23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

| Af Lotte Westh | Tip redaktionen om en historie

Udbygning af kraftvarmeværk
Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har godkendt projektet for udbygning af Køge Kraftvarmeværk med røggaskondensering og med varmepumpe som ansøgt af Veks, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Projektet er udarbejdet med henblik på at effektivisere og optimere varmeproduktionen på værket. Etablering af røggaskondensering på anlægget vil medføre, at varmeproduktionskapaciteten bliver forøget fra 37,2 MW i dag til 50,7 MW, fremgår det af sagsfremstillingen.

Investeringen for det samlede projekt er opgjort til cirka 72 mio. kr.

Der skal opføres en røggaskondenseringsbygning samt et scrubbetårn/silo, som skal have byggetilladelse, og som kræver dispensation fra lokalplan 3-38, Junckers Industrier. Projektet skal desuden VVM-screenes, og der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen og tillæg til spildevandstilladelsen./Køge Kommune

Regnvandsbassin
Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloakken i Hedensted. Heri indgår et areal ved Præstemarken til forsinkelse af vand. Hedensted Spildevand har anmodet Hedensted Kommune om at udarbejde en lokalplan til placering af et kommende regnvandsbassin, hvilket er sket.

Bassinet etableres ifølge planerne, så det vil opleves som en del af et rekreativt område.

Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune har godkendt, at de nye planforslag fremlægges i otte ugers offentlig høring/Hedensted Kommune

Renovering af ledningsnet
Gribskov Byråd har sagt ja til at stille kommunal garanti for et lån på 10 mio. kr., som Udsholt Vandværk ønsker at optage til delvis renovering af vandværkets ledningsnet.

Vandværket har gennem flere år konstateret et meget stor vandspil i ledningsnettet. Der er derfor foretaget lækagesøgninger i de berørte dele af nettet, og det har vist sig, at såkaldte anboringsbøjler er tæret, og at der bør udskiftes cirka 2.500 af disse inden for de næste fem år.

Hos forbrugere, som ikke har målerbrønd skal der også udskiftes stik og nedsættes målerbrønd i skel.

Projektet vurderes at tage tre år. I denne periode forventes det, at halvdelen af de 2.500 anboringsbøjler vil være skiftet, og at der er placeret nye målerbrønde./Gribskov Kommune

Solcellepark
Faxe Byråd har besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 400-27 med tilhørende miljøvurdering og tilhørende forslag til kommuneplantillæg i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser, som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark - Tryggevælde Mark.

Lokalplanområdet er på cirka 74 hektar og ligger mellem Karise og Hårlev.

Solcelleparken vil kunne producere cirka 60 mio. kWh om året svarende til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug / Faxe Kommune

Varmepumpe
Ry Varmeværk har indsendt et varmeprojekt for etablering af en 4 MW eldrevet luft/vand varmepumpe til Skanderborg Kommune og bedt om at få det godkendt.

Anlægget skal ifølge planen placeres ved siden af det nuværende værk på Bakkelyvej 3 i Ry. Anlægget tilsluttes fjernvarmenettet og vil komme til at stå for cirka 38 procent af værkets årligevarmeproduktion.

Anlægsudgiften vil være cirka 25,4 mio. kr. efter fradrag for energibesparelser på cirka 6,9 mio. kr.

Miljø- og Planudvalget havde sagen på dagsordenen forleden og vedtog, at varmeprojektet offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring hos berørte parter i fire uger./Silkeborg Kommune

Varmepumpe
Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 26 mio. kr. til etableringen af en varmepumpe, og den sagde Norddjurs Kommunalbestyrelse ja til at give forleden.

Det samlede projekt forventes at koste cirka 29,5 mio. kr. og forventes at være afsluttet i andet kvartal af 2020.

Grenaa Varmeværk ønsker at etablere en varmepumpe for at sikre en billig og bæredygtig energiforsyning. Ved at erstatte træflis med en varmepumpe vil varmeværket reducere udledningen af en række miljøbelastende stoffer./Norddjurs Kommune

Solcelleanlæg
Ringkøbing-Skjern Byråd har besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 439 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring. Det nye plangrundlag udlægger 1,7 hektar til teknisk anlæg og skaber mulighed for at etablere et solcelleanlæg ved Videbæk Biogas.

Anlægget består af solcellepaneler med en maksimal højde på op til tre meter, og der etableres desuden det nødvendige antal tekniske bygninger til anlægget. Der er plads til etablering af et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet./Ringkøbing-Skjern Kommune

Skybrudstunnel
København og Frederiksberg Kommuner har modtaget en ansøgning fra Hofor og Frederiksberg Kloak A/S om etablering af et skybrudstunnelprojekt umiddelbart syd fra Sankt Jørgens Sø til havnen ved Kalvebod Brygge.

Tunnelen bliver 1.264 meter lang og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen. Anlægsarbejdet vil vare cirka fire år og ønskes påbegyndt i 2021, hvis det går som planlagt.

Projektet er omfattet af reglerne for VVM, og By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune besluttede forleden, at VVM-redegørelsen for skybrudstunnelen med de to kommuners tilhørende fælles udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger. I tilladelsen er der fastsat vilkår for støj, vibrationer, luftafkast mv. for projektet.

Efter høringen vil der i samarbejde med Københavns Kommune blive udarbejdet en hvidbog med opsamling på den offentlige høring og det afholdte borgermøde. De to kommuner skal derefter tage stilling til, om projektet skal godkendes endeligt med tilhørende VVM-tilladelse./Københavns Kommune & Frederiksberg Kommune

Varmepumpe
Aulum Fjernvarme A.M.B.A har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 25,5 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg. Herning Byråd besluttede forleden at sige ja til ansøgningen./Herning Kommune

Pumpestation
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet at sende forslag til lokalplan "Pumpestationen", Vesterbro/Kgs. Enghave i offentlig høring i otte uger. Forslaget vil gøre det muligt for Hofor at etablere en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47 til udledning af skybrudsvand i havnen.

Som led i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune lavet en skybrudsplan. Som en del af skybrudsplanen skal skybrudsvand ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til Københavns Havn via en underjordisk skybrudstunnel til en pumpestation ved Kalvebod Brygge, hvor det pumpes ud i havnen.

Pumpestationen består af et stort underjordisk teknikanlæg og en bygning over terræn. Over terræn består pumpestationen af to sammenhængende cirkulære bygninger, en lav del på cirka fire meter og en højere del på cirka seks meter.

Arealet, der omkranser pumpestationen, skal indrettes med mulighed for ophold samt informatinstavler om skybrud og pumpestationens funktion og kik ind til pumpestationens teknik./Københavns Kommune

Spildevandsrensning
Næstved Byråd har vedtaget et tillæg til kommunens spildevand endeligt.

Med tillægget bliver det muligt at rense spildevandet fra Førslev, Skafterup, Nyrup og Holløse lokalt.

Ifølge Næstved Kommunes spildevandsplan skal ejendommene i disse byer kloakeres, og spildevandet skal renses på henholdsvis Fuglebjerg, Menstrup og Vallensved renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af kloakeringerne har NK-Spildevand A/S imidlertid erfaret, at spildevandsmængderne fra byerne er så små, at der som følge af lav vandhastighed vil opstå driftsmæssige problemer med blandt andet sedimentering af materialer i trykledningen. NK-Spildevand A/S har foreslået Næstved Kommune, at problemet løses ved, at spildevandet renses lokalt i nedsivningsanlæg i stedet for at blive pumpet til renseanlæggene.

NK-Spildevand A/S ønsker også at pumpe spildevandet fra Vester Egesborg til pumpestationen i Lov og videre til Næstved renseanlæg i stedet for via Svenstrup, da det giver en væsentlig reduktion i den afstand, spildevandet skal pumpes.

Trykledningen, der skal anlægges, vil samlet set blive 1,5 til 2 km kortere./Næstved Kommune

Udbygning af solvarmeanlæg
Thisted Kommunalbestyrelse har besluttet at imødekomme en ansøgning om kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk, der vil optage et lån på 3 mio. kr. hos Kommunekredit.

Pengene skal bruges til en udbygning af varmeværkets solvarmeanlæg./Thisted Kommune

Hold dig opdateret med Energy Supply DK
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Guldborgsund Forsyning bygger op og river ned

Østjysk vindmølle smadret i kraftig blæst

Gængse solcelle-invertere vender tilbage på positivliste

Ny direktør for energi og teknik i Aura

Siemens Gamesa lander egyptisk ordre

Nyhedsbrev

Brand og eksplosion i norsk hybridfærge

Online Avis Arkiv

Fangel Bioenergi vandt over Odense Kommune

2

Selskab vil opføre tre store havvindmølleparker

Vietnam kigger på dansk havvind

Assens Forsyning genoptager kloakprojekt efter konkurs

Din Forsyning vil etablere nyt fjernvarmeanlæg

Dansk klimamål bygger på usikre tal og lobbyarbejde

Danskere etablerer vindklynge i Taiwan

Ugens grin: Parkerings-problemer

Nye energiprojekter på vej

Efter stor-ordre: Landstrømsproducent masseansætter og udvider

Flere ansøgere end sidste år: Virksomheder flokkes om energipulje

Berører igangværende og fremtidige projekter: Ny proces for åben-dør havmølleprojekter

Grundfos-boss nomineret til Årets Leder

Danmark sender millioner efter grønne løsninger i verdens byer

Prisvinder vil bygge 200 batterianlæg om året

Video & Billedserier
Sidste nominerede til Fjernvarmeprisen 2019 er ...

1

Klumme:
Debat
EcoGrid 2.0 baner vej for mere grøn strøm

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Nystiftet erhvervspris til Polytech

Nye olietilladelser i Nordsøen vil kun indbringe få milliarder

2

Fremtidens el: Bilen lader selv op når strømmen er grøn

Ewii sælger historisk vandværk

Energilagring
22 millioner euro til energilagring kan nu blive dine

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

380 hollandske MW til Siemens Gamesa

Klimaforsker: Tre ting batter, hvis du vil ændre dit eget klimaaftryk

Russisk gasgigant vil afslutte Nord Stream 2 om få uger

Enorme, danske pumper nedkøler kraftværk på Bahamas

Pensionskassers grønne milliardløfte har flere forbehold

Arcon-Sunmark styrker den internationale organisation

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Munters ekspanderer

Anvend pottemagneter som holdefunktion i industrien

Optimal sikkerhed og godt indeklima i fremtidens udskoling

Gå ikke glip af årets udbudskonference - en del af NPP 2019

DHI vurderer kemiske stoffer ved metrobyggeri i København

Ultralydsmåler TFX-5000 til måling af flow og energi

Bliver wirestropper produceret i Danmark?

Hør om nye banebrydende boligprojekter

Bliv klogere på energiforsikring på under 2 min

Energibesparelser som følge af optimering

Nyt ansigt ved Process Engineering A/S

Klimavenlig køling for serverrum

Hvordan skal du gribe de nye regler om kemisk APV an?

Bedre overblik med øget integration

Er du pumpet op til lir med dine pumper?

Uhing EasyLock ® fra Manicus Teknik

LOGSTOR nu med en YouTube kanal

Ledningsevnemåler 138 BSM – nyt instrument uden omregning!

Kom og hils på EMD på Dansk Fjernvarmes landsmøde

Deltag i Installationskonferencen 2019

Special effekter, spøg og skæmt

Udsugning af lodderøg hos Nordic Power Converters

Prysmian inkluderet i Dow Jones Sustainability Index World

Klimavenlig køling med Aircold's CO2 Chiller

Ny undersøgelse: Standarder for cirkulær økonomi skal gøre p

Send til en kollega

0.294