23948sdkhjf

Nye udbud og projekter

Målerydelser / Novafos A/S

Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af målerydelser til Novafos A/S.

Novafos udbyder en rammeaftale af 4 års varighed, vedr. opsætning, drift og nedtagning af målere, samt sparring i forbindelse med vurdering af konkrete målepunkter.

Målingerne omfatter flow- og niveaumålinger i kloakledninger, samt regnmålinger, der opsættes i forbindelse med målingerne i kloakker. Der er tale om udstyr, der benyttes i forbindelse med konkrete målekampagner, der strækker sig fra små kampagner med et enkelt målepunkt, af få ugers varighed, til store kampagner med mange målepunkter, af flere måneders varighed.

Leverandøren udstiller data for Novafos på leverandørens egen portal, samt gør det tilgængelig for download, ligeledes stiller leverandøren en API til rådighed for Novafos.

Anslået samlet kontraktværdi: 8.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 8. juli 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 23. maj 2024

Teknisk Rådgivning / Samaqua A/S

Udbuddet vedr. sædvanlig rådgivning og ressourcepersoner inden kompetenceområderne vand, transport af spildevand, rensning af spildevand, varme, gas og køl samt vedvarende energi.

Anslået samlet kontraktværdi: 32.100.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. juni 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 22. maj 2024

Guldborgsund Spildevand A/S - Kloakering i det åbne land / Guldborgsund Kommune

I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som udgør en væsentlig del af grundlaget for kommunens spildevandsplan – en række ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres.

Projektet, 29241, udgør den sidste etape af kloakeringer i det åbne land og omfatter kloakering af ca. 365 ejendomme spredt udover det meste af Guldborgsund Kommune. Projekt 29241 gennemføres som en totalentreprise med projektudvikling af to årsager:

• Projektet er udtaget som en strategisk prøvehandling for indarbejdelse af klimamål, -indsatser og -dokumentation i Guldborgsund Forsyning udbud (anlægs- og renoveringsprojekter).

• Projektet indeholder en række delelementer, hvis løsning og omfang først kan fastlægges som del af projektgennemførelsen.

For at tilgodese ovenstående planlægges og gennemføres projektet i tæt samarbejde mellem Bygherre og Totalentreprenøren samt hertil knyttede underentreprenører, rådgivere mv. og efter behov øvrige relevante interessenter, herunder Guldborgsund Kommune, og Guldborgsund Forsyning er indforstået med, at der for alle parter er tale om en læringsproces.

Projektet er opdelt i to etaper:

I: Kloakering af ca. 115 ejendomme i delområder, hvor der allerede er etableret hovedledninger.

II: Kloakering af ca. 250 ejendomme i delområder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke eller ikke i tilstrækkelig grad (primært mht. kapacitet) er etableret hovedledninger.

Estimeret projektsum: 57.881.500 kr.

Projektstart: Q4 2024

Projekt fuldført: Q4 2027

Projekttyper: Vand & Afløb

Dato: 27. maj 2024

Ny kedelcentral, Holbæk Sygehusvaskeri / Region Sjælland

Region Sjælland skal opføre nyt sygehusvaskeri i Holbæk, som erstatning for det tidligere, der nedbrændte.

I den sammenhæng etableres en ny energicentral med et nyt dampkedelanlæg. Det nye kedelanlæg etableres i en ny kedelbygning, der er under opførelse til formålet.

Nærværende udbud vedrører en ny kedelcentral til Holbæk Sygehusvaskeri, hvor tilbudsgiver skal levere, montere og idriftsætte et nyt elektrisk dampkedelanlæg inkl. tilhørende 10/0,69kV transformere samt 690V el-forsyning til de elektriske dampkedler. Det nye kedelanlæg er el-dampkedler, og består af en / to lavspændingskedle(r) og tilhørende elforsyning. Ydermere består anlægget af beskrevet hjælpeudstyr, der behandler og klargør kondensatet, der kommer retur fra vaskeriet samt RO-behandlet spædevand, der kommer fra vaskeriets vandbehandlingsanlæg.

Udbuddet udbydes efter udbudslovens §§ 56-57. Udbudsmaterialet findes på byggeweb under TN266956 - Holvask Energicentral

Anslået samlet kontraktværdi: 11.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. juni 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. maj 2024

Hovedentreprise for anlægs- og rørarbejder for transmissionsledninger mellem Dybbøl og Adsbøl samt Nybøl og Vester Sottrup / Sønderborg Varme A/S

Hovedentreprise for anlægs- og rørarbejder for transmissionsledninger mellem Dybbøl og Adsbøl samt Nybøl og Vester Sottrup.

Udbuddet er delt op i to delaftaler - delaftale 1: etape 1 mellem Dybbøl og Adsbøl og delaftale 2: etape 2 mellem Nybøl og Vester Sottrup.

Udbuddet omfatter anlægs-, smede-, muffe- og montagearbejde i forbindelse med etablering af to transmissionsledninger; ca. 8 km ledningsnet fra Dybbøl til Adsbøl (etape 1) og ca. 3 km ledningsnet fra Nybøl til Vester Sottrup (etape 2). Begge delaftaler indeholder en mulighed for at udvide omfanget af aftalerne, således at en eventuel Etape 3, jf. beskrivelserne under de enkelte delaftaler i nærværende bekendtgørelse, kan inkluderes på aftalerne.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge delkontrakter. Der prækvalificeres fem deltagere, der alle kan byde på begge delaftaler.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 11. juni 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 21. juni 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 23. maj 2024

Køb af materialer til ledningsnettet vand / Din Forsyning

Udbuddet vedrører indkøb af materiel til ledningsnettet vand i Esbjerg og Varde kommuner til Ordregiver.

Anslået samlet kontraktværdi: 12.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 14. juni 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 16. maj 2024

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.08