23948sdkhjf

Vind skal pushe ”Power to the People”

Dansk Energi har givet deres bud på, hvordan Danmark skal opnå status af et CO2-neutralt samfund i 2050. I lighed med de to forudgående oplæg fra henholdsvis Energinet.dk og IDA viser dette oplæg også, at vindkraft bliver den helt centrale bærekraft for at levere tilstrækkelig vedvarende energi.
Det er strømmen, der skal satses på!
Dansk Energi lægger vægt på, at det er elsektoren, der skal drive CO2-reduktionerne, og betoner behovet for at ændre afgiftsstrukturen. Man skal beskatte det, man vil have mindre af og fjerne afgifterne fra det, man vil have mere af.

- Der er grundlæggende tale om et rigtigt godt oplæg fra Dansk Energi, som tager et vigtig skridt i den rigtige retning, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, og fortsætter: - Dansk Energi tager fat på nogle helt centrale forhold, når de foreslår, at man skal indrette afgifterne således, at man skaber incitament til øget anvendelse af el til varme og transport med fokus på vindkraft som energikilde.

Dermed er de tre organisationer Dansk Energi, IDA og Vindmølleindustrien enige om, at Forårspakken 2.0 er drejet af en forkert vej på dette område, da pakken indeholder øgede afgifter på el, dvs. den energiform der skal bruges mest af for at reducere CO2-udledningen.

50 pct. vindkraft i 2020 kræver politisk handling
Dansk Energis Power to the People peger ligesom Vindmølleindustrien, Energinet.dk og IDA på, at det er realistisk, at vindkraft kan bidrage med 50 pct. af strømmen i 2020.

- Det er interessant, at også Dansk Energi har stor fokus på vindkraften som løsning på vores energiudfordringer nu og i fremtiden. Med de mange rapporter i hånden er det nu kun de politiske beslutninger, der mangler, for at vi kan realisere målet om 50 pct. vind i elsektoren i 2020, forklarer Jan Hylleberg.

- Den politiske handlingsplan for, hvordan Danmark skal opfylde sine forpligtelser i forhold til EU’s VE-direktiv, skal under alle omstændigheder være klar før sommeren 2010. Her skal EU-medlemslandene nemlig forelægge deres nationale handlingsplaner for EU, og handlingsplanerne vurderes af EU-eksperter at kræve ret detaljerede mål for de enkelte energikilder.

Fakta om Danmarks Vindmølleforenings og Vindmølleindustriens mål for udbygningen af vindkraft:

  • I 2020 skal 50 pct. af det danske elforbrug dækkes af vindkraft (pt. ca. 20 pct.).
  • I 2020 skal 6350 MW vindkraft være opstillet i Danmark fordelt med 3800 MW på land og 2550 MW på havet.
  • I 2020 vil produktionen fra vindkraft være ca. 180 pct. højere med ca. 30 pct. færre møller, da nye og større møller har en langt større produktion end de gamle.
  • I 2020 vil der således være ca. 3.400 vindmøller mod de nuværende knap 5.000 vindmøller.

Kilde: Vindmølleindustrien

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11