23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Separatkloakering
Helsingør Byråd har vedtaget tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026 endeligt.

Med tillægget er vejen banet for separatkloakering af hele planområdet, der omfatter Espergærde Erhvervsområde. Samtidig giver tillægget mulighed for lokal håndtering af regnvand, og begge dele udføres for at mindske mængden af regnvand i kloakken.

Der er behov for at nedbringe mængden af regnvand i kloakken, fordi kloaknettet i Espergærde ikke er klimatilpasset, og fordi Sydkystens renseanlæg ikke har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere spildevand fra alle de kommende byudviklingsprojekter i Espergærde, når disse står færdige.

Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget./Helsingør Kommune

Solcelletag
Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune har sagt ja til at dispensere fra lokalplan 220, sådan at der kan opsættes solcelletage på ejendommene Ringerlodden 11 og 13, Brøndby.

Dispensationsansøgningerne imødekommes på en række vilkår, blandt andet at solcelletaget skal udgøre hele taget og ikke kun en del af taget, og at solcellerne skal være sorte med sorte rammer og beslag./Brøndby Kommune

Kloakering
Morsø Spildevand A/S har bedt Morsø Kommune om en kommunegaranti på 19 millioner kr. til en halvanden-årig byggekredit hos Kommunekredit, hvilket Morsø Kommunalbestyrelse forleden sagde god for.

Lånet skal bruges til finansiering af anlægsinvesteringerne i 2020. Morsø Spildevand A/S forventer i 2020 at gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 30,4 mio. kr. i blandt andet regnvandsbassiner, byggemodninger, separatkloakering mv.

Byrådet har ligeledes besluttet at imødekomme en ansøgning om kommunegaranti fra Morsø Vand A/S, der har brug for en byggekredit på 365.000 kr.

Morsø Vand A/S forventer i 2020 at gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 2,45 millioner kr. i blandt andet udskiftning af ledningsnet i Fuglekvarteret, udskiftning af målere og renovering af en boring./Morsø Kommune

Solcelleanlæg
Med udgangspunkt i ambitionerne om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2035 vedtog Vordingborg Kommunalbestyrelse på sit møde den 27. november en samlet udpegning af områder til større solcelleanlæg.

Udpegningen sker med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3, hvori der udpeges fem større arealer ved henholdsvis Køng Mose, Barmosen, Udby, Ørslev og Høvdingsgård. Med kommuneplantillægget udlægges cirka 450 hektar, som vurderes at give mulighed for etablering af cirka 400 hektar solcelleanlæg, da der også skal tages hensyn til diverse naturudpegninger og der forudsættes etableret beplantningsbælter i områderne.

Det forventes, at der i de kommende år sker lokalplanlægning for de fem områder./Vordingborg Kommune

Regnvandsbassin
Fors A/S har kloaksepareret Gøderup i Lejre Kommune, og alle ejendomme i byen har nu færdigmeldt kloakseparering på egen grund. Spildevandet fra Gøderup vil fremover blive ledt til Lejre Renseanlæg, da Gøderup Renseanlæg nedlægges i nær fremtid. Regnvandet fra Gøderup vil blive ledt til et nyt regnvandsbassin, inden det ledes til overrisling på engareal.

Det har vist sig nødvendigt at ændre på bassinets dimensioner og placering, samt den måde som regnvandet afledes på efter at have passeret gennem bassinet.

Lejre Kommune har i den forbindelse udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, som kommunalbestyrelsen har sendt i otte ugers offentlig høring. Tillægget skal blandt andet sikre, at Fors A/S kan indgå aftale med den berørte lodsejer på ekspropriationslignende vilkår./Lejre Kommune

Akkumuleringstank
Esbjerg Byråd har vedtaget lokalplan nr. 40-040-0005, Ribe Nørremark, Ribe Fjernvarme og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Ribe Fjernvarme ønsker at udvide deres anlæg på ejendommen Mosevej 100, Ribe, så der bliver plads til både lastbiler og en ny akkumuleringstank. Det er nu gjort muligt med det nye plangrundlag./Esbjerg Kommune

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093