23948sdkhjf

88 millioner kroner til grøn teknologi

Genbrug af plastaffald, renere drikkevand og miljøvenlig træpleje er temaet i nogle af de grønne projekter, som regeringen støtter i år med penge fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Projekterne dækker bredt inden for vand, klimatilpasning, luft, kemi, affald og bæredygtigt byggeri.

- Danmark er kendt for innovative løsninger inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Det er godt at se, at iværksætterlysten er stor på området. Samtidig er der fortsat mange store perspektiver, der kan realiseres inden for udviklingen af miljøteknologiske løsninger, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

84 ansøgninger
Bestyrelsen for MUDP modtog i alt 84 ansøgninger, og omkring halvdelen af ansøgningerne blev imødekommet. Cirka halvdelen af de uddelte midler blev givet til små- eller mellemstore virksomheder.

- Igen i år har vi fået rigtig mange gode ansøgninger, og jeg er overbevist om, at der er mange store potentialer i de projekter, vi har valgt at støtte, siger formand for MUDP’s bestyrelse, Malou Aamund.

Der er uddelt cirka 88 mio. kroner fordelt på 43 projekter.

Plast & drikkevand
Halvdelen af ansøgningerne er inden for cirkulær økonomi og affald.

Her vil et af projekterne udvikle en såkaldt plasmareaktor, der kan tilbageføre affaldsplast til råmaterialer, så plastaffaldet i højere grad end i dag kan genanvendes og bruges i nye plast-produkter. 

 Insatech fra Præstø har sammen med Aquasense i Vejle fået tilskud til at udviklet sensorer, der kan overvåge om drikkevandet er forurenet, inden det sendes ud til forbrugerne. Målet med det nye projekt er, at sensorerne løbende kan analysere vandet i realtid. Det kan give vandselskaberne bedre redskaber til at sikre en ren og sikker drikkevandsforsyning.

Der er også fundet penge til et projekt fra Umicore Denmark. Projektet skal udvikle en teknik, hvor NOx rensning efter dieselmotorer kommer hurtigere i gang, end tilfældet er i dag. En stor del af udledningen af NOx stammer nemlig fra opstarten, hvor motoren er kold.

90 mio. kroner i 2019
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019 blev der afsat penge til MUDP i 2019.

I 2019 vil der være 90 mio. kroner til uddeling, hvoraf en stor del kommer fra den såkaldte forskningsreserve.

Modtagere af MUDP i 2018

Der er givet støtte til 43 projekter - Her er et lille udpluk

 • Haldor Topsøe, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor
  Avancerede katalytiske posefiltre til kombineret rensning for NOx og partikler i biomasseanlæg
 • Teknologisk Institut, NBE Production, KSM Stoker
  EcoDesign+ boiler
 • Teknologisk Institut, PHX Innovation, Scandtec, CN Maskinfabrik
  SHREK Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler
 • Kemic Vandrens, Teknologisk Institut, Hillerød Vand, Horsens Vand
  BioBox – Bioteknologi til klimaneutral drikkevandsproduktion
 • Teknologisk Institut, Hofor AquaSense, Insatech
  Sensorløsning til monitering af forurening af chlorerede forbindelser i vand
 • Niras, DHI, Grundfos Holding, Per Aarsleff, Nordisk Wavin, Aarhus Vand
  Uvedkommende vand og det intelligente spildevandssystem
 • Wasys, ACOWA, Samsø Spildevand
  Nye beregningsalgoritmer til spildevandsdrift
 • Mariagerfjord Vand, Energi Viborg Vand, Krüger, Aalborg Universitet, DTU Miljø
  Det klimavenlige renseanlæg 2020: "KLIVER"
 • Insatech, DGE Miljø- og Ingeniørfirma
  Udvikling af koncept til fjernelse af klorerede opløsningsmidler (TCE, PCE og VC) og Pesticider, Desphenyl Chloridazon i drikkevand/afværgean læg fra forurenede boringer
 • Thermonova, Martin Vestergaard Grotrian, Lundsby Biogas, Teknologisk Institut, AgroTech
  Synergi i gyllekøling i kombineret med biogas
 • Spectro Inlets, Fredericia Spildevand og Energi
  Spildevand-Online: Real-time målinger af opløste gasser i spildevandsrensning med massespektrometer
 • BIO-AQUA, Xylem_Water Solutions KomTek/Gemidan, Teknologisk Institut, Vejle Spildevand, EXPO-NET
  OptiGas II – robust, fleksibel og højtydende biogasreaktor
 • Aalborg Recycling ApS
  Udvikling af teknologisk metode til neddeling og sortering af udtjente vindmøllevinger for genbrug af glasfiberfraktioner
Læs mere om: MUDP
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11