23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: Overskudsvarme i Endrup og biogas- og pyrolyseanlæg i Slagelse

Renovering af eksisterende mellempumpestation RD /Biofos A/S

Denne tilbudsindhentning vedrører: Hovedentreprisekontrakt vedr. renovering af eksisterende mellempumpestation RD.

Mellempumpestationen el-anlæg på Renseanlæg Damhusåen er overordnet set moden for ombygning / renovering – som omfatter udskiftning af eksisterende eltavler, nye frekvensomformere, ny elforsyning fra transformer, udskiftning af afspærringsventiler, etablering af trykmålere på trykafgange fra pumperne, ny belysning, ny netværksforbindelse samt afledte arbejder i relation til elinstallationer (herunder adskillelse af føringsveje for den eksisterende elinstallation i fremtidigt maskine- og bygningsinstallationer).

I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende transformer med en ny.

Renoveringen af pumpestationerne omfatter primært udskiftning af el-tavler og adskillelse of føringsveje, samt sekundært tiltag, forberedes elforsyning for udskiftning af pumper i en nær fremtid.

Der vil blive indgået kontrakt med 1 entreprenør.

BIOFOS har ikke fundet det hensigtsmæssige at opdele opgaven som følge af dens karakter, herunder for at lette styringen, hvorfor den udbydes som en hovedentreprise.

Anslået samlet kontraktværdi: 8.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 5. juli 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 8. august 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 21. maj 2024


Opførelse af OCE/OCT stationsbygning i hovedentreprise / Energinet Eltransmission A/S

Ordregiver ønsker at anskaffe to nye transformerstationerne, der skal opføres samtidigt og som ét bygningsværk.

Ordregiver udbyder anskaffelsen i en hovedentreprise omhandlende bygge- og anlægsarbejder. Anskaffelsen indebærer følgende hovedelementer:

• Spuns

• Jordarbejder

• Ramning af jernbetonpæle

• Insitubeton

• Murværk

• Elementleverance og montage

• Tagarbejder

• Tømrerarbejder

• Smedearbejder

• Ventilationsarbejder

• VVS-arbejder

• Elarbejder (bygningsel og jording)

• Malerarbejder

• Belægningsarbejder

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til udbudsmaterialet.

Anslået samlet kontraktværdi: 130.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 31. maj 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 8. maj 2024


Rammeaftale om levering af brøndgods og dæksler / Bornholms Spildevand A/S

Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af brøndgods og dæksler til levering på Bornholm.

Rammeaftalen omfatter én (1) delaftale, som tildeles til én (1) tilbudsgiver. Rammeaftalen opdeles ikke grundet rammeaftalens størrelse, samt behovet for planlægning og koordinering af løbende indkøb, da der er tale om specialfremstillede produkter. Rammeaftalen har en varighed på tre (3) år og med option på forlængelse i yderligere 12 måneder.

Anslået samlet kontraktværdi: 4.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 6. juni 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 8. maj 2024


Agri Energy, Slagelse - Biogen Energipark (Biogas og pyrolyse) / Slagelse Kommune

Agri Energy er klar til at etablere deres næste biogene energipark med biogas- og pyrolyseanlæg.

Agri Energy har løftet sløret for de konkrete planer, som virksomheden har omkring opbygning af en biogen energipark med biogas og pyrolyseanlæg på det vestlige Sjælland.

Energivirksomheden har blandt andet indgået en projektaftale med to lokale landmænd ved Fuglebjerg.

Agri Energy ønsker ikke at videregive oplysninger.

Projekttyper: Produktion, Biogas

Dato: 17. maj 2024


Stegholt Rensningsanlæg - Ny slamlagertank / Aabenraa Kommune

Arwos opfører en 500 kubikmeter stor slamlagertank i forbindelse med renseanlægget, som skal bidrage til mere grøn strøm.

Den nye tank forventes at stå klar i starten af december 2024.

Estimeret projektsum: 9.600.000 kr.

Projektstart: Q2 2024

Projekt fuldført: Q4 2024

Projekttyper: Kloakering/Vand

Dato: 16. maj 2024


Energinet og Dinel, Storring - Højspændingsstationer / Skanderborg Kommune

For at kunne transportere den stigende mængde grønne strøm fra nye solceller, ønsker Dinel og Energinet at opføre en ny 60 kV (Dinel) og en ny 150 kV (Energinet) højspændingsstation vest for Storring.

Energinets 150 kV-station tilsluttes den eksisterende 150 kV-station Hørning via en kabelforbindelse. Stationen indgår også som en del af en overordnet udbygning af 150 kV højspændingsnettet i Østjylland.

Dinels 60 kV-station forbindes til eksisterende 60 kV-stationer i hhv. Galten og Ry. Denne forbindelse foretages via eksisterende kabelforbindelse, der dog kræver omlægning på en del af strækningen, for at kunne nå ind til den nyopførte højspændingsstation vest for Storring. Det forventes at omlægningen af den eksisterende 60 kV kabelforbindelse, vil kræve nedgravning af ca. 5 km nyt 60 kV kabel.

Energinet og Dinel har anmodet Skanderborg Kommune om, at der igangsættes planlægning for at muliggøre planen, hvilket medio marts 2024 blev imødekommet. Planprocessen indledes med en fordebat på 6 uger med indkaldes af ideer og forslag til planlægningen.

Foreløbig tidsplan:

- Q3 2024 - Q2 2025: Sagsbehandling, Miljøstyrelsen.

- Q3 2025 - Q1 2026: Arkæologiske forundersøgelser.

- 2026: Opstart af anlægsarbejdet.

- Q1 2027: Anlægsarbejdet afsluttes og stationen sættes i drift.

Grundareal: 40000 kvm.

Projektstart: Q1 2026

Projekt fuldført: Q1 2027

Projekttyper: Klimatilpasning, Elnet

Dato: 22. maj 2024


Bygningsentreprise - Fliskedelanlæg / Frederikshavn Varme A/S

Dette udbud omhandler etablering af bygningsanlægget (ca. 3.641 m2 bruttoetageareal) til et nyt fliskedelanlæg for Frederikshavn Varme A/S. Opgaven udbydes i hovedentreprise.

På baggrund af et tidligt udbud omfatter opgaven udarbejdelse af hovedprojekt i samarbejde med totalrådgiver og bygherre, arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B) samt selve bygge- og anlægsopgaven med opførelse at det nye fliskedelanlæg med fremtidig beliggenhed på Vendsysselvej, 9900 Frederikshavn.

Udbuddet gennemføres som et tidligt udbud på et projektniveau svarende til projektforslag. Efter tildeling indgås betinget entreprisekontrakt. Der udarbejdes herefter hoved-/udførelsesprojekt, hvor entreprenøren aktivt skal deltage i samarbejde med totalrådgiver og bygherre. I perioden fra indgåelse af betinget entreprisekontrakt og frem til afslutning af hoved-/udførelsesprojektet, kan der forekomme ændringer i omfang af ydelser og mængder.

Anslået samlet kontraktværdi: 80.000.000 kr. ekskl. moms

Byggeareal: 3650 kvm.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 27. maj 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 10. juni 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. maj 2024


Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark / Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Fjernvarme Fyns eksisterende fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark bestående af ca. 68.293 stk. elektroniske varmemålere, skal overgå til et nyt fjernaflæsningssystem, da det eksisterende system udgår og ikke længere kan vedligeholdes eller udbygges.

Udbuddet omfatter levering og opbygning af fjernaflæsningssystem samt opdatering eller udskiftning af ca. 66.063 Qp1,5 målere og ca. 489 Qp2,5 målere. Specialmålere og målere større end Qp2,5 skiftes af Fjernvarme Fyn Distribution A/S og der skal derfor leveres ca. 1.740 målere af varierende type og Qp størrelse i størrelsen Qp1,5 til Qp400.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 3. juni 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 6. maj 2024


Cobra Varme, Bramming - Fjernvarmeforsyning af Endrup, Grimstrup og Vejrup / Esbjerg Kommune

PlanEnergi har for Cobra Varme A.m.b.a. udarbejdet et projektforslag for den fremtidige fjernvarmeforsyning af byerne Endrup, Grimstrup og Vejrup omfattende etablering af varmeproduktionsanlæg og fjernvarmedistributionsnet samt stikledninger.

Varmeproduktionsanlægget består af en 2,5 MW elektrisk varmepumpe m. overskudsvarme fra COBRAcable samt tilhørende kølegård på 100 m2 til drift som luft-vand varmepumpe, 5,2 MW gaskedel som spids- og reservelast, ca. 1.000 m3 akkumuleringstank og 200 m2 teknikbygning til varmepumpe og gaskedel. Der er ifølge projektbeskrivelsen for Cobra Varme 713 bygninger i projektområdet med varmebehov.

Cobra Varme A.m.b.a. ønsker at optage anlægslån på 134 mio. kr., og Esbjerg Byråd har medio maj 2024 sagt ja til at stille kommunegaranti.

Projekt fuldført: Q1 2029

Projekttyper: Fjernvarme

Dato: 15. maj 2024

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094