23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: Pyrolyseanlæg i Nakskov og gravearbejde i Everdrup

Separatkloakering Tingbjerg Vest v. Hofor

Entreprisen inkluderer følgende arbejder:

A) Etablering af Nyt Ledningsanlæg: Dette inkluderer konstruktion af nødvendige brønde og omkoblinger af eksisterende stik. Specifikt fokuseres der på: I. Ledningsanlæg for håndtering af tag- og vejvand (regnvand), II. Ledningsanlæg for sanitært spildevand.

B) Byggegruber: Projektet indebærer etablering af to større byggegrupper til nye HOFOR-ejede spildevandspumpestationer.

C) Nye Stik for Vejafvanding: Inkluderer tilslutning til det nye regnvandsanlæg i hele projektområdet.

D) Midlertidige Overløbsforbindelser: Etablering af midlertidige forbindelser mellem det nye spildevandsanlæg og den eksisterende fællesledning.

E) Afkobling af Eksisterende Bebyggelse: I. Afkobling af tagvand fra tagflader, der vender mod veje med ny-etablerede regnvandsledninger, II. Etablering af byggegrupper inklusive trykudligningsbrønde for mindre private spildevandspumper.

Anslået samlet kontraktværdi: 105.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 3. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 15. april 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 19. marts 2024


Offentlig høring om udbudsdokumenter til offshorevedligehold v. Energinet Eltransmission

Energinet Eltransmission er i gang med at udarbejde udbudsmateriale til et forestående udbud på en rammeaftale på vedligehold af Energinets offshore-anlæg. Af hensyn til rammerne vil Energinet Eltransmission gerne gennemføre en offentlig høring af dele af det foreløbige udbudsmateriale.

Den påtænkte rammeaftale giver en mulighed for at anskaffe eftersyns- og vedligeholdelsesydelser på Energinets offshoreanlæg. Omfanget er bl.a. runderinger, herunder aflæsning af en række måle- og kontrolpunkter samt afprøvning af forskelligt teknisk udstyr (højspændingssystemer, sekundære elektriske systemer, stål og VVS, køl og ventilation, brandudstyr og redningsudstyr).

Derudover inkluderer runderinger også en visuel inspektion af hele platformen og alt installeret teknisk udstyr.

I forbindelse med de planlagte eftersyn kan der forekomme afhjælpende vedligehold i form af mindre reparationer. Udover runderinger er der en række arbejdsoperationer som bl.a. indebærer årlige test, eftersyn og vedligeholdelse af ovennævnte udstyr.

Dato: 13. marts 2024


Levering af præisolerede ventiler til Kredsløb og Fjernvarme Fyn (genudbud) v. Kredsløb

Det udbudte indkøb omfatter brændere til rammeaftaler på levering af præisolerede ventiler til fjernvarme og fjernkøling til Kredsløb og Fjernvarme Fyn.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

• Del 1: Alle præisolerede ventiler under DN200 (dog inkl. DN200 i twinrør) i både enkelt rør og twinrør

• Del 2: Alle præisolerede ventiler fra DN200 og opefter i enkelt rør.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 12. marts 2024


Pyrolyseanlæg ved Nakskov Renseanlæg v. Lolland Spildevand

Lolland Spildevand A/S ønsker at etablere et pyrolyseanlæg på Nakskov Renseanlæg (RA), som skal behandle spildevandsslam fra Bygherres seks renseanlæg, Nakskov RA, Hunseby RA, Rødbyhavn RA, Søllested RA, Dannemare RA og Horslunde RA.

Projektet omfatter en slamafvander til afvanding af spildevandsslammet fra Nakskov RA, samt en bygning, der kan indeholde anlæg og installationer, samt alt omkringliggende befæstning og indhegning. Spildevandsslammet fra de fem andre renseanlæg, transporteres på bil til Nakskov til pyrolysering.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter følgende hovedydelser:

- Indhentelse af relevante tilladelser, licenser og myndighedsgodkendelser

- Bygge og anlæg - Slamforsyning og slamafvander

- Pyrolyseanlæg

- El-arbejder

- SRO-arbejder.

Anslået samlet kontraktværdi: 45.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 3. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 12. april 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 11. marts 2024


Vandressourcecenter Roskilde Fjord, Frederikssund - Fælleskommunalt renseanlæg, Frederikssund Kommune

Novafos ønsker at etablere et fælles moderne renseanlæg, et vandressourcecenter, som skal placeres øst for Frederikssund by. Det fælles vandressourcecenter skal erstatte ni renseanlæg i Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommune.

Projektstart: Q3 2028

Projekt fuldført: Q3 2036

Projekttyper: Kloakering/Vand

Dato: 13. marts 2024


Graveentreprise til kompressorstation Everdrup v. Energinet Gastransmission

Ordregiver ønsker at etablere en kontrakt på entreprenørydelser på Kompressorstation Everdrup i forbindelse med blandt andet frigravning af katodisk beskyttelsessystem, jordingssystem og andre entreprenør-opgaver.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til udbudsmaterialet.

Anslået samlet kontraktværdi: 15.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 7. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 11. marts 2024


Assistance til jording og lynbeskyttelse v. Energinet Gastransmission

Ordregiver igangsætter hermed udbud af assistance til jording- og lynbeskyttelse på Kompressorstation Everdrup.

Ordregiver ønsker at udbyde en kontrakt på udbedring af fejl på jordings-, udlignings- og lynbeskyttelsesanlægget over og under terræn.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til udbudsmaterialet.

Anslået samlet kontraktværdi: 6.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 7. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 11. marts 2024

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078