23948sdkhjf

Med gassen kan klimaambitionerne blive indfriet

Politisk er der enighed om, at den grønne omstilling skal styrkes markant, og der skal ske en reduktion af udledning af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til 1990. Det understøttes både af den netop vedtagne klimalov og den kommende klimahandlingsplan.

I Dansk Gasteknisk Center (DGC) beskæftiger vi os dagligt med udvikling og demonstration af teknologier inden for grøn gas. Derfor ved vi, at gassen skal spille en helt afgørende rolle i den grønne omstilling. Det håber vi, politikerne husker i arbejdet med klimahandlingsplanen.

Vi ved, at gassystemet kan bidrage med den fleksibilitet og stabilitet, der skal til, for at vi får et sammenhængende energisystem. Derfor er det helt oplagt at tænke både biogassen og Power-to-X (PtX) ind. PtX dækker over at omdanne strøm fra vedvarende energi til brint via elektrolyse og derfra videre til flydende eller gasformigt brændstof.

Brug af PtX-teknologien er helt nødvendig for at komme i mål med fuld uafhængighed af fossil energi, og PtX er den primære teknologi i forhold til at få bragt strøm fra vedvarende energi ind som brændstof i tung transport som lastbiler, skibe og fly. Det er derfor meget positivt, at der på finansloven for de næste tre år er afsat 65 mio. kr. specifikt til forundersøgelser til etablering af energiøer og til generelt at styrke mulighederne for PtX.

Hvad biogassens muligheder angår, er vi på rette spor herhjemme. Der er p.t. tilsluttet over 35 biogasanlæg til gassystemet, fem af dem er ved at udvide kapaciteten, mens yderligere tre helt nye anlæg skal opføres i 2020. Med de biogasanlæg, der allerede er i drift, og de anlæg, der har indgået aftale om tilslutning til gasnettet, er forventningen, at ca. 30 % af gassen i 2023 er bionaturgas.

Uden for Danmarks grænser er det Frankrig og Tyskland, vi bør rette blikket mod, når det gælder udbredelse af den grønne gas. I Frankrig har de 103 biogasanlæg, der er tilsluttet gasnettet, og her er forventningen, at biogas vil dække 15 % af gasforbruget i 2023. Samtidig forventer franskmændene, at der i 2022 vil være sket en fordobling af antallet af gasdrevne køretøjer til tung transport til 39.000. Det kunne Liliane Wietzerbin fra det franske GRDF for nylig fortælle ved Årets Gaskonference. Også tyske Sebastian Lührs fra Avacon AG havde godt nyt om gas. Han kunne bl.a. fortælle om en konstant stigning i antallet af brintprojekter i Tyskland, og at LNG-forbruget til tung transport er på vej op, ligesom der er en forventning om, at antallet af LNG-fyldestationer i 2020 vil være fordoblet til 24.

Så mens vi herhjemme er dygtige til at gøre gassen i nettet grøn, er vores europæiske naboer i front med at fjerne en af de helt store knaster for at komme i mål med Paris-aftalen, nemlig at gøre den tunge transport gasdrevet.

Danmark har dog en særlig fordel i forhold til mange andre europæiske lande: Et kæmpe vindpotentiale i Nordsøen og et landsdækkende fjernvarmenet, som sammen med et ditto gas- og elnet giver oplagte muligheder for sektorintegration. Storskala-PtX-anlæg anbragt de ”rigtige” steder i energi-infrastrukturen kan således understøtte elsystemet, sikre spildvarme til varmesystemet og forsyne gassystemet med grøn gas, som samtidig udgør energilageret for det samlede energisystem. I samspil med vores udbyggede gasinfrastruktur med mindst 50 års fortsat levetid er gassen derfor helt central for at realisere 2030-målsætningen.

Artiklen er en del af temaet Debat.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.14