23948sdkhjf

Danmark selvforsynende med olie og naturgas 10 år mere

Olieproduktionen og de danske reserver af olie er faldende. På trods heraf forventes Danmark at være selvforsynende med olie og naturgas i omtrent 10 år endnu. Det fremgår af rapporten ”Danmarks olie- og gasproduktion og anvendelse af undergrunden 2008”, som Energistyrelsen udsendte i går.
De danske gasreserver er steget med 2 pct. i forhold til året før. Opskrivningen for gas skyldes hovedsagelig en forventning om yderligere potentiale på felterne Tyra og Valdemar. Gasproduktionen i 2008 var på niveau med 2007, mens gassalget fra felterne i Nordsøen er steget med 11 pct. Det skyldes, at aftaget af gas var lavere i 2007 end i 2008, og at der som følge heraf i 2007 blev reinjiceret væsentligt mere gas end i 2008.

Danmark er fortsat selvforsynende og nettoeksportør af energi. Det forudses i rapportens prognoser, at vi vil være selvforsynende med olie til og med 2018 og selvforsynende med naturgas til og med 2020.

Yderligere efterforskning kan føre til nye fund, som kan udbygges sammen med allerede gjorte fund. Dermed kan den periode, hvori Danmark er selvforsynende med olie og naturgas, forlænges. Svane-fundet fra 2001-2002, der beskrives i rapporten, er et eksempel på et fund, som kan ændre reservevurderingen. Yderligere vurderinger af fundet kan meget vel påvise, at Svane-fundet kan udvikles til Danmarks største gasfelt.

Der er fortsat interesse for at lede efter nye olie- og gasfelter både offshore og onshore i Danmark, og der blev i 2008 tildelt én ny efterforskningstilladelse. Desuden er der kommet to nye koncessionsansøgninger til et område i Midtjylland, og i begyndelsen af 2009 blev der indsendt en ansøgning om tildeling af en naboblok til et område i Nordsøen.

I 2008 var den gennemsnitlige oliepris ved Brent-noteringen 97,2 US$ pr. tønde olie. Olieprisen er faldet i forhold til det høje niveau i 2008. Ultimo maj måned 2009 var Brent-noteringen lidt under 65 US$ pr. tønde. Skatteministeriet har regnet på udviklingen i statens forventede indtægter for tre olieprisforløb på hhv. 30, 60 og 120 US$ pr. tønde olie i perioden 2009-2013. Skatteministeriet skønner, at med et olieprisforløb på 60 US$ pr. tønde vil statens samlede indtægter fra Nordsøen være mellem 13-22 mia. kr. pr. år fra 2009 til 2013. IEA forventer, at olieprisen vil stige fra det nuværende niveau og op til ca. 120 US$ pr. tønde i 2030.

Rapporten ”Danmarks olie- og gasproduktion og anvendelse af undergrunden 2008” kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk .

Kilde: Energistyrelsen

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11