23948sdkhjf

To udbud bliver til et: Nu skydes milliardpulje til CCS i gang

Interesserede kan nu komme i gang med ansøgningsprocessen, hvis man skal have fingre i de mange milliarder i puljen

Energistyrelsen har offentliggjort høringsmateriale i forbindelse med lancering af CCS-puljen med et samlet budget på 28,3 milliarder kroner.

Udmøntning af milliarderne til CO2-fangst og -lagring (CCS) er blevet ændret markant som følge af input fra branchen og erfaringer fra NECCS-udbuddet.

Puljen skal dække omkostninger til fangst, transport og geologisk lagring af fossil, biogen eller atmosfærisk CO2. 

Fra en til to

En bred kreds af Folketingets partier har afsat i alt ca. 38 mia. kr. til at støtte udviklingen af CCS i Danmark, hvoraf ca. 28 mia. kr. stadig mangler at blive udbudt. Ifølge den politiske aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark fra september 2023, så skulle midlerne udmøntes gennem to separate udbud i henholdsvis 2024 og 2025, hvor aktørerne skulle være i drift med deres anlæg fra 2029.

Det laves der nu om på i en offentliggørelse af de overordnede udbudsbetingelser, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu sender i høring.

Nu er planen, at de to udbud skal slås sammen til ét, der sættes i gang til oktober og forventes afsluttet cirka et år senere i efteråret 2025. Samtidig ændres der på tidsplanen for, hvornår selskaberne skal være i drift, så det nu er frivilligt at levere CO₂-reduktioner i 2029 og altså først et krav fra 2030.

- Overordnet set er vi rigtig positive over for de ændringer, som regeringen nu fremlægger. De ændringer, der nu fremlægges, forventer vi vil øge konkurrencen om statens midler og understøtte, at Danmark får mest muligt ud af de afsatte støttemidler, udtaler Jannick Hauschildt Buhl, der er områdechef for CCUS og PtX i Dansk Fjernvarme.

Maksimal konkurrence

Puljen er designet med henblik på at sikre maksimal konkurrence om midlerne for at få flest mulige CO2-reduktioner til lavest mulige pris. Støtten udbetales per lagret ton CO2.

Udbuddet bliver gennemført som udbud med forhandling, hvor markedsaktørerne byder ind med en fast mængde pr. år og pris pr. ton CO2, de skal fange og lagre. Der vil kunne tildeles midler fra puljen til flere tilbudsgivere.

CCS-puljen vil også bidrage til at hjælpe langsigtet anvendelse af CO2 (CCU) på vej, da fangst- og transportinfrastrukturen på mange punkter er den samme for CCU. Samtidig gives der er i udbuddet en vis fleksibilitet for at træde ud af kontrakten, hvis operatøren f.eks. ser en bedre forretning i at sælge CO2 til anvendelsesformål.

Der er afsat 1,770 mia. kroner årligt fra 2029 til 2044. Midlerne i puljen er bundet op på et krav om idriftsættelse af fangstanlæg senest 1. december 2029 og et mindstekrav om fuld fangst og lagring fra 2030. Virksomheder, der allerede kan fange og lagre fra 2029, kan også modtage støtte for dette. Det skønnede samlede klimabidrag lyder på reduktioner på 2,3 mio. ton CO₂ årligt fra 2030.

Offentliggørelse og tidsplan

Energistyrelsens høring vil forløbe indtil 20. august 2024 og giver alle, inkl. potentielle tilbudsgivere, mulighed for at give feedback på CCS-puljen. 

Energistyrelsen forventer at offentliggøre udbudsmaterialet i oktober 2024 og tildele kontrakter i april 2026 efter en prækvalifikations- og forhandlingsrunde.

Fakta

  • CCS-puljen er den tredje pulje administreret af Energistyrelsen med støttemidler til fangst og lagring af CO₂.
  • Den første pulje, CCUS-puljen, som var på ca. 8 mia. kroner, blev vundet af Ørsted, som vil fange og lagre 430.000 tons CO2 årligt fra 2026 og 20 år frem. Ørsted forventer allerede at fange og lagre den første CO2 fra 2025.
  • NECCS-puljen blev afsluttet i maj 2024, hvor Energistyrelsen indgik kontrakt med tre selskaber om at sikre fangst og lagring af 160.350 tons biogent CO2 årligt i perioden fra 2026 til og med 2032
  • Ifølge Energistyrelsens seneste punktkildeanalyse udgør det fulde fangstpotentiale på alle danske punktkilder mellem 6,9-13,7 mio. tons CO2 i 2030.
  • Danmark har seks tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2.
  • Danmark har politiske aftaler med flere lande om grænseoverskridende transport af CO₂ med henblik på geologisk lagring under havbunden.
  • Udmøntningen af den samlede CCS-pulje forudsætter statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen.

Kilde: Energistyrelsen

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093