23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

| Af Lotte Westh | Tip redaktionen om en historie

Udbygning af kraftvarmeværk
Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har godkendt projektet for udbygning af Køge Kraftvarmeværk med røggaskondensering og med varmepumpe som ansøgt af Veks, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Projektet er udarbejdet med henblik på at effektivisere og optimere varmeproduktionen på værket. Etablering af røggaskondensering på anlægget vil medføre, at varmeproduktionskapaciteten bliver forøget fra 37,2 MW i dag til 50,7 MW, fremgår det af sagsfremstillingen.

Investeringen for det samlede projekt er opgjort til cirka 72 mio. kr.

Der skal opføres en røggaskondenseringsbygning samt et scrubbetårn/silo, som skal have byggetilladelse, og som kræver dispensation fra lokalplan 3-38, Junckers Industrier. Projektet skal desuden VVM-screenes, og der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen og tillæg til spildevandstilladelsen./Køge Kommune

Regnvandsbassin
Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloakken i Hedensted. Heri indgår et areal ved Præstemarken til forsinkelse af vand. Hedensted Spildevand har anmodet Hedensted Kommune om at udarbejde en lokalplan til placering af et kommende regnvandsbassin, hvilket er sket.

Bassinet etableres ifølge planerne, så det vil opleves som en del af et rekreativt område.

Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune har godkendt, at de nye planforslag fremlægges i otte ugers offentlig høring/Hedensted Kommune

Renovering af ledningsnet
Gribskov Byråd har sagt ja til at stille kommunal garanti for et lån på 10 mio. kr., som Udsholt Vandværk ønsker at optage til delvis renovering af vandværkets ledningsnet.

Vandværket har gennem flere år konstateret et meget stor vandspil i ledningsnettet. Der er derfor foretaget lækagesøgninger i de berørte dele af nettet, og det har vist sig, at såkaldte anboringsbøjler er tæret, og at der bør udskiftes cirka 2.500 af disse inden for de næste fem år.

Hos forbrugere, som ikke har målerbrønd skal der også udskiftes stik og nedsættes målerbrønd i skel.

Projektet vurderes at tage tre år. I denne periode forventes det, at halvdelen af de 2.500 anboringsbøjler vil være skiftet, og at der er placeret nye målerbrønde./Gribskov Kommune

Solcellepark
Faxe Byråd har besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 400-27 med tilhørende miljøvurdering og tilhørende forslag til kommuneplantillæg i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser, som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark - Tryggevælde Mark.

Lokalplanområdet er på cirka 74 hektar og ligger mellem Karise og Hårlev.

Solcelleparken vil kunne producere cirka 60 mio. kWh om året svarende til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug / Faxe Kommune

Varmepumpe
Ry Varmeværk har indsendt et varmeprojekt for etablering af en 4 MW eldrevet luft/vand varmepumpe til Skanderborg Kommune og bedt om at få det godkendt.

Anlægget skal ifølge planen placeres ved siden af det nuværende værk på Bakkelyvej 3 i Ry. Anlægget tilsluttes fjernvarmenettet og vil komme til at stå for cirka 38 procent af værkets årligevarmeproduktion.

Anlægsudgiften vil være cirka 25,4 mio. kr. efter fradrag for energibesparelser på cirka 6,9 mio. kr.

Miljø- og Planudvalget havde sagen på dagsordenen forleden og vedtog, at varmeprojektet offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring hos berørte parter i fire uger./Silkeborg Kommune

Varmepumpe
Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 26 mio. kr. til etableringen af en varmepumpe, og den sagde Norddjurs Kommunalbestyrelse ja til at give forleden.

Det samlede projekt forventes at koste cirka 29,5 mio. kr. og forventes at være afsluttet i andet kvartal af 2020.

Grenaa Varmeværk ønsker at etablere en varmepumpe for at sikre en billig og bæredygtig energiforsyning. Ved at erstatte træflis med en varmepumpe vil varmeværket reducere udledningen af en række miljøbelastende stoffer./Norddjurs Kommune

Solcelleanlæg
Ringkøbing-Skjern Byråd har besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 439 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring. Det nye plangrundlag udlægger 1,7 hektar til teknisk anlæg og skaber mulighed for at etablere et solcelleanlæg ved Videbæk Biogas.

Anlægget består af solcellepaneler med en maksimal højde på op til tre meter, og der etableres desuden det nødvendige antal tekniske bygninger til anlægget. Der er plads til etablering af et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet./Ringkøbing-Skjern Kommune

Skybrudstunnel
København og Frederiksberg Kommuner har modtaget en ansøgning fra Hofor og Frederiksberg Kloak A/S om etablering af et skybrudstunnelprojekt umiddelbart syd fra Sankt Jørgens Sø til havnen ved Kalvebod Brygge.

Tunnelen bliver 1.264 meter lang og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen. Anlægsarbejdet vil vare cirka fire år og ønskes påbegyndt i 2021, hvis det går som planlagt.

Projektet er omfattet af reglerne for VVM, og By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune besluttede forleden, at VVM-redegørelsen for skybrudstunnelen med de to kommuners tilhørende fælles udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger. I tilladelsen er der fastsat vilkår for støj, vibrationer, luftafkast mv. for projektet.

Efter høringen vil der i samarbejde med Københavns Kommune blive udarbejdet en hvidbog med opsamling på den offentlige høring og det afholdte borgermøde. De to kommuner skal derefter tage stilling til, om projektet skal godkendes endeligt med tilhørende VVM-tilladelse./Københavns Kommune & Frederiksberg Kommune

Varmepumpe
Aulum Fjernvarme A.M.B.A har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 25,5 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg. Herning Byråd besluttede forleden at sige ja til ansøgningen./Herning Kommune

Pumpestation
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet at sende forslag til lokalplan "Pumpestationen", Vesterbro/Kgs. Enghave i offentlig høring i otte uger. Forslaget vil gøre det muligt for Hofor at etablere en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47 til udledning af skybrudsvand i havnen.

Som led i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune lavet en skybrudsplan. Som en del af skybrudsplanen skal skybrudsvand ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til Københavns Havn via en underjordisk skybrudstunnel til en pumpestation ved Kalvebod Brygge, hvor det pumpes ud i havnen.

Pumpestationen består af et stort underjordisk teknikanlæg og en bygning over terræn. Over terræn består pumpestationen af to sammenhængende cirkulære bygninger, en lav del på cirka fire meter og en højere del på cirka seks meter.

Arealet, der omkranser pumpestationen, skal indrettes med mulighed for ophold samt informatinstavler om skybrud og pumpestationens funktion og kik ind til pumpestationens teknik./Københavns Kommune

Spildevandsrensning
Næstved Byråd har vedtaget et tillæg til kommunens spildevand endeligt.

Med tillægget bliver det muligt at rense spildevandet fra Førslev, Skafterup, Nyrup og Holløse lokalt.

Ifølge Næstved Kommunes spildevandsplan skal ejendommene i disse byer kloakeres, og spildevandet skal renses på henholdsvis Fuglebjerg, Menstrup og Vallensved renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af kloakeringerne har NK-Spildevand A/S imidlertid erfaret, at spildevandsmængderne fra byerne er så små, at der som følge af lav vandhastighed vil opstå driftsmæssige problemer med blandt andet sedimentering af materialer i trykledningen. NK-Spildevand A/S har foreslået Næstved Kommune, at problemet løses ved, at spildevandet renses lokalt i nedsivningsanlæg i stedet for at blive pumpet til renseanlæggene.

NK-Spildevand A/S ønsker også at pumpe spildevandet fra Vester Egesborg til pumpestationen i Lov og videre til Næstved renseanlæg i stedet for via Svenstrup, da det giver en væsentlig reduktion i den afstand, spildevandet skal pumpes.

Trykledningen, der skal anlægges, vil samlet set blive 1,5 til 2 km kortere./Næstved Kommune

Udbygning af solvarmeanlæg
Thisted Kommunalbestyrelse har besluttet at imødekomme en ansøgning om kommunegaranti fra Snedsted Varmeværk, der vil optage et lån på 3 mio. kr. hos Kommunekredit.

Pengene skal bruges til en udbygning af varmeværkets solvarmeanlæg./Thisted Kommune

Hold dig opdateret med Energy Supply DK

Ja, jeg accepterer Nordiske Mediers betingelser og kommunikationsvilkår

Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Nye energiprojekter på vej

Inga skal tygge sig gennem Nordhavns undergrund

Eurowind får grønt lys til hybridpark

Video: Vindmølletårn af træ har rejst sig på Bjørkø

Siemens Gamesa render med 496 MW fransk vind

1

Vejen banet for en grønnere varme: Dispensation fra kraftvarmekravet i hus

Nyhedsbrev

12.580 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Annoncér i nyhedsbrevet
Se det seneste nyhedsbrev.

Energistyrelsen godkender 50 MW havvandsvarmepumpe, el- og fliskedler

Online Avis Arkiv

Hofor: Bygherre krævede spildevandsudledning i maj. Løgn, siger bygherre

De sætter signal til Aalborgs letbane på gummihjul

Klimaminister overvejer fortsat oliejagt i Nordsøen i 2050'erne

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Nordjyske varmeværker kobles sammen

Trædesten for bioversitet: Solcelleanlæg i Blangslev sætter barren højt

Blue Energy slæber konkurrent i retten

Vestas lander hidtil største ordre i Vietnam

Affaldsdirektør: Miljø og varmekunder betaler for importstop

Stop for import af affald vil ifølge Dansk Affaldsforening resultere i højere varmepriser og miljøbelastning.

2

Djursk vind-offensiv: Vil have ny stor havmøllepark i Kattegat

Første MHI Vestas-møller installeret i hollandsk havmøllepark

GreenGo indgår tysk partnerskab om 500 MW dansk solportefølje

Vestas topper stadig verdens vindmølle-hierarki

11 organisationer stiller borgerforslag: Stop oliejagt i Nordsøen

1

Minister vil stoppe import af udenlandsk affald

Terma leverer til amerikanske vindmølleparker

Bofa med i projekt om gamle mursten på Bornholm

Forsyning Helsingør advarer mod aggressive telefonsælgere

Danfoss og Grundfos forfølger milliardmarked i tæt parløb

Ny CEO hos Connected Wind Services

Ny formand for Dansk Batteriselskab

Danske Kraftvarmeværker får ny direktør

Kamstrup: - Vi skaffer nye ordrer rent virtuelt

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

2

De første 500 ton affaldsplast er landet hos Quantafuel

Sønderjysk elektronikproducent henter ny medejer

Politisk aftale om bedre klimatilpasning på plads

Nye energiprojekter på vej

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Se alle Medlemmernes egne nyheder

VS Automatic A/S har nået det højeste PRO Partner niveau

Black pellets - Ideel grøn tilsats til fastbrændsel

Kåret som Eliteleverandør 2020 til det offentlige

NYHED: Automatisk adgang til hele vores webinar-bibliotek!

AutoCAD: Gode muligheder for opgradering af kompetencerne

Undgå maskinnedbrud og overophedningsskader!

Hold styr på dokumentationen på løftegrejet med CS-Portalen

Aircold Komfortkøling - Opnå et behageligt indeklima!

30.000 brugere over hele verden

Technoflex Koblinger

Nyt job? Veltec søger ny medarbejder

SynFlex udvider sit tape-sortiment markant

Brugte kranløsninger hurtig levering billig pris

SILHORKO skal rense regnvand i Aarhus-bydelen NYE

Kåring af Årets skolebyggeri 2020 - stem på din favorit

Lad os skabe varmen og forlæng sommeraftenerne!

Kompakt, alsidig og stærk frekvensomformer

Re-certificering ISO 9001 og ISO 14001

Håndspritstander incl håndsprit - se her ;)

Gratis webinar d. 5/6: Ny og bedre armerings-nummerering

Når standard-modellen bliver opgraderet

on/off eller PID regulering?

Undgå indreguleringsfejl i jeres driftsanlæg

Stellar Fibre

Prysmian lancerer Sirocco HD micro-duct blæse fiberkabler

Send til en kollega

0.159