23948sdkhjf

Energinet.dk flytter elkabler og gasrør

Samtidig etableres ny gasstation ved H.C. Ørstedværket.
I forbindelse med byudviklingsprojektet på Enghave Brygge skal Energinet.dk omlægge et gasrør og to elkabler samt etablere en ny gasstation ved H.C. Ørstedsværket og ombygge en gasstation ved Artillerivej. De nye rør og kabler skal føres fra H.C. Ørstedsværket igennem Belvederekanalen og Frederiksholmsløbet og frem til landingen på Nokken på Amager.

Det oplyser Energinet.dk på sin hjemmeside.

Forberedelserne på kajområderne er allerede i gang, og fra oktober 2016 til januar 2017 vil selve anlægsarbejdet i havnen finde sted. Arbejdet foregår dog ikke uafbrudt i perioden, da det er flere aktiviteter, der vil afløse hinanden.

Projektleder fra Energinet.dk Søren Krüger Olsen pointerer, at anlæggene er særdeles vigtige for både varmeforsyning og elforsyning i det indre af København.

Det er derfor afgørende, at de nye anlæg bliver installeret på en langtidsholdbar måde, som tager hensyn til den heftige byggeaktivitet, der både nu og fremover vil være i området.

Skræddersyet planlægning
- Vi har skræddersyet aktiviteterne i tæt dialog med Københavns Kommunens Teknik og Miljøforvaltning for at minimere påvirkningen af miljøet, fortæller projektleder fra Energinet.dk Søren Krüger Olsen.

Miljømæssigt er det vigtigste at sikre, at sedimentet i havnebunden forstyrres mindst muligt, så havmiljøet ikke tager skade. Gennem simuleringer har Energinet.dk påvist, at gravning i havnebunden i Frederiksholmsløbet kun i meget ringe grad påvirker resten af havnen med sediment i vandet. Anderledes forholder det sig i havneløbet, hvor der til tider er en ganske kraftig strøm, og derfor bliver gravearbejdet her holdt til et absolut minimum.

Gasrøret skal graves ned i havnebunden, så det ligger godt beskyttet, men der graves så smalle og lave render som overhovedet muligt. På specielt udsatte steder bliver der lagt betonplader over gasrøret. Elkablerne graves også ned, men i mindre omfang, hvilket er med til at sikre, at havmiljøet ikke lider overlast på grund af aktiviteterne.

Vinterbadning
- Arbejdet er udskudt til efter sommerbadesæsonen den 30. september for at genere færrest muligt. Afhængig af strømretningen kan det ikke udelukkes, at vandet ved havnebadene i perioder kan være lidt grumset. Men modellering og konservative beregninger viser, at vinterbadning stadig kan foregå uden sundhedsrisiko, udtaler projektleder Søren Krüger Olsen.

Det fulde arbejde med at lægge nye ledninger og opføre den nye gasstation ventes at blive færdigt hen over vinteren, så de kan sættes i drift i begyndelsen af 2017.

I foråret bliver de gamle anlæg, der ligger i vejen for anden byggeaktivitet, fjernet. Det gør det muligt for Københavns Kommune at etablere en broforbindelse over Frederiksholmsløbet og for Metroselskabet at etablere en metrostation på Enghave Brygge. Omlægningen gør det samtidigt muligt at opføre de sydligste boligøer på Enghave Brygge.

- Vi kan ikke helt undgå støj og rod under anlægsarbejdet, og der vil frem til 21. december blandt andet være begrænset mulighed for sejlads fra Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, men vi vil gøre, hvad vi kan for at minere generne for beboere og trafikanter. De naturarealer ved Nokken, som bliver berørt af an-lægsarbejdet, vil vi selvfølgelig også retablere fuldt ud igen, lover Søren Krüger Olsen.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.096