23948sdkhjf

Baltic Pipe får grønt lys på dansk havområde

Klima-, energi- og forsyningsministeren har i dag meddelt en tilladelse til Energinet til en delstrækning af Baltic Pipe naturgasrørledning på søterritoriet og kontinentalsoklen i Nordsøen og Lillebælt og en tilladelse til Gaz-System S.A på søterritoriet og kontinentalsoklen i Østersøen.

Baltic Pipe ventes at bidrage til en omstilling i Polen fra kul til naturgas, der vil reducere udledningen af drivhusgasser. Derudover vurderes Baltic Pipe samlet set at øge forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark, da der etableres en direkte adgang til den norske opstrømsrørledning, Europipe II, til det danske gassystem.

Rørledningsprojektet
Rørledningen i dansk farvand er en del af et større projekt, som skal transportere naturgas fra Norge til Polen. Rørledningsprojektet løber fra Europipe II i den danske del af Nordsøen, tværs over Danmark blandt andet gennem Lillebælt, i den danske, svenske og polske del af Østersøen for til sidst at gå i land ved Niechorze eller ved Rogowo i Polen. 

Baltic Pipe projektets kapacitet ved fuld udnyttelse er 10 mia. m3 naturgas pr. år. Den samlede længde på rørledningsruten er projekteret til ca. 850 km, hvoraf ca. 105 km af ruten er i dansk farvand i Nordsøen samt 4 km i dansk farvand i Lillebælt og 133 km i Østersøen.

Den danske del af rørledningsprojektet
I etableringstilladelserne er fastsat en række vilkår for at sikre, at etablering og drift af rørledningsprojektet til havs sker miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig, herunder blandt andet vilkår til minimering af påvirkning på mennesker, marsvin, havterner og ålegræs.

Der er udført en række undersøgelser i Nordsøen, Lillebælt og Østersøen.

Flere rutealternativer har været undersøgt i det danske havområde, herunder en ruteføring gennem et Natura 2000-område i Lillebælt og en ruteføring udelukkende til havs.

Ruten, der meddeles tilladelse til i Nordsøen og Lillebælt, går uden om Natura 2000-områder. En ruteføring udelukkende til havs blev undersøgt af bygherrerne i de indledende faser, men blev fravalgt, da ruten hverken var økonomisk eller teknisk realiserbart, og kunne få betydelige konsekvenser for den marine natur, især i lavvandede havområder.

- Energistyrelsen finder, at rørledningsprojektet til havs kan etableres og drives uden uacceptable påvirkninger af miljøet og sikkerheden, hvis rammerne for projektets etablering og drift som beskrevet i den forelagte ansøgning og miljøkonsekvensrapport, herunder de afværgeforanstaltninger, som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten bliver gennemført og vilkårene for tilladelse overholdt, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen meddelte den 12. juli 2019 tilladelse til landdelen af projektet.

I følge selskabernes tidplan forventes etableringsaktiviteterne at starte i begyndelsen af 2020, og være afsluttet i 2022.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.141