder. Projektets formål er at nedbringe energiudgifterne, øge bæredygtigheden og at bruge besparelsen til yderligere energibesparelser og/eller øget pedelmedhjælp. Investeringen skal være med til at fastholde huset og sørge for, at det fortsat vil være rådighed for øens beboere. 

En omstilling til vedvarende energi i Skovløkkeområdet
v. Skovløkke Lokalråd for Skeby og Østrup Sogn, Nordfyns Kommune, 30.000 kroner

Østrup og Daugstrup er områder, som ikke kan komme i betragtning til fjernvarme. I den sydvestlige ende af området har mange husstande indlagt gas, mens der i den nordøstlige ende er mange med olie- eller pillefyr. Samtidig er der mange huse i lokalområdet, som kunne trænge til en energirenovering. Derfor vil lokalrådets udvalg for "vedvarende energi" søge inspiration hos lignende lokalsamfund i Middelfart Kommune. De tildelte midler skal bl.a. anvendes på studieture til lignende lokalsamfund, afholdelse af borgermøder. 

Verdensmålenes Hus - Bæredygtig energi i omdannelsen af Tirstruphallen
v. DLFØ Østdjurs, Syddjurs Kommune, 355.000 kroner.

Projektet omfatter udvikling, realisering og formidling af et helhedsorienteret energikoncept for Tirstruphallen, hvor der skabes og demonstreres konkrete energiløsninger indenfor fx varmeforsyning, vandforbrug, elproduktion, grønne tage, nedsivning, genbrug og affaldshåndtering. Projektet indgår som en selvstændig del af et større projekt, der vil konkretisere verdensmålene ved at omdanne den gamle idrætshal i Tirstrup til "Verdensmålenes Hus" som et nyt mødested for bevægelse, læring og bæredygtighed for borgere i og udenfor den landsbyklynge, der er projektholder. 

Udvikling af prototyper for bæredygtig energi- og ressourceanvendelse
v. Foreningen Hannik, Thisted Kommune, 322.500 kroner.

Foreningen Hannik etablerede i 2015 Energipunkt Frøstrup. I projektet ønsker de, at medvirke til at udvikle grønne løsninger, der kan gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne og som kan få betydning både i Danmark og internationalt, og at skabe flere grønne arbejdspladser. Det skal bl.a. ske ved at understøtte udvikling af nye prototyper eller samdrift af teknologier og ved at styrke det lokale samarbejde omkring energiløsninger. I projektet skal der først indkaldes til åbne faglige workshops om emner som fx energiproduktion på basis af vedvarende energikilder, optimal anvendelse af den producerede energi og varmeforsyning. Næste skridt er indkaldelse og udvælgelse af ideer til videre udvikling bl.a. gennem prototyping og forsøg. 

Udstillingen "Vand uden grænser"
v. Foreningen Klimatorium, Lemvig Kommune, 500.000 kroner.

Projektet vil etablere udstillingen "Vand uden grænser" i et Klimatorium i Lemvig, hvor man udvikler løsninger på fremtidens klimaudfordringer. Klimatorum er et af to udstillingsvinduer i samarbejdet Coast to Coast Climate Challenge.Et vigtigt element i Klimatorium er udstilling og formidling under titlen "Vand uden grænser", der fokuserer på at præsentere innovative løsninger på de klimaudfordringer, der handler om vand. I udstillingen vil man præsentere historie, aktuelle og kommende klimaudfordringer samt løsningsforslag. Målet med det samlede Klimatorium er at sikre de midtjyske værdier mod at blive ødelagt af voldsomme vejrhændelser og samtidig understøtte, at regionen formår at håndtere klimaudfordringerne bæredygtigt. Byggeriet af Klimatorium er i gang på havnen i Lemvig. 

Bæredygtighed for alle i Stjær - Grønne Handlingsplaner
v. Stjær Sogns Borgerforening, Skanderborg Kommune, 393.000 kroner

Projektet har til formål at transformere Stjær landsby i en mere bæredygtig retning gennem "Grønne Handlingsplaner" og supplerende inspirations- og informationsaktiviteter inden for 5 prioriterede områder: 1) energirenovering af boliger, 2) flere grønne transportløsninger, 3) minimering af affald og gøre det til en ressource, 4) biodiversitet i byen, ikke mindst i haver, 5) bæredygtige produkter i hverdagen. Projektet skal inspirere, motivere og aktivere beboerne i Stjær til øget bæredygtighed, både i forhold til egen matrikel, bolig, transport og husholdning og i forhold til fælles løsninger. Konkrete aktiviteter er oplysningsaktiviteter og udarbejdelse af "Grønne Handlingsplaner", samt efterfølgende facilitering og forankring af nye initiativer.

Den grønne landsby, Nordenskov
v. Nordenskov Borger- og Sogneforening, Varde Kommune, 400.000 kroner

Landsbyen Nordenskov har siden 2013 arbejdet med grønne, miljørigtige LAR-løsninger og revitaliseret 3 store villaområder. Projektet er et forprojekt, der går ud på at bruge vandet som ressource i resten af landsbyen bl.a. i forbindelse med de fire gennemgående og centrale veje. Ligeledes ønskes vandet brugt i forbindelse med byens torvearealer, ligesom skolens tagvand kan anvendes kreativt i fx legeområder og paddesøer tæt på skolen. Stier i og omkring landsbyen indtænkes også. Aktiviteterne inkluderer dannelse af en projektgruppe, besigtigelse af byen, afholdelse af borgermøder, forslag på konkrete projekter og tilpasninger efter borgerønsker. Efter projektafslutningen skal forprojektet bruges til at søge yderlige finansiering mhp. at realisere de fysiske projekter. 

 Øerne - aktivering gennem viden og indsigt
v. Samsø Energiakademi, Samsø Kommune 478.328,20 kroner

Projektet vil gennem facilitering af møder på en række danske øer forsøge at engagere øboere til at sætte gang i udviklingen af lokale energiplaner og på længere sigt føre planerne ud i livet. Projektets aktiviteter er facilitering af møder på 1-2 større øer og 5-7 småøer samt at sende 3-5 øboere til et event i regi af Clean Energy for EU Islands. Projektet forventes på lidt længere sigt at resultere i lavere energiforbrug og flere opgaver til lokale håndværkere på øerne. 

SolLok - Solcelleparker og Lokale værdier
v. Guldborgsund Kommune Rådhuset, Guldborgsund Kommune, 563.500 kroner

Projektet vil undersøge, hvad der skal til for at fastholde og styrke kvaliteterne ved bosætning i et landdistrikt, hvor der samtidig etableres større anlæg som en stor solcellepark. Projektet tager udgangspunkt i et stort solcelleprojekt på Nordfalster og undersøger, hvordan lokalsamfund kan samskabe med kommune, projektudviklere og andre aktører om at tilføre værdi til landdistrikter ved bæredygtig lokal produktion af solcellestrøm. Med udgangspunkt i det konkrete solcelleprojekt vil man ved facilitering af lokale og konkrete hverdagseksperimenter understøtte, at de lokale aktører samskaber konkrete veje til at forløse visionen om grøn omstilling via solcelleanlæg. Endelig udvikles en model for lokal værdiskabelse af solcelleanlæg.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094